Výběrové řízení - referent/ka odboru stavebního a životního prostředí

radnice

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta odboru stavebního a životního prostředí – obecní stavební úřad. Požadujeme vzdělání středoškolské nebo vysokoškolské v oblasti stavební nebo právní, praxe v oblasti veřejné správy výhodou, platová třída 10, termín přihlášky do 28. 2. 2018.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

VŘ 18-01

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: referent/ka odboru stavebního a životního prostředí

obecný stavební úřad

Místo výkonu práce: Kuřim

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

Jiné požadavky:

vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na stavebnictví

vysokoškolské vzdělání – absolventi stavebních fakult, právníci

praxe: v oblasti veřejné správy na odborech zabývajících se stavební nebo investiční činností nebo ve stavebnictví výhodou

požadujeme:

  • základní znalost: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- vše v aktuálním znění

§  zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti působnosti odboru výhodou, jinak získání do 18 měsíců od nástupu do pracovního poměru

  • absolvování vstupního vzdělávání úředníků (výhodou)

Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době.

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost

schopnost pozitivně jednat s občany

psychická odolnost, loajalita

schopnost stálého vzdělávání se

velmi dobrá znalost práce na PC

řidičský průkaz sk. B a aktivní řízení motorového vozidla

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

K přihlášce připojte:

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

§  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do středy 28. února 2018 do 17:00 hod.

Označte ji nápisem Výběrové řízení – referent OSŽP

Kontaktní pracovníci:

Ing. František Macek, tel. 541 422 313, e-mail: macek@kurim.cz

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: červenec 2018 nebo podle dohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Karel Torn, CSc. v.r.

Tajemník úřadu

 

 

 


15.1.2018 8:28:28 - aktualizováno 12.2.2018 9:41:36 | přečteno 1143x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load