Ceny a medaile města Kuřimi 2022

Kandidáty na tato ocenění Ceny a medaile města Kuřimi mohou navrhnout lidé, kteří mají občanství ČR, trvalé bydliště v Kuřimi a jsou starší 18 let. Udělení Ceny schvaluje Zastupitelstvo města Kuřimi, udělení Medaile schvaluje Rada města Kuřimi.

Návrhy mohou být podány státními občany ČR s trvalým bydlištěm v Kuřimi staršími 18 let včetně a to v písemné podobě na adresu Městského úřadu v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34, Kuřim, obálku nadepsat Ceny a medaile města nebo elektronicky na email: sukalovsky@kurim.cz. Návrhy na udělení Ceny a Medaile města Kuřimi mohou být podávány do 31. 3. 2022.

Formulář návrhu na ocenění

Navrhovatel
Jméno*:
Příjmení*:
Telefon*:
Adresa trvalého bydliště*:
Kandidát
Jméno*:
Příjmení*:
Jaké ocenění udělit*:

Odůvodnění*:
Přílohy:
*Antispam: opište následující kód: antispamový kód

Oznamovatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, bydliště) zaslané prostřednictvím formuláře "Formulář návrhu na ocenění" zpracovává město Kuřim v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob a v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v rámci této služby po dobu, než bude vyřízen odeslaný podnět, a dále v souladu se zákonem o archivnictví a spisovým řádem města Kuřimi.

Další informace o zpracování osobních údajů, o právech subjektu údajů a o jejich uplatňování naleznete na webu města Kuřimi v části Zásady ochrany osobních údajů https://www.kurim.cz/gdpr.

16.2.2022 13:57:43 | přečteno 1315x | Jiří

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load