Změny v registraci motorových vozidel od 1. 1. 2015

spz MXIeF

Od nového roku začíná platit novela zákona č. 56/2001Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ve stávajícím registru vozidel je téměř čtvrt milionu automobilů, u kterých není dlouhodobě dořešeno zaregistrování vozidla na nového majitele. Z tohoto důvodu se od 1. ledna 2015 ruší tzv. polopřevody, tedy stav, kdy původní vlastník vozidlo odhlásil na nového majitele, ale ten si jej nepřihlásil, přestože byla tato povinnost uložena zákonem.

 

Tato situace po novém roce již nebude existovat a postup bude následující:


 odhlášení starého a přihlášení nového vlastníka bude muset od ledna proběhnout zároveň. Převod vozidla (nová registrace) proběhne na registru vozidel v místě bydliště původního majitele, tzn. tam kde je vozidlo registrováno. Dostavit se tam mohou buď jak prodávající, tak kupující nebo jen jeden z nich. Bude ovšem nutné doložit plnou moc od toho druhého, nově úředně ověřenou. Novela zákona v tomto případě pamatuje i na porušení takto daných povinností v podobě finančních sankcí. 

V platnosti zůstává, že vozidlo bude muset stejně jako nyní, projít před přihlášením evidenční kontrolou, která bude mít nově platnost pouze 14 dnů, vozidlo musí mít platnou STK a nový vlastník na ně bude muset mít sjednané povinné ručení. Zvládnout všechny úkony od koupě po převod současně bude organizačně náročnější než dosud, zvláště pokud starý a nový majitel budou pocházet z jiných měst.

Dalším dopadem novely zákona je to, že vozidla, která budou k 1.1.2015 v tzv. polopřevodu (původní vlastník vozidlo odhlásil a nový nepřihlásil) bude nutné toto vozidlo do 30.6.2015 přihlásit a samozřejmě doložit, že auto je technicky způsobilé k provozu, prošlo evidenční kontrolou a je pojištěné. V opačném bude vůz vyřazen z registru vozidel, tedy považován za zaniklý a už jej nepůjde nikdy přihlásit. Pokud by s takovým vozidlem přesto někdo jezdil, hrozí mu vysoká pokuta a odebrání řidičského průkazu.

Změny se týkají také dočasného vyřazení vozidla z registru, tedy tzv. umístění značek do depozitu. Vozidla, která jsou dočasně vyřazena z registru, se dnem nabytí zákona považují za vozidla vyřazená. Vlastník vozidla dočasně vyřazeného déle než 18 měsíců ke dni nabytí platnosti zákona, tedy k 1. lednu 2015, musí do 1 roku od nabytí platnosti zákona úřadu ohlásit umístění a způsob využití takovéhoto vozidla. Pokud tak neučiní, vozidlo zaniká
Zákon pamatuje i na změny týkající se vozidla (např. změna barvy). Vlastník vozidla bude povinen hlásit na příslušném registračním úřadu veškeré změny do 10ti pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. 

A ještě jedna novinka: v případě zániku povinného ručení máte 14 dnů na uzavření nového. Pokud v této lhůtě nebude vozidlo pojištěno a jakmile se o této skutečnosti příslušný úřad obce s rozšířenou působností doví, dojde k vyřazení vozidla z registru a až poté, co vlastník doloží, že má předmětné pojištění sjednané, bude toto vyřazení vozidla zrušeno.  

Ing. Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy

Více informací najdete v odkazu:

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Zmeny_v_registraci_vozidel_od_1_ledna_2015.htm18.12.2014 13:28:06 - aktualizováno 3.1.2015 17:38:54 | přečteno 6763x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load