Výzva - vedoucí Městské knihovny Kuřim

DSC 0140

Městská knihovna Kuřim zveřejňuje výzvu k obsazení volného pracovního místa na pozici vedoucí knihovny a regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městská knihovna Kuřim, Popkova 1006, 664 34 Kuřim, nebo předejte osobně u výpůjčního pultu (oddělení pro dospělé MěK Kuřim), nejpozději do 25. 4. 2019 do 12 hod. Obálku označte nápisem Výzva – vedoucí knihovny.

Výzva k obsazení volného pracovního místa

Druh práce: vedoucí knihovny a regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim

Místo výkonu práce: Kuřim a region Brno-venkov

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (obor knihovnictví),

- znalost podmínek provozování veřejných a informačních služeb,

- pracovní zkušenosti z regionálního oddělení knihovny výhodou,

- znalost knihovnického systému Tritius výhodou,

- orientace v dotacích pro kulturu,

- praxe ve vedení kolektivu,

- spolehlivost a vysoká časová flexibilita,

- schopnost samostatné a tvůrčí práce,

- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič,

- znalosti v oblasti informačních technologií,

- občanská a morální bezúhonnost.

Platové a pracovní podmínky:

Dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle katalogu prací ve veřejných službách a správě platová třída 9. Plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1. 5. 2019 nebo dle dohody.

Náležitostí přihlášky:

Název výzvy; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní a e-mailové spojení; datum a podpis.

K přihlášce připojte:

- strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce a odborných znalostí,

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- motivační dopis,

- koncepci rozvoje Městské knihovny Kuřim v rozsahu max. 3 strany.

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městská knihovna Kuřim, Popkova 1006, 664 34 Kuřim, nebo předejte osobně u výpůjčního pultu (oddělení pro dospělé MěK Kuřim), nejpozději do 25. 4. 2019 do 12 hod. Obálku označte nápisem Výzva – vedoucí knihovny.

Kontaktní pracovník:

Bc. Kateřina Rovná, tel. 541 420 461, rovna@mkkurim.cz


26.3.2019 21:38:03 - aktualizováno 26.3.2019 21:39:03 | přečteno 2213x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load