Zápis do MŠ Kuřim

DSCF8040 (2)

Na základě Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 a rozhodnutí Rady města Kuřimi ze dne 25. 3. 2020 sdělujeme, že zápis dětí do MŠ Kuřim proběhne pouze distančně, zasláním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do mateřské školy. Příjem žádostí bude probíhat 5. – 15. 5. 2020.

Zápis do Mateřské školy Kuřim pro rok 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 a rozhodnutí Rady města Kuřimi ze dne 25. 3. 2020 sdělujeme, že zápis dětí do MŠ Kuřim proběhne pouze distančně, zasláním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do mateřské školy. Příjem žádostí bude probíhat 5. – 15. 5. 2020.

Žádost preferujeme doručit v elektronické podobě (datová schránka nebo e-mail s elektronickým podpisem). V případě, že nemáte možnost žádost doručit elektronicky, můžete ji doručit v listinné podobě poštou nebo osobně v zalepené obálce do schránky na pracoviště MŠ Kuřim, Zborovská 887.

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ Kuřim pro školní rok 2020/2021

  • Evidenční list - potvrzený dětským lékařem

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tyto formuláře naleznete na webových stránkách www.mskurim.cz ve složce Informace/přijímání dětí/dokumenty, odkud si je můžete vytisknout a vyplnit. V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, budou Vám k dispozici ve dnech 8. 4., 15. 4. a 22. 4. na pracovišti MŠ Kuřim, Zborovská 887 v úředních hodinách, tj. od 8:00 – 13:00 hodin.

Kdy a jak dokumenty doručit?

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, potvrzený Evidenční list a Souhlas se zpracováním osobních údajů doručte v termínu od 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020 do MŠ Kuřim jedním z následujících způsobů:

  1. elektronicky do datové schránky školy: zcdktr9;

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: mskurim@mskurim.cz;

  3. poštou na adresu: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, Kuřim 664 34;

  4. vložením obálky s požadovanou dokumentací do označené poštovní schránky u hlavního vstupu do MŠ Kuřim, pracoviště na ul. Zborovská 887, Kuřim;

Upozornění:

Žádáme o pečlivé a čitelné vyplnění žádosti, které je v této době nutné pro další komunikaci s Vámi, rodiči, zejména pak Vaši e-mailovou adresu a tel. kontakt.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud dítě není řádně doočkováno a lékař nemůže potvrdit evidenční list, prosím, podejte formulář Žádosti o přijetí dítěte do MŠ v řádném termínu nejpozději do 15. 5. 2020. V tomto případě může dítě nastoupit k předškolnímu vzdělávání až bude řádně očkováno a bude mít od lékaře potvrzený Evidenční list.Kdy a jak se rodiče dozví o přijetí dítěte?

Dne 4.6.2020 bude na webových stránkách školy zveřejněno Rozhodnutí o přijetí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí bude mít podobu Seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo Vaší Žádosti o přijetí dítěte do MŠ Kuřim obdržíte obratem po podání žádosti buď e-mailem nebo v listinné podobě poštovní zásilkou.Po ukončení mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a normalizaci stavu, počítáme s informační schůzkou pro rodiče přijatých dětí. Budeme se moc těšit na osobní setkání nejen s Vámi, ale také na brzké setkání ve zdraví s Vašimi dětmi.Děkujeme za spolupráci.

V Kuřimi 1. 4. 2020

Mgr. Lenka Novotná, ředitelka školy

https://www.mskurim.cz/informace/prijimani-deti/dokumenty/


1.4.2020 9:31:29 | přečteno 869x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load