Výměna řidičských průkazů v roce 2013

ridicak

V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, a musí být vyměněny do 31. 12. 2013. 

Kde si vyměníte  řidičské průkazy
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova  968,  664 34 Kuřim

Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,

Úřední hodiny : Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 18:30 hod

Informace na tel.: 541 422 332

541 422 335

E-mail:  kovar@radnice.kurim.cz

Kolik Vás to bude stát?
povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.Osvobození od správního poplatku se týká řidičských průkazů, ve kterých  jsou aktuální údaje (např. příjmení, bydliště atd.)

Kdy Vám bude vydán nový ŘP?
-nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti
-do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,-Kč  tzv. „blesk“

 Dále v roce 2013 končí platnost většině Průkazů profesní způsobilosti (vydané v roce 2008). K výměně je nutné dokladovat absolvovaná školení (v rozsahu 35 hodin), řidičům (profesionálům) pak bude vystaven nový řidičský průkaz, jehož obsahem bude i informace o profesním školení Platnost nového řidičského průkazu pro majitele řidičského oprávnění C1, C, CE, CE, D1, D, D1E, DE je nově stanovena na 5 let. 
V případě držitelů paměťových karet do tachografu, se musí vyřídit i nová karta do digitálního tachografu (navazuje na číslo řidičského průkazu). 

Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva dopravy: http://www.vymentesiridicak.cz/

Novinky, které začnou platit od 19.01.2013 se dotknou řidičských oprávnění, tedy jejich skupin a podskupin. Kompletní přehled který je dále uveden, mapuje jaké skupiny a podskupiny budou dle novely zákona 361/2000Sb., od 19.01.2013 platné:

(1) Do skupiny

a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

b) A1 jsou zařazeny

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

d) A jsou zařazeny

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,

l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo

2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,

m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

(2) Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

 Dochází i ke změnám s ohledem na věk žadatele o řidičské oprávnění,

(1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM,

b) 16 let, jedná-li se o skupinu A1,

c) 17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T,

d) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E,

e) 21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E,

f) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E.

(2) Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Ke všem uvedeným změnám Vám rádi poskytneme  potřebné informace a jsme připraveni řešit Vaše požadavky.
Blíží se vánoce a nový rok, tak dovolte, abych Vám všem občanům a řidičům  popřál za odbor dopravy Městského úřadu Kuřim pohodové  prožití svátků a bezproblémový nový rok.

Ing.Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy

17.12.2012 15:30:07 - aktualizováno 17.12.2012 15:32:15 | přečteno 6645x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load