Výměna parkovacího průkazu

prukaz

Upozorňujeme občany, kterým bylo v minulosti k průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně vydáno zvláštní označení pro vozidla pro parkování  O1 AA šestimístné číslo, že  mají lhůtu nejpozději do 31.12.2012 pro výměnu stávajícího označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Informace pro občany se zdravotním postižením o nutnosti výměny parkovacího průkazu

Upozorňujeme občany, kterým bylo v minulosti k průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně vydáno zvláštní označení pro vozidla pro parkování  O1 AA šestimístné číslo, že  mají lhůtu nejpozději do 31.12.2012 pro výměnu stávajícího označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 CC šestimístné číslo). Po tomto datu nebude stávající označení platné.
 K vystavení nového parkovacího průkazu je nutno doložit:
- 1 ks fotografie o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě
- průkaz ZTP nebo ZTP/P
- stávající parkovací průkaz
- občanský průkaz.

K výměně parkovacího průkazu je nutná přítomnost zdravotně postižené osoby. Pouze u nezletilých osob a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům může výměnu zajistit zákonný zástupce nebo opatrovník. Zákonný zástupce se prokáže svým občanským průkazem, opatrovník pak občanským průkazem a listinou o ustanovení opatrovníkem.

Výměnu parkovacího průkazu zajišťuje Městský úřad Kuřim, odbor sociálních věcí a prevence, Jungmannova 968, 664 34  Kuřim, 1. patro, dveře č. 215.

1.11.2012 15:19:30 | přečteno 2490x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load