Vítání občánků v roce 2018

DSC 0476

První „vítání nově narozených dětí“ roku 2018 se uskuteční v sobotu 10. 3. 2018. Rodiče dětí, kterých se vítání týká, již obdrželi pozvánku. Bude zde uvítán do života také první občánek města Kuřimi narozený v roce 2018. Jednotlivá „vítání“ se konají v půlhodinových intervalech v době od 10.00 do 12.00 hodin v sále „Klubu Kotelna“ na ulici Popkova 1012. 

Od okamžiku, kdy se lidé začali organizovat do skupin, všímali si významných okamžiků provázejících jejich život. Nejvýznamnější z nich se stávaly obsahem, dnes bychom řekli, občansko-společenských obřadů a slavností.

Vítání nově narozeného občana do obce je prastarým slovanským zvykem. Církevní kultura k nám později přinesla obřad pokřtění. Příchod nového člověka na svět vždy znamenal významnou událost pro určitý okruh lidí a pro určitou společenskou pospolitost. Je tomu tak dodnes. Město Kuřim organizuje pravidelně obřad „Vítání dětí do života“, který má v životě našeho města stále své místo a rodiče jej vyhledávají.

V loňském roce se narodilo 115 nových občánků, více jak 75 procent se zúčastnilo se svými rodiči obřadu vítání nově narozených dětí, což signalizuje zájem ze strany rodičů i jejich nejbližších. První „vítání nově narozených dětí“ roku 2018 se uskuteční v sobotu 10. 3. 2018. Rodiče dětí, kterých se vítání týká, již obdrželi pozvánku. Bude zde uvítán do života také první občánek města Kuřimi narozený v roce 2018.

Atmosféru obřadu malým občánkům již tradičně zpříjemní hudební vystoupení dětí ze ZŠ Jungmannova pod vedením paní učitelky Mgr. Jindřišky Dvořákové. Od města Kuřimi obdrží děti několik drobných dárků jako upomínku na tento den.

V roce 2018 jsou slavnostní obřady „vítání dětí“ plánovány v následujících termínech:

sobota 10. 3. 2018 (děti narozené říjen–prosinec 2017)

sobota 12. 5. 2018 (děti narozené leden–březen 2018)

sobota 15. 9. 2018 (děti narozené duben–červen 2018)

sobota 15. 12. 2018 (děti narozené červenec–září 2018)

Uvedené termíny jsou orientační, vítání dětí bude předcházet zaslání pozvánky s konkrétními údaji. Jednotlivá „vítání“ se konají v půlhodinových intervalech v době od 10.00 do 12.00 hodin v sále „Klubu Kotelna“ na ulici Popkova 1012.

Mgr. Lenka Krejčová, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí5.3.2018 9:58:22 - aktualizováno 11.4.2018 21:24:48 | přečteno 722x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load