VŘ - vedoucí odboru živnostenského úřadu MěÚ Kuřim

radnice

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru živnostenského úřadu Městského úřadu Kuřim. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 7. 12. 2018 do 12:00 hod. Označte ji nápisem: Výběrové řízení – vedoucí OŽÚ.Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: vedoucí odboru živnostenského úřadu Městského úřadu Kuřim

Místo výkonu práce: Kuřim

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • ovládání jednacího jazyka

 

Jiné požadavky:

 

vzdělání: vysokoškolské vzdělání  

praxe: ve veřejné správě

 

požadujeme:

 

  • základní znalost:

zákon č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

zákon č.  500/2004 Sb., správní řád,

zákon č.  552/1991 Sb., o státní kontrole,

zákon č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,

vše v platném znění

  • absolvování vstupního vzdělávání úředníků (výhodou)

 

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, vstřícnost,

vedení kolektivu pracovníků,

schopnost jednat s občany a institucemi,

schopnost stálého vzdělávání se,

znalost práce na PC - ASPI, GINIS, výhodou.

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla.

 

Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době.

 

 

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.

 

 

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

 

 

 

K přihlášce připojte:

 

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

§  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

 

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 07.12.2018 do 12:00 hod. Označte ji nápisem: Výběrové řízení – vedoucí OŽÚ.

 

Kontaktní pracovníci:

Mgr. Alena Trtílková, tel. 541 422 348, e-mail: trtilkova@kurim.cz

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: březen 2019

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Ing. Karel Torn, CSc. v.r.

tajemník úřadu

 


8.11.2018 9:04:00 - aktualizováno 18.11.2018 20:26:31 | přečteno 440x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load