Výstavba zastávky Díly pod sv. Jánem zahájena

DSC 0230

Byla zahájena stavba autobusové zastávky Díly pod sv. Jánem ve směru z Brna do Kuřimi. Tato stavba si vyžádá v době od 6. 3. do 30. 4. 2017 přechodné úpravy provozu a dopravního značení. Žádáme proto řidiče, aby dopravní značení respektovali a jízdu přizpůsobili podmínkám provozu.

V souvislosti s realizací stavby „Autobusová zastávka Kuřim, Díly pod sv. Jánem“ dojde na přechodné úpravy provozu před kruhovým objezdem na silnici II/385 u LIDLu ve směru na Kuřim a to ve dnech od 6.3.2017 do 30.4.2017.

Po vyřešení odvolání majitelů dotčených pozemků a po nabytí právní moci nově vydaného stavebního povolení dne 11. 8. 2016 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele; ukončeno 9. 11. 2016. Zvítězila společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. s nabídkou za 1 678 471,- Kč vč. DPH.  Zhotovitel zahájil práce vypracováním dokumentace pro zajištění nezbytných povolení (zvláštního užívání komunikace II. třídy č. II/385, dočasného dopravního značení, smlouvy zhotovitele s SÚS apod.) Po projednání dokumentu na Policii ČR a následně na odboru dopravy MěÚ Kuřim bude stavba začátkem března 2017 zahájena. Souběžně OI nechal zpracovat v souladu s platnými předpisy plán BOZP. Termín dokončení stavby je květen 2017.

Investorem stavby je město Kuřim, zástupcem investora je Ing. Dagmar Ševčíková, T: 776072 931 a TDI Ing. Pavel Šudák, T: 725 370 861,

Zhotovitelem stavby jsou Inženýrské stavby Brno. spol. s r.o., hlavní stavbyvedoucí DiS. Leoš Mahel, T: 602 524 868.

ikona souboruSituace přechodné úpravy provozu Zastávka Díly pod sv. Jánem


6.3.2017 9:49:57 - aktualizováno 24.4.2017 22:05:57 | přečteno 3501x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load