Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

DSC 0628 (3)

Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.


V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
- rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
- kouřit,
- odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
- používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
- lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
- suché travní porosty,
- plochy zemědělských kultur. 

19.7.2017 9:19:08 - aktualizováno 27.8.2017 10:50:28 | přečteno 330x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load