Výstava Děti a závislost

Detiazavislost

Zveme vás na vernisáž výstavy „DĚTI A ZÁVISLOST aneb Mne se to (ne)týká“ v pondělí 13. června 2016 od 16hv prostorách Základní školy na ulici Jungmannově 813 v Kuřimi. Pořádají Tým pro mládež Brno – venkov a Společnost Podané ruce o.p.s. ve spolupráci s městem Kuřim. Výstava bude přístupná veřejnosti do 27. června 2016 od 8:00 do 19:00.


Výstava je zaměřena především na rodiče, protože jsme přesvědčení, že účinná prevence je bez součinnosti vlastní rodiny realizovatelná jen velmi obtížně. 

Česká republika se potýká se závažným problémem, kterým je stále se zvyšující užívání legálních a nelegálních návykových látek dětmi. V r. 2014 byla zveřejněna souhrnná výzkumná zpráva z mezinárodní studie ESPAD, která zkoumá užívání těchto látek školní populací s nelichotivými výsledky pro ČR. Denní kouření uvedlo celkem 25,5 % studentů – více než čtvrtina dotázaných středoškoláků (27,1 %) a pětina žáků základních škol (21,5 %). Nadměrné dávky alkoholu (tj. 5 a více sklenic alkoholu) často pilo 23,2 % studentů SŠ a 15,3 % žáků ZŠ. Nejčastěji užitou nelegální drogou byly mezi oběma skupinami studentů konopné látky – zkušenost s nimi uvedlo celkem 46,8 % středoškoláků a 33,6 % žáků základních škol. Následovaly halucinogenní houby a LSD a jiné halucinogeny. U všech sledovaných látek uváděli vyšší prevalenci zkušeností studenti středních škol, výjimkou byly těkavé látky, kdy vyšší míru zkušeností s užitím v životě uvedli žáci základních škol.


Výstavu připravili:

Tým pro mládež Brno – venkov, sdružující odborníky ze státních, i neziskových organizací,se po tři roky věnuje prevenci práci s problémovou mládeží.

Společnost Podané ruce o.p.s. se dlouhodobě zabývá léčbou následků závislostí, ale významnou měrou se věnuje i prevenci.

Fotografie adoptovali a finančně výstavu podpořili: Mária Koudelová (zastupitelka města Adamova),Bc. Emil Pernice, DiS. (zastupitel města Blanska), Coloseum nemovitosti, s. r. o. a její spolupracovníci.

Kontaktní osoby:

Za tým pro mládež

Mgr. et Mgr. Ondřej Ipser

Koordinátor týmu pro mládež Brno – venkov

Probační a mediační služba

GSM: 773 783 710

E-mail:ipser.pms@gmail.com

www.pmscr.cz

Za Společnost Podané ruce

Ing. Radovan Voříšek
Vedoucí oddělení prevence, psychoterapeut

Společnost Podané ruce o.p.s.

GSM: 777 916 260

E-mailvorisek@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz

 

16.5.2016 16:11:09 - aktualizováno 20.6.2016 12:25:40 | přečteno 502x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load