Vítání občánků a svatby v roce 2017

DSC 0543 (2)

Přehled letošních vítání nově narozených kuřimských občánků a termíny a místa oddávacích dnů pro rok 2017.

Slavnostní obřady jsou součástí našeho života. Jedním z nejoblíbenějších obřadů je vítání dětí, které má v Kuřimi svoji dlouholetou tradici, spojenou zejména s kulturním domem. Vzhledem k okolnosti, že v současné době je dům kultury před rozsáhlou rekonstrukcí, jsou obřady vítání dětí přesunuty do sálu Klubu Kotelna na ulici Popkova.

Poslední  „vítání nově narozených dětí“ roku 2016 se konalo v sobotu 10.12.2016.  Vítání se zúčastnilo celkem 23 z 30 pozvaných dětí. Atmosféru obřadu zpříjemnilo účastníkům hudební vystoupení dětí ze ZŠ Jungmannova pod vedením paní učitelky Mgr. Jindřišky Dvořákové. Nechyběly ani pěkné dárky od města Kuřimi.

V roce 2017 jsou slavnostní obřady „vítání dětí“ plánovány v následujících termínech:

sobota 04.03.2017 (děti narozené říjen 2016 - leden 2017)

sobota 27.05.2017 (děti narozené únor - duben 2017)

sobota 07.10.2017 (děti narozené květen - červenec 2017)

sobota 16.12.2017 (děti narozené srpen - listopad 2017)

Uvedené termíny jsou orientační, vítání dětí bude předcházet zaslání pozvánky s konkrétními údaji. Slavnostní obřady vítání dětí se konají v  sále Klubu Kotelna na ulici Popkova.

Informace ke svatebním obřadům

Svatební obřady se konají v obřadní místnosti v budově Městského úřadu  (cca 35 osob) nebo v  sále Klubu Kotelna na ulici Popkova. Termíny jsou vypsány ve čtrnáctidenních intervalech v pátek a sobotu mezi 10 a 15 hodinou. Termín svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicí matriky Městského úřadu Kuřim, tel. 541 422 309 nebo 777363606. Usnesením 16/2017 schválila Rada města následující termíny oddávacích dnů pro rok 2017:

27. 1., 28. 1. 2017

10. 2., 11. 2. 2017

24. 2., 25. 2. 2017

10.3., 11.3. 2017

24. 3., 25. 3. 2017

7. 4., 8. 4. 2017

21. 4., 22. 4. 2017

5. 5., 6. 5. 2017

19. 5., 20. 5. 2017

2. 6., 3. 6. 2017

16. 6., 17. 6. 2017

30. 6., 1. 7. 2017

14. 7., 15. 7. 2017

28. 7., 29. 7. 2017

11. 8., 12. 8. 2017

25. 8., 26. 8. 2017

8. 9., 9. 9. 2017

22. 9., 23. 9. 2017

6. 10., 7. 10. 2017

20. 10., 21. 10. 2017

3. 11., 4. 11. 2017

17. 11., 18. 11. 2017

1. 12., 2. 12. 2017

15. 12., 16. 12. 2017


Snoubenci dále mohou uzavřít manželství na jiném vhodném místě správního obvodu. Jiné vhodné místo je nutné projednat osobně na matrice městského úřadu a současně s majitelem nemovitosti vybrané pro konání obřadu. Jako jiné místo vhodné ke sňatku lze doporučit:

 

Golfový areál Kaskáda v Kuřimi www.golfbrno.cz/restaurace/oslavy-svatby-catering

Hotel Atlantis v Rozdrojovicích www.hotel-atlantis.cz

Terasu restaurace Wellness Kuřim www.wellnesskurim.cz

Prostor U Kaple Cyrila a Metoděje v Moravských Knínicích - www.krasnecesko.cz/lokality/35450-kaple-sv-cyrila-a-metodeje-moravske-kninice-kaple.html

Lze však dohodnout i jiné místo dle výběru snoubenců. Podmínkou je, že se lokalita nachází v katastrálním území matričního obvodu MěÚ Kuřim. Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech je radnicí zajišťována pouze přítomnost matrikářky a oddávající/ho. Další služby (květinová výzdoba, hudební doprovod, příp. audio aparatura, fotograf, video, ...) si snoubenci zajišťují sami.

Mgr. Lenka Krejčová

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

 

13.2.2017 9:56:24 - aktualizováno 27.2.2017 15:53:11 | přečteno 1537x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load