KuKuČ 2017

Předání ocenění v anketě Kuřimské kulturní činy se uskutečnilo v rámci Mikulášského jarmarku v sobotu 9. prosince 2017 v areálu ZŠ Komenského. Mezi oceněnými byli:

Martin Votýpka v kategorii Talent roku

Martin Votýpka, věk 17 let, obor hra na kytaru studuje ve třídě Naděždy Chocholáčové a komorní kytarovou hru studuje u BcA. Jany Chocholáčové. V průběhu studia I. a II. stupně několikrát zvítězil v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólové hře na kytaru a v kytarové komorní hře. Několikrát postoupil až do celostátního finále. K posledním úspěchům patří: v roce 2014 vítězství v krajské soutěži v komorní kytarové hře (v duu s Adélou Václavíkovou) a čestné uznání v celostátním finále.

V letošním roce 2017 obdržel 1. cenu v okresním a 2. cenu v krajském kole v sólové hře na kytaru a v komorním duu (s A. Václavíkovou) zvítězili v krajském kole Národní soutěže ZUŠ a získali zvláštní ocenění poroty za provedení skladby Antonia Vivaldiho. V posledních letech je vždy závěrem roku oceněn školou za vzornou přípravu na koncerty, časté vystupování a za píli. Svou cílevědomostí a vytrvalostí je příkladem ostatním mladším hudebníkům.


Kateřina Blechová v kategorii Talent roku

Kateřina Blechová, věk 13 let, studuje obor hra na kytaru ve třídě Naděždy Chocholáčové. V průběhu studia I. a II. stupně několikrát zvítězila v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólové hře na kytaru a letos postoupila do celostátního finále, kde vybojovala v silné konkurenci 3. cenu. 

V komorním kytarovém duu s Veronikou Imrichovou v letošním roce obsadily 1. cenu v okresním a 2. cenu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Kateřina Blechová svůj hudební talent rozvíjí všestranně, je členkou pěveckých sborů ZUŠ Cantando a Slunečnice a vystupuje s folkovým souborem. V posledních letech je vždy závěrem roku oceněna školou za vzornou přípravu na koncerty, časté vystupování a za píli. Svou cílevědomostí a vytrvalostí je příkladem ostatním mladším hudebníkům.

 

Dan Volf v kategorii Talent roku

Dan Volf, věk 13 let, studuje literárně dramatický obor ve třídě Mgr. Antonína Jarůška. Dan Volf moderuje akce, pořádané Městem Kuřim a ZUŠ Kuřim a kromě talentu a kultivovaného projektu je třeba vyzvednout jeho svědomitou přípravu na moderování.

 


Hudební skupina ZKUSMETO v kategorii Talent roku

Skupina vznikla v loňském roce 2016 z osobní iniciativy členů, sešla se parta výborných muzikantů, která měla potřebu tvořit vlastní repertoár, společně muzicírovat a účastnit se talentových soutěží.

Její členové využívají zkušeností z výuky v ZUŠ Kuřim, (skupinu tvoří současní a bývalí žáci a studenti ZUŠ Kuřim): Tereza Homolová, Tereza Sýsová, Veronika Imrichová, Štěpánka Badinová, Lenka Tomášková a Dan Volf.

Hned v prvním roce činnosti zaznamenali úspěch v celostátní soutěži folkových skupin Brána, kde v kategorii do 18 let získali Cenu diváků a Cenu poroty za energický výkon na pódiu. Letos získali 1. cenu a titul Absolutní vítěz od poroty i diváků v soutěži Olešnická kytka. Skupina příležitostně vystupuje na koncertech ZUŠ i pro Město Kuřim. Oceňujeme jejich zápal, tvůrčí hudební nasazení a smysl pro přátelství.


Autoři výtvarného projektu "Mother Board – inspirativní struktury hitech světa" pod vedením Mgr. Martiny Magni v kategorii Umělecký výkon

Výtvarný projekt připravili žáci výtvarného oboru ZUŠ Kuřim, vedeného Mgr. Martinou Magni pro soutěžní přehlídku výtvarných oborů Základních uměleckých škol, kterou pro školní rok 2016/17 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento projekt postoupil z krajského do celostátního kola a zde obsadil vynikající bronzové pásmo. Práce byly vystaveny na celostátní přehlídce ve Šternberku.

Projekt vytvořili: Štěpánka Badinová, Adéla Dosedlová, Anna Justová, Kateřina Matulová, Eliška Navrátilová, František Pavlík, Vojtěch Pavlík, Zuzana Rubešová, Barbora Šiprová, Eliška Veselá, Anna Walsbergerová, Tomáš Bořil, Jana Černá, Veronika Černá, Eliška Knoflíčková, Ela Mottlová, Kristýna Nečasová, Liliana Pavlíčková, Antonie Pekaříková, Ema Petřeková, Sofie Slaninová, Petra Škarabelová, Marie Špácová, Lucie Vlčková, Natálie Oliveira Silva, David Kolařík, Nela Kolářová, Natálie Košťálová, Alexandr Král, Vojtěch Němec, Drahomír Skalník, Karolína Skalníková, Karolína Sovadinová, Markéta Sovadinová, Eliška Staňková, Kateřina Staňková, Anežka Svobodová, Martin Škarabela, Nela Vilímská, Barbora Vintrlíková, David Walsberger, Anežka Mauerová a Sylvie Hruškovská.

 

Autoři výtvarného projektu " Kuchyň, tady je nám dobře " pod vedením Mgr. Martiny Magni v kategorii Umělecký výkon

Projekt připravili žáci výtvarného oboru ZUŠ Kuřim, vedeného Mgr. Martinou Magni pro soutěžní přehlídku výtvarných oborů Základních uměleckých škol, kterou pro školní rok 2016/17 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento projekt postoupil z krajského do celostátního kola, kde obsadil vynikající stříbrné pásmo a byl vystaven na celostátní přehlídce ve Šternberku.

Projekt vytvořili: Natálie Čížková, Tereza Čudková, Viktorie Galko, Toreza Hrnčířová, Simona Jahnová, Julie Jankůj, Veronika Košťálová, Vendula Lachová, Sára Musilová, Lucie Nováková, Lucie Skopalová, Veronika Zimová.

 

Václav Brázda v kategorii Umělecký výkon

Kuřiman Václav Brázda je profesně molekulární biolog, ale je známý také svými uměleckými aktivitami. S jeho jménem se můžete setkat například v rádiu Proglas v rámci pořadu o akapelové hudbě a jeho vokální skupina DNA – Dej Nám Akord funguje už 23 let. Podílel se také na organizaci happeningu Pamatuj!, koncertech k výročí Martina Luthera Kinga, ale třeba také na organizaci Kuřimského Aprílového Pochodu. Je i pravidelným účastníkem akce „Guerrilla poetring“ – básnění v ulicích.“ Po jeho básnické prvotině – sbírce „Kvítí“ mu vyšla v roce 2016 druhá sbírka „Na chvilku zavři oči“. Sbírku presentoval v uplynulé sezóně na autorském čtení v kuřimském Klubu Kotelna.


Jitka Sikorová a Sylvia Laurincová v kategorii Umělecký výkon

Jitka Sikorová sesbírala pro jednu z výstav, které pravidelně organizovala v rámci Medových dní na kuřimském zámku velké množství materiálu o Kuřimi v době druhé světové války a bezprostředně následujících měsících. Ve spolupráci s historičkou Sylvií Laurincovou jej přetavili do výpravné publikace, která je první na toto téma v historii Kuřimi. Kniha vzbudila zájem občanů Kuřimi i kladný ohlas recenzentů v denním tisku, první vydání bylo již vyprodáno. Kniha byla představena mimokuřimské veřejnosti na přednášce pořádané Moravským zemským muzeem dna 30. listopadu v Domě Jiřího Gruši.


Skupině K Dur v kategorii Umělecký výkon za organizaci a umělecký podíl na koncertu K dur, Cimbal Classic a Hana Ulrychová

Koncert se uskutečnil v neděli 8. ledna 2017 v Klubu Kotelna a pro velký zájem byla uspořádána dvě vyprodaná představení. Sbor K Dur předvedl tradičně kvalitní výkon a především svou dramaturgií spojil do jednoho celku vlastní vystoupení a vystoupení nejslavnější umělkyně žijící v Kuřimi – Hany Ulrychové, která jinak v Kuřimi příliš nepůsobí.


Hana Škarková a Ing. David Keprt za Koncepci a dramaturgii meditativních koncertů duchovní hudby v kuřimském kostele.


Meditační koncert duchovní hudby, konaný 4. června 2017 v chrámu sv. Maří Magdalény v Kuřimi byl velmi netradiční projekt. Provedení kontrastních duchovních skladeb bylo skutečným hudebním i duchovním prožitkem. Paní Škarková zodpovídala za jeho dramaturgii (a sama na něm i účinkovala), pan Keprt pak za organizační stránku akce včetně propagace a jejího výtvarného řešení. Takovýto koncert se konal již třetí rok v řadě. "Dramaturgie Meditačního koncertu duchovní hudby byla koncipována tak, aby byl jednak naplněn obsah svátku Ducha svatého, kdy se koncert konal, a také, aby byla přednesena kuřimskému publiku hudba méně známá a tvorba soudobá. Jednoznačným cílem byla rozmanitost obsazení nástrojů a propojení instrumentální hudby s vokální složkou. Součástí dramaturgie byly i skladby pro marimbu a je téměř jisté, že tento nástroj v Kuřimi zazněl skutečně poprvé. Kostelní pomyslné pódium naplnili špičkoví umělci z Brna - violoncellové kvarteto Solitutticelli, flétnistka Iveta Krulová, bicista doc.Martin Opršál, varhaník Marek Paĺa, vokálních partů se ujal pěvecký sbor Rastislav, to vše pod taktovkou Tomáše Krejčího. Vznikla tak dokonalá umělecká symbioza, která se zázračně vtěsnala do vymezeného rozpočtu.

MgA. Hana Škarková je brněnská sopranistka, absolventka Janáčkovy Akademie Múzických Umění v Brně. Hudba a zpěv se staly jejím hlavním vyjadřovacím prostředkem a životní náplní. Její doména je především repertoár lyricko-koloraturní. Žánrově se věnuje hlavně vážné hudbě, opeře a koncertním vystoupení, ale v soukromí s oblibou skládá, a to jak vážnou hudbu, tak i pop. Její písňový cyklus Nálady a smutky byl natočen pro Český rozhlas v Praze a již několikrát vysílán. V repertoáru má množství hudebních děl od baroka až po současnou tvorbu. Od roku 2009  vyučuje na brněnské konzervatoři obor zpěv. V současné době je sbormistryní kuřimského chrámového sboru.

Ing. David Keprt vede kuřimský chrámový sbor, prokazuje zřetelný organizační talent, velký rozhled po nejen duchovní hudbě a nezměrnou pracovitost při produkci a propagaci koncertů.

 

Mgr. Jiří Hejduk za vytváření kultury všedního dne

Mgr. Jiří Hejduk od roku 2008 do roku 2017 pracoval v DDM Kuřim. Vedl kroužky, mezi dětmi byly velmi oblíbené zejména jeho Jirkoviny, kde učil děti řemeslné a umělecké práci se dřevem i jinými materiály. Zapojoval se do letních táborů, hrál divadlo, vedl jógu a podílel se na celé řadě dalších aktivit nejen v rámci DDM ale i jiné činnosti s kuřimskými dětmi. V létě 2017 odešel z Kuřimi na nové pracoviště v Náměšti nad Oslavou. Svou dlouholetou činností, svým klidem a velice citlivým přístupem k dětem i dospělým výrazně obohatil kulturu práce s mládeží.


Siemens Electric Machines Drásov v kategorii mecenáš roku

Za neutuchající zájem o podporu kulturního a komunitního života ve městě i okolí. Siemens Electric Machines Drásov podpořil Mikulášský jarmark 2016, Dýně na Wellness 2016 a Kuřimskou cyklostezku 2017, i další akce v Kuřimi. Siemens Electric Machines Drásov podpořil akce finanční částkou, ale zaslouží si to i za osobní aktivitu jejich zaměstnanců, kteří připravili na akcích doprovodný program, který byl neotřelý a vyžadoval velké osobní nasazení. Na akci Kuřimská cyklostezka například organizovali doprovodný program spojený s cyklistickou tématikou, jako byla například soutěž v lepení píchlého kola.

 

TE Connectivity v kategorii Mecenáš roku

Za podporu akcí Ukliďme Kuřim 2017 a Den národnostních menšin 2017. Na obou akcích oceňuji zejména obrovskou podporu a zainteresovanost zaměstnanců, kteří na akci Ukliďme Kuřim tvořili podstatnou část úklidových týmů a společnost TE Connectivity pak zajistila pro všechny účastníky posezení a občerstvení po úklidu a také odměny pro nejmenší. A na akci Den národnostních menšin tvořili dobrovolníci z řad zaměstnanců TE Connectivity doprovodný program pro děti včetně cen a kávu a koláče a buchty pro návštěvníky zdarma.

 

Ing. Ivan Procházka – Kamzík za Dlouholetý přínos kuřimskému spolkovému životu

Pan Ing. Ivan Procházka v šedesátých letech pozoroval, jak činnost pionýra ovlivňují bolševici z lidových milicí, a tak se domluvil se svým kolegou Lubošem Taušem, že pro kuřimské kluky udělají to, že je z tohoto vlivu vymaní. Na základě toho udělali z jedné slepičárny klubovny a roku 1969 oficiálně založili skautský oddíl.

Roku 1971 vzniklo z oddílu dokonce středisko a Kamzík se stal jeho vůdcem, ačkoliv komunisté skauting roku 1970 zakázali. Byla to hodně vypjatá doba, ve které bylo zapotřebí spousta vůle. Ani ta však nestačila a roku 1972 bylo kuřimské středisko skauta rozpuštěno. Pod pionýr však Kamzík jít odmítl. Roku 1989 Kamzík činnost oddílu obnovil a společně s hochy postavili klubovnu na místě, na kterém stojí dodnes. V současnosti je panu Ing. Procházkovi téměř devadesát let, žije v Moravských Knínicích a stále udržuje kontakt s kuřimským skautem a zajímá se o jeho činnost.


KuKuČ 2017

1 (1024x678)

1 (1024x678)

 
DSC 0339 (2) (1024x678)

DSC 0339 (2) (1024x678)

 
DSC 0348 (2) (1024x672)

DSC 0348 (2) (1024x672)

Martin Votýpka v kategorii Talent roku Martin Votýpka, věk 17 let, obor hra na kytaru studuje ve třídě Naděždy Chocholáčové a komorní kytarovou hru studuje u BcA. Jany Chocholáčové. V průběhu studia I. a II. stupně několikrát zvítězil v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólové hře na kytaru a v kytarové komorní hře. Několikrát postoupil až do celostátního finále. K posledním úspěchům patří: v roce 2014 vítězství v krajské soutěži v komorní kytarové hře (v duu s Adélou Václavíkovou) a čestné uznání v celostátním finále. V letošním roce 2017 obdržel 1. cenu v okresním a 2. cenu v krajském kole v sólové hře na kytaru a v komorním duu (s A. Václavíkovou) zvítězili v krajském kole Národní soutěže ZUŠ a získali zvláštní ocenění poroty za provedení skladby Antonia Vivaldiho. V posledních letech je vždy závěrem roku oceněn školou za vzornou přípravu na koncerty, časté vystupování a za píli. Svou cílevědomostí a vytrvalostí je příkladem ostatním mladším hudebníkům.
 
DSC 0352 (2) (1024x678)

DSC 0352 (2) (1024x678)

Martin Votýpka v kategorii Talent roku Martin Votýpka, věk 17 let, obor hra na kytaru studuje ve třídě Naděždy Chocholáčové a komorní kytarovou hru studuje u BcA. Jany Chocholáčové. V průběhu studia I. a II. stupně několikrát zvítězil v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólové hře na kytaru a v kytarové komorní hře. Několikrát postoupil až do celostátního finále. K posledním úspěchům patří: v roce 2014 vítězství v krajské soutěži v komorní kytarové hře (v duu s Adélou Václavíkovou) a čestné uznání v celostátním finále. V letošním roce 2017 obdržel 1. cenu v okresním a 2. cenu v krajském kole v sólové hře na kytaru a v komorním duu (s A. Václavíkovou) zvítězili v krajském kole Národní soutěže ZUŠ a získali zvláštní ocenění poroty za provedení skladby Antonia Vivaldiho. V posledních letech je vždy závěrem roku oceněn školou za vzornou přípravu na koncerty, časté vystupování a za píli. Svou cílevědomostí a vytrvalostí je příkladem ostatním mladším hudebníkům.
 
DSC 0358 (2) (1024x685)

DSC 0358 (2) (1024x685)

Kateřina Blechová v kategorii Talent roku Kateřina Blechová, věk 13 let, studuje obor hra na kytaru ve třídě Naděždy Chocholáčové. V průběhu studia I. a II. stupně několikrát zvítězila v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólové hře na kytaru a letos postoupila do celostátního finále, kde vybojovala v silné konkurenci 3. cenu. V komorním kytarovém duu s Veronikou Imrichovou v letošním roce obsadily 1. cenu v okresním a 2. cenu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Kateřina Blechová svůj hudební talent rozvíjí všestranně, je členkou pěveckých sborů ZUŠ Cantando a Slunečnice a vystupuje s folkovým souborem. V posledních letech je vždy závěrem roku oceněna školou za vzornou přípravu na koncerty, časté vystupování a za píli. Svou cílevědomostí a vytrvalostí je příkladem ostatním mladším hudebníkům.
 
DSC 0360 (2) (1024x676)

DSC 0360 (2) (1024x676)

Kateřina Blechová v kategorii Talent roku Kateřina Blechová, věk 13 let, studuje obor hra na kytaru ve třídě Naděždy Chocholáčové. V průběhu studia I. a II. stupně několikrát zvítězila v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólové hře na kytaru a letos postoupila do celostátního finále, kde vybojovala v silné konkurenci 3. cenu. V komorním kytarovém duu s Veronikou Imrichovou v letošním roce obsadily 1. cenu v okresním a 2. cenu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Kateřina Blechová svůj hudební talent rozvíjí všestranně, je členkou pěveckých sborů ZUŠ Cantando a Slunečnice a vystupuje s folkovým souborem. V posledních letech je vždy závěrem roku oceněna školou za vzornou přípravu na koncerty, časté vystupování a za píli. Svou cílevědomostí a vytrvalostí je příkladem ostatním mladším hudebníkům.
 
DSC 0366 (2) (1024x688)

DSC 0366 (2) (1024x688)

Dan Volf v kategorii Talent roku Dan Volf, věk 13 let, studuje literárně dramatický obor ve třídě Mgr. Antonína Jarůška. Dan Volf moderuje akce, pořádané Městem Kuřim a ZUŠ Kuřim a kromě talentu a kultivovaného projektu je třeba vyzvednout jeho svědomitou přípravu na moderování.
 
DSC 0370 (2) (1024x678)

DSC 0370 (2) (1024x678)

Dan Volf v kategorii Talent roku Dan Volf, věk 13 let, studuje literárně dramatický obor ve třídě Mgr. Antonína Jarůška. Dan Volf moderuje akce, pořádané Městem Kuřim a ZUŠ Kuřim a kromě talentu a kultivovaného projektu je třeba vyzvednout jeho svědomitou přípravu na moderování.
 
DSC 0376 (2) (1024x678)

DSC 0376 (2) (1024x678)

Hudební skupina ZKUSMETO v kategorii Talent roku Skupina vznikla v loňském roce 2016 z osobní iniciativy členů, sešla se parta výborných muzikantů, která měla potřebu tvořit vlastní repertoár, společně muzicírovat a účastnit se talentových soutěží. Její členové využívají zkušeností z výuky v ZUŠ Kuřim, (skupinu tvoří současní a bývalí žáci a studenti ZUŠ Kuřim): Tereza Homolová, Tereza Sýsová, Veronika Imrichová, Štěpánka Badinová, Lenka Tomášková a Dan Volf. Hned v prvním roce činnosti zaznamenali úspěch v celostátní soutěži folkových skupin Brána, kde v kategorii do 18 let získali Cenu diváků a Cenu poroty za energický výkon na pódiu. Letos získali 1. cenu a titul Absolutní vítěz od poroty i diváků v soutěži Olešnická kytka. Skupina příležitostně vystupuje na koncertech ZUŠ i pro Město Kuřim. Oceňujeme jejich zápal, tvůrčí hudební nasazení a smysl pro přátelství.
 
DSC 0386 (2) (1024x682)

DSC 0386 (2) (1024x682)

Hudební skupina ZKUSMETO v kategorii Talent roku Skupina vznikla v loňském roce 2016 z osobní iniciativy členů, sešla se parta výborných muzikantů, která měla potřebu tvořit vlastní repertoár, společně muzicírovat a účastnit se talentových soutěží. Její členové využívají zkušeností z výuky v ZUŠ Kuřim, (skupinu tvoří současní a bývalí žáci a studenti ZUŠ Kuřim): Tereza Homolová, Tereza Sýsová, Veronika Imrichová, Štěpánka Badinová, Lenka Tomášková a Dan Volf. Hned v prvním roce činnosti zaznamenali úspěch v celostátní soutěži folkových skupin Brána, kde v kategorii do 18 let získali Cenu diváků a Cenu poroty za energický výkon na pódiu. Letos získali 1. cenu a titul Absolutní vítěz od poroty i diváků v soutěži Olešnická kytka. Skupina příležitostně vystupuje na koncertech ZUŠ i pro Město Kuřim. Oceňujeme jejich zápal, tvůrčí hudební nasazení a smysl pro přátelství.
 
DSC 0395 (2) (1024x698)

DSC 0395 (2) (1024x698)

Václav Brázda v kategorii Umělecký výkon Kuřiman Václav Brázda je profesně molekulární biolog, ale je známý také svými uměleckými aktivitami. S jeho jménem se můžete setkat například v rádiu Proglas v rámci pořadu o akapelové hudbě a jeho vokální skupina DNA – Dej Nám Akord funguje už 23 let. Podílel se také na organizaci happeningu Pamatuj!, koncertech k výročí Martina Luthera Kinga, ale třeba také na organizaci Kuřimského Aprílového Pochodu. Je i pravidelným účastníkem akce „Guerrilla poetring“ – básnění v ulicích.“ Po jeho básnické prvotině – sbírce „Kvítí“ mu vyšla v roce 2016 druhá sbírka „Na chvilku zavři oči“. Sbírku presentoval v uplynulé sezóně na autorském čtení v kuřimském Klubu Kotelna.
 
DSC 0408 (2) (1024x674)

DSC 0408 (2) (1024x674)

Václav Brázda v kategorii Umělecký výkon Kuřiman Václav Brázda je profesně molekulární biolog, ale je známý také svými uměleckými aktivitami. S jeho jménem se můžete setkat například v rádiu Proglas v rámci pořadu o akapelové hudbě a jeho vokální skupina DNA – Dej Nám Akord funguje už 23 let. Podílel se také na organizaci happeningu Pamatuj!, koncertech k výročí Martina Luthera Kinga, ale třeba také na organizaci Kuřimského Aprílového Pochodu. Je i pravidelným účastníkem akce „Guerrilla poetring“ – básnění v ulicích.“ Po jeho básnické prvotině – sbírce „Kvítí“ mu vyšla v roce 2016 druhá sbírka „Na chvilku zavři oči“. Sbírku presentoval v uplynulé sezóně na autorském čtení v kuřimském Klubu Kotelna.
 
DSC 0412 (2) (1024x704)

DSC 0412 (2) (1024x704)

Jitka Sikorová a Sylvia Laurincová v kategorii Umělecký výkon Jitka Sikorová sesbírala pro jednu z výstav, které pravidelně organizovala v rámci Medových dní na kuřimském zámku velké množství materiálu o Kuřimi v době druhé světové války a bezprostředně následujících měsících. Ve spolupráci s historičkou Sylvií Laurincovou jej přetavili do výpravné publikace, která je první na toto téma v historii Kuřimi. Kniha vzbudila zájem občanů Kuřimi i kladný ohlas recenzentů v denním tisku, první vydání bylo již vyprodáno. Kniha byla představena mimokuřimské veřejnosti na přednášce pořádané Moravským zemským muzeem dna 30. listopadu v Domě Jiřího Gruši.
 
DSC 0416 (2) (1024x679)

DSC 0416 (2) (1024x679)

Jitka Sikorová a Sylvia Laurincová v kategorii Umělecký výkon Jitka Sikorová sesbírala pro jednu z výstav, které pravidelně organizovala v rámci Medových dní na kuřimském zámku velké množství materiálu o Kuřimi v době druhé světové války a bezprostředně následujících měsících. Ve spolupráci s historičkou Sylvií Laurincovou jej přetavili do výpravné publikace, která je první na toto téma v historii Kuřimi. Kniha vzbudila zájem občanů Kuřimi i kladný ohlas recenzentů v denním tisku, první vydání bylo již vyprodáno. Kniha byla představena mimokuřimské veřejnosti na přednášce pořádané Moravským zemským muzeem dna 30. listopadu v Domě Jiřího Gruši.
 
DSC 0422 (2) (1024x678)

DSC 0422 (2) (1024x678)

Skupině K Dur v kategorii Umělecký výkon za organizaci a umělecký podíl na koncertu K dur, Cimbal Classic a Hana Ulrychová Koncert se uskutečnil v neděli 8. ledna 2017 v Klubu Kotelna a pro velký zájem byla uspořádána dvě vyprodaná představení. Sbor K Dur předvedl tradičně kvalitní výkon a především svou dramaturgií spojil do jednoho celku vlastní vystoupení a vystoupení nejslavnější umělkyně žijící v Kuřimi – Hany Ulrychové, která jinak v Kuřimi příliš nepůsobí.
 
DSC 0428 (2) (1024x698)

DSC 0428 (2) (1024x698)

Hana Škarková a Ing. David Keprt za Koncepci a dramaturgii meditativních koncertů duchovní hudby v kuřimském kostele. Meditační koncert duchovní hudby, konaný 4. června 2017 v chrámu sv. Maří Magdalény v Kuřimi byl velmi netradiční projekt. Provedení kontrastních duchovních skladeb bylo skutečným hudebním i duchovním prožitkem. Paní Škarková zodpovídala za jeho dramaturgii (a sama na něm i účinkovala), pan Keprt pak za organizační stránku akce včetně propagace a jejího výtvarného řešení. Takovýto koncert se konal již třetí rok v řadě. \"Dramaturgie Meditačního koncertu duchovní hudby byla koncipována tak, aby byl jednak naplněn obsah svátku Ducha svatého, kdy se koncert konal, a také, aby byla přednesena kuřimskému publiku hudba méně známá a tvorba soudobá. Jednoznačným cílem byla rozmanitost obsazení nástrojů a propojení instrumentální hudby s vokální složkou. Součástí dramaturgie byly i skladby pro marimbu a je téměř jisté, že tento nástroj v Kuřimi zazněl skutečně poprvé. Kostelní pomyslné pódium naplnili špičkoví umělci z Brna - violoncellové kvarteto Solitutticelli, flétnistka Iveta Krulová, bicista doc.Martin Opršál, varhaník Marek Paĺa, vokálních partů se ujal pěvecký sbor Rastislav, to vše pod taktovkou Tomáše Krejčího. Vznikla tak dokonalá umělecká symbioza, která se zázračně vtěsnala do vymezeného rozpočtu. MgA. Hana Škarková je brněnská sopranistka, absolventka Janáčkovy Akademie Múzických Umění v Brně. Hudba a zpěv se staly jejím hlavním vyjadřovacím prostředkem a životní náplní. Její doména je především repertoár lyricko-koloraturní. Žánrově se věnuje hlavně vážné hudbě, opeře a koncertním vystoupení, ale v soukromí s oblibou skládá, a to jak vážnou hudbu, tak i pop. Její písňový cyklus Nálady a smutky byl natočen pro Český rozhlas v Praze a již několikrát vysílán. V repertoáru má množství hudebních děl od baroka až po současnou tvorbu. Od roku 2009 vyučuje na brněnské konzervatoři obor zpěv. V současné době je sbormistryní kuřimského chrámového sboru. Ing. David Keprt vede kuřimský chrámový sbor, prokazuje zřetelný organizační talent, velký rozhled po nejen duchovní hudbě a nezměrnou pracovitost při produkci a propagaci koncertů.
 
DSC 0436 (2) (1024x675)

DSC 0436 (2) (1024x675)

Hana Škarková a Ing. David Keprt za Koncepci a dramaturgii meditativních koncertů duchovní hudby v kuřimském kostele. Meditační koncert duchovní hudby, konaný 4. června 2017 v chrámu sv. Maří Magdalény v Kuřimi byl velmi netradiční projekt. Provedení kontrastních duchovních skladeb bylo skutečným hudebním i duchovním prožitkem. Paní Škarková zodpovídala za jeho dramaturgii (a sama na něm i účinkovala), pan Keprt pak za organizační stránku akce včetně propagace a jejího výtvarného řešení. Takovýto koncert se konal již třetí rok v řadě. \"Dramaturgie Meditačního koncertu duchovní hudby byla koncipována tak, aby byl jednak naplněn obsah svátku Ducha svatého, kdy se koncert konal, a také, aby byla přednesena kuřimskému publiku hudba méně známá a tvorba soudobá. Jednoznačným cílem byla rozmanitost obsazení nástrojů a propojení instrumentální hudby s vokální složkou. Součástí dramaturgie byly i skladby pro marimbu a je téměř jisté, že tento nástroj v Kuřimi zazněl skutečně poprvé. Kostelní pomyslné pódium naplnili špičkoví umělci z Brna - violoncellové kvarteto Solitutticelli, flétnistka Iveta Krulová, bicista doc.Martin Opršál, varhaník Marek Paĺa, vokálních partů se ujal pěvecký sbor Rastislav, to vše pod taktovkou Tomáše Krejčího. Vznikla tak dokonalá umělecká symbioza, která se zázračně vtěsnala do vymezeného rozpočtu. MgA. Hana Škarková je brněnská sopranistka, absolventka Janáčkovy Akademie Múzických Umění v Brně. Hudba a zpěv se staly jejím hlavním vyjadřovacím prostředkem a životní náplní. Její doména je především repertoár lyricko-koloraturní. Žánrově se věnuje hlavně vážné hudbě, opeře a koncertním vystoupení, ale v soukromí s oblibou skládá, a to jak vážnou hudbu, tak i pop. Její písňový cyklus Nálady a smutky byl natočen pro Český rozhlas v Praze a již několikrát vysílán. V repertoáru má množství hudebních děl od baroka až po současnou tvorbu. Od roku 2009 vyučuje na brněnské konzervatoři obor zpěv. V současné době je sbormistryní kuřimského chrámového sboru. Ing. David Keprt vede kuřimský chrámový sbor, prokazuje zřetelný organizační talent, velký rozhled po nejen duchovní hudbě a nezměrnou pracovitost při produkci a propagaci koncertů.
 
DSC 0448 (2) (1024x678)

DSC 0448 (2) (1024x678)

Mgr. Jiří Hejduk za vytváření kultury všedního dne Mgr. Jiří Hejduk od roku 2008 do roku 2017 pracoval v DDM Kuřim. Vedl kroužky, mezi dětmi byly velmi oblíbené zejména jeho Jirkoviny, kde učil děti řemeslné a umělecké práci se dřevem i jinými materiály. Zapojoval se do letních táborů, hrál divadlo, vedl jógu a podílel se na celé řadě dalších aktivit nejen v rámci DDM ale i jiné činnosti s kuřimskými dětmi. V létě 2017 odešel z Kuřimi na nové pracoviště v Náměšti nad Oslavou. Svou dlouholetou činností, svým klidem a velice citlivým přístupem k dětem i dospělým výrazně obohatil kulturu práce s mládeží.
 
DSC 0452 (2) (1024x678)

DSC 0452 (2) (1024x678)

Mgr. Jiří Hejduk za vytváření kultury všedního dne Mgr. Jiří Hejduk od roku 2008 do roku 2017 pracoval v DDM Kuřim. Vedl kroužky, mezi dětmi byly velmi oblíbené zejména jeho Jirkoviny, kde učil děti řemeslné a umělecké práci se dřevem i jinými materiály. Zapojoval se do letních táborů, hrál divadlo, vedl jógu a podílel se na celé řadě dalších aktivit nejen v rámci DDM ale i jiné činnosti s kuřimskými dětmi. V létě 2017 odešel z Kuřimi na nové pracoviště v Náměšti nad Oslavou. Svou dlouholetou činností, svým klidem a velice citlivým přístupem k dětem i dospělým výrazně obohatil kulturu práce s mládeží.
 
DSC 0460 (2) (1024x678)

DSC 0460 (2) (1024x678)

TE Connectivity v kategorii Mecenáš roku Za podporu akcí Ukliďme Kuřim 2017 a Den národnostních menšin 2017. Na obou akcích oceňuji zejména obrovskou podporu a zainteresovanost zaměstnanců, kteří na akci Ukliďme Kuřim tvořili podstatnou část úklidových týmů a společnost TE Connectivity pak zajistila pro všechny účastníky posezení a občerstvení po úklidu a také odměny pro nejmenší. A na akci Den národnostních menšin tvořili dobrovolníci z řad zaměstnanců TE Connectivity doprovodný program pro děti včetně cen a kávu a koláče a buchty pro návštěvníky zdarma.
 
DSC 0469 (2) (1024x678)

DSC 0469 (2) (1024x678)

TE Connectivity v kategorii Mecenáš roku Za podporu akcí Ukliďme Kuřim 2017 a Den národnostních menšin 2017. Na obou akcích oceňuji zejména obrovskou podporu a zainteresovanost zaměstnanců, kteří na akci Ukliďme Kuřim tvořili podstatnou část úklidových týmů a společnost TE Connectivity pak zajistila pro všechny účastníky posezení a občerstvení po úklidu a také odměny pro nejmenší. A na akci Den národnostních menšin tvořili dobrovolníci z řad zaměstnanců TE Connectivity doprovodný program pro děti včetně cen a kávu a koláče a buchty pro návštěvníky zdarma.
 
DSC 0477 (2) (1024x678)

DSC 0477 (2) (1024x678)

Ing. Ivan Procházka – Kamzík za Dlouholetý přínos kuřimskému spolkovému životu Pan Ing. Ivan Procházka v šedesátých letech pozoroval, jak činnost pionýra ovlivňují bolševici z lidových milicí, a tak se domluvil se svým kolegou Lubošem Taušem, že pro kuřimské kluky udělají to, že je z tohoto vlivu vymaní. Na základě toho udělali z jedné slepičárny klubovny a roku 1969 oficiálně založili skautský oddíl. Roku 1971 vzniklo z oddílu dokonce středisko a Kamzík se stal jeho vůdcem, ačkoliv komunisté skauting roku 1970 zakázali. Byla to hodně vypjatá doba, ve které bylo zapotřebí spousta vůle. Ani ta však nestačila a roku 1972 bylo kuřimské středisko skauta rozpuštěno. Pod pionýr však Kamzík jít odmítl. Roku 1989 Kamzík činnost oddílu obnovil a společně s hochy postavili klubovnu na místě, na kterém stojí dodnes. V současnosti je panu Ing. Procházkovi téměř devadesát let, žije v Moravských Knínicích a stále udržuje kontakt s kuřimským skautem a zajímá se o jeho činnost.
 
DSC 0485 (2) (1024x678)

DSC 0485 (2) (1024x678)

Ing. Ivan Procházka – Kamzík za Dlouholetý přínos kuřimskému spolkovému životu Pan Ing. Ivan Procházka v šedesátých letech pozoroval, jak činnost pionýra ovlivňují bolševici z lidových milicí, a tak se domluvil se svým kolegou Lubošem Taušem, že pro kuřimské kluky udělají to, že je z tohoto vlivu vymaní. Na základě toho udělali z jedné slepičárny klubovny a roku 1969 oficiálně založili skautský oddíl. Roku 1971 vzniklo z oddílu dokonce středisko a Kamzík se stal jeho vůdcem, ačkoliv komunisté skauting roku 1970 zakázali. Byla to hodně vypjatá doba, ve které bylo zapotřebí spousta vůle. Ani ta však nestačila a roku 1972 bylo kuřimské středisko skauta rozpuštěno. Pod pionýr však Kamzík jít odmítl. Roku 1989 Kamzík činnost oddílu obnovil a společně s hochy postavili klubovnu na místě, na kterém stojí dodnes. V současnosti je panu Ing. Procházkovi téměř devadesát let, žije v Moravských Knínicích a stále udržuje kontakt s kuřimským skautem a zajímá se o jeho činnost.
 
DSC 0486 (2) (1024x678)

DSC 0486 (2) (1024x678)

 
DSC 0493 (2) (1024x678)

DSC 0493 (2) (1024x678)

 
DSC 0495 (2) (1024x775)

DSC 0495 (2) (1024x775)

 
 
24.2.2018 14:18:22 - aktualizováno 24.2.2018 14:30:03 | přečteno 1201x | Bc. Soňa Šmahelová

Fotogalerie

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load