Volné místo - referent/referentka odboru stavebního a životního prostředí

radnice

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka odboru stavebního a životního prostředí - podatelna. Přihlášku s požadovánými údaji mohou uchazeči zaslat na adresu městského úřadu nebo předat na podatelně úřadu nejpozději do středy 4. dubna 2018 do 17 hodin.

Výzva k obsazení volného pracovního místa

Název územního samosprávného celku: město Kuřim

Druh práce: referent odboru stavebního a životního prostředí - podatelna

Místo výkonu práce: Kuřim

Další požadavky:

vzdělání: středoškolské 

praxe: při výkonu správních činností výhodou

požadujeme: základní znalost zákona: č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

č. 500/2004 Sb., správní řád

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, vstřícnost

schopnost jednat s občany a institucemi

schopnost stálého vzdělávání se

znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, Internet, ASPI, GINIS výhodou)

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 6.

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní a e-mailové spojení; datum a podpis.

K přihlášce připojte:

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  • originál výpisu z rejstříku trestů – dodat k osobnímu pohovoru

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do středy 4. dubna 2018 do 17:00 hod. Označte ji nápisem výzva referent OSŽP

Kontaktní pracovníci:

Ing. František Macek, tel. 541 422 313, e-mail: macek@kurim.cz

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz  

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1. 6. 2018 nebo dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v průběhu řízení.

 

Ing. Karel Torn, CSc. v.r.

tajemník úřadu


26.3.2018 20:08:03 - aktualizováno 28.3.2018 9:33:26 | přečteno 828x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load