Upozornění pro podnikatele

JGZ 1309n

Upozornění pro podnikatele na povinnost komunikovat se správcem daně elektronicky. Dne 01. 01. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 

Předmětným zákonem č. 267/2014 Sb. se mimo jiné mění ustanovení § 45a živnostenského zákona, které upravuje pravidla fungování obecních živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst (dále jen „CRM“), tj. míst, kde může fyzická i právnická osoba splnit povinnosti nejen podle živnostenského zákona, ale i podle dalších právních předpisů, tak, že od 01. 01. 2015 může fyzická i právnická osoba podat na živnostenském úřadu přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost činit tato podání správci daně v elektronické podobě /viz § 45a odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) živnostenského zákona ve znění od 01. 01. 2015/. Uvedeným ustanovením dochází tedy k zúžení okruhu subjektů, které jsou nadále oprávněny využívat služeb CRM a plnit prostřednictvím živnostenského úřadu povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících správu daní.
Ve výše uvedeném smyslu vydala finanční správa informační leták uvedený níže (nebo: viz příloha). – prosím vyberte text dle skutečnosti

Mgr. Alena Trtílková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

ikona souboruUpozornění pro podnikatele o povinnosti komunikovat se správcem daně elektronicky

2.1.2015 8:53:22 - aktualizováno 19.1.2015 11:53:06 | přečteno 711x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load