Výběrové řízení - referent/ka OSVP

MUKurim

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka odboru sociálních věcí a prevence. Přihlášku s požadovaným doklady zasílejte na adresu Městského úřadu Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do středy 4. února do 17 hodin.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce:  referent/ka odboru sociálních věcí a prevence

sociálně-právní ochrana dětí

Místo výkonu práce: Kuřim

Zákonné předpoklady uchazeče:

dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • ovládání jednacího jazyka

splnění předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka § 110 odst. 4 písm. b) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:

vzdělání: vysokoškolské – sociální zaměření

praxe: v obecním, městském úřadu, magistrátu, v úřadech státní správy a institucích se zaměřením na agendu sociálních věcí, v charitativní nebo zdravotní oblasti, v rodinné poradně, v zařízení poskytujícím sociální služby aj.

požadujeme:

§  základní znalost: - zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

-  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

-  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

-  zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,

-  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

-  zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,

- vše v rozsahu pro úřad obce s rozšířenou působností související s pracovní náplní,

-  vše v aktuálním znění

Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době a držení pracovní pohotovosti.

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, schopnost pozitivně jednat s občany, organizacemi a úřady, psychická odolnost, loajalita, schopnost stálého vzdělávání se, schopnost orientovat se v právních předpisech, velmi dobrá znalost práce na PC (operační systém Windows XP, Microsoft Office, internet, Ginis, využívání speciálních programů ze sociální oblasti), řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/volna-mista-na-meu.html

K přihlášce připojte:

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

§  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce - nemusí být ověřeno)

§  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do středy 04. 02. 2015 do 17:00 hod.

Označte ji nápisem Výběrové řízení – referent OSVP

Kontaktní pracovníci:

Mgr. Alena Zimmermannová, tel. 541 422 303, e-mail: zimmermannova@kurim.cz

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

Bc. Taťána Sojková, tel. 541 422 376, e-mail: sojkova@kurim.cz

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: ihned nebo podle dohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Alena Zimmermannová

tajemnice úřadu

 

 


13.1.2015 20:33:03 - aktualizováno 26.1.2015 17:38:28 | přečteno 1394x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load