Zpracování Strategického plánu rozvoje města Kuřimi do roku 2020

MUKurim

Od prosince loňského roku město Kuřim zahájilo práce na přípravě strategického plánu rozvoje města do roku 2020. Jedná se o dokument, jehož úkolem je jasně stanovit cíle rozvoje území města ve všech jeho aspektech (doprava, bydlení, infrastruktura, školství, kultura, cestovní ruch, sociální věci a zdravotnictví a další), strategii k dosažení vytýčených cílů a nástroje k dosažení těchto cílů (jednotlivé projekty, kterými budeme strategický plán realizován).


Součástí strategického plánu bude podrobné analytické šetření, jež bude zahrnovat také sběr informací v terénu od zástupců významných organizací a subjektů působících na území města.

Strategický plán je dále velmi důležitým materiálem pro všechny subjekty realizující zejména projekty zaměřené na pořízení investic na území města. Soulad se strategickým plánem je pro žadatele o dotace mnohdy jedním z důležitých kritérií, za které je možné pro projekt získat vyšší bodové ohodnocení.

Zapojení občanů města, zástupců místních podniků a nestátních neziskových organizací do přípravy strategického plánu bude zabezpečeno prostřednictvím realizace dotazníkového šetření, které bude zaměřeno na zjištění postojů veřejnosti ve vztahu k připravovaným rozvojovým cílům strategie města Kuřim. Informace o způsobu, jak se do anketního šetření zapojit, budou v dostatečném předstihu zveřejněny.

Zakázku realizuje na základě uzavřeného výběrového řízení společnost M.C.TRITON, spol. s r. o., která byla vybrána v rámci související veřejné zakázky. O harmonogramu dotazníkového šetření vás budeme informovat zde na webových a také na facebookových stránkách města.


1.1.2014 22:16:10 - aktualizováno 19.1.2014 22:32:35 | přečteno 1234x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load