Oznámení o platbě za komunální odpad

Oznámení společného zástupce za rok:

Společný zástupce
Příjmení: Jméno: Uvedený var. symbol: Adresa trv. pobytu: Uhrazená částka celkem:
Poplatníci
vyplnit i včetně společného zástupce, pokud hradí poplatek i sám za sebe
(tabulka se Vám sama rozšíří při potřebě vyplnit více poplatníků)
Příjmení: Jméno: Datum narození:*) Adresa trv. pobytu: Uhrazená částka za poplatníka:
Datum zaplacení: Uhrazeno celkem:
Potvrdit na e-mail:
Telefon:
V případě že uplatňujete osvobození od platby poplatku u třetího a dalšího nezaopatřeného sourozence žijícího ve společné domácnosti (všechny děti do 18 let věku) dle OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, uveďte ve formuláři u poplatníka, na kterého osvobození uplatňujete, v kolonce „Uhrazená částka za poplatníka“ částku 0,- Kč. Takto vyplněné údaje nahrazují čestné prohlášení o splnění nároku na toto osvobození.

12.12.2012 13:51:36 - aktualizováno 21.2.2018 8:09:52 | přečteno 17463x | ernest

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load