Vyřiďte si včas cestovní pas!

643083 551068 PASY

V souvislosti s blížícími se termíny dovolených doporučujeme občanům, aby si zkontrovali platnost svého cestovního pasu a v případě potřeby požádali o vydání nového. Některé státy světa vyžadují platnost cestovního pasu více jak půl roku nad dobu pobytu, tudíž do nich nelze cestovat s cestovním pasem vyhotoveným ve zkrácené lhůtě (typ Blesk), neboť délka jeho platnosti je pouze ½ roku.  Je třeba podotknout, že do států Evropské unie je možno cestovat na občanský průkaz. Občanský průkaz lze vyhotovit i pro občana mladšího 15 let.

 

Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí - www.mzv.cz . Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu.

O vydání cestovního pasu lze požádat na Městském úřadě v Kuřimi v pondělí a ve středu v době od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 18:30 hodin.  Prostřednictvím  Městského úřadu Kuřim mohou požádat o vydání cestovního pasu pouze občané s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim, kam patří obce Kuřim, Česká, Čebín, Moravské Knínice, Jinačovice, Rozdrojovice, Lelekovice, Veverská Bítýška, Chudčice a Hvozdec.

Žádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji se nabírá elektronicky. Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let, pokud je nezletilý, připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem.  Ověření podpisu se nevyžaduje pokud oprávněné osoby podepíší žádost o vydání cestovního pasu nezletilého přímo před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu. Žadatel musí doložit svoji totožnost platným občanským průkazem či platným cestovním pasem. Nový cestovní pas je připravený k vyzvednutí ve lhůtě 30-ti dnů. Doba platnosti cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji je u občanů nad 15 let 10 let a u občanů do 15 let věku 5 let, u cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (typ Blesk) je platnost pouze ½ roku.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.  K žádosti je nutné doložit rodný list nezletilého, cestovní pas nebo občanský průkaz nezletilého, pokud je držitelem těchto dokladů  a občanský průkaz zákonného zástupce.

Správní poplatky za vydání cestovního pasu:

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

pro osoby nad 15 let 600,- Kč

do 15 let 100,- Kč

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (typ Blesk)

pro osoby nad 15 let 1500,- Kč

do 15 let 1000,- Kč

Při podání žádosti o cestovní pas ve zkrácené lhůtě je nutno mimo dokladu totožnosti předložit ještě dvě fotografie o rozměru 35x45 mm odpovídající současné podobě občana.

Přepážková pracoviště cestovních pasů a občanských průkazů se nachází v prvním poschodí Městského úřadu Kuřim. Od loňského roku byl dán do provozu vyvolávací systém, který v mnohém usnadňuje příjem žádostí. Upozorňujeme občany, že na každé podání (žádost o vydání cestovního dokladu, výdej cestovního dokladu, žádost o vydání občanského průkazu, výdej občanského průkazu) je nutno si vzít přes vyvolávací systém lístek s pořadovým číslem. Nově se lze objednat i přes objednávkový systém na internetových stránkách města Kuřimi. Služba je dostupná i telefonicky přes podatelnu městského úřadu.  Přes internet lze objednat pouze jedno podání v rámci jedné hodiny. Bližší informace jsou na webových stránkách města Kuřimi www.kurim.cz.

Mgr. Lenka Krejčová

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí


28.4.2014 15:24:09 - aktualizováno 5.6.2014 8:08:47 | přečteno 4669x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load