Tým pro mládež okresu Brno-venkov v roce 2014

P1020474

Tým pro mládež realizovaný v rámci projektu „Na správnou cestu!“ má za sebou již druhý rok své realizace a nabízí se otázka, co se v tomto druhém roce podařilo, naplnilo a co se ještě chystá. V řeči čísel se na setkáních Týmu pro mládež setkali jeho zástupci v roce 2014 celkem pětkrát, z toho jednou měli možnost být přítomni specializovanému setkání tzv. minitýmu a jednou se aktivně podíleli na realizaci semináře pro zástupce základních škol. V roce 2014 bylo na jednáních Týmu v roli hostů zastoupeno 12 organizací, které se věnují problémové mládeži. Na jednáních se hovořilo o šesti hlavních tématech.

 

Výše uvedené je pouhým vyčíslením, které dokládá, že aktivity, které vykonávají členové Týmu pro mládež nad rámec svých běžných povinností, nabraly v roce 2014 na obrátkách a spolupráce byla oproti předchozím létům intenzivnější. O čem však byl Tým pro mládež v roce 2014 a co přinesl konkrétního?

V roce 2014 byla dokončena Analýza kriminality mládeže soudního okresu Brno-venkov, přičemž tento text posloužil jako výchozí pro plánování dalších činností Týmu pro mládež. Z textu vyplynula potřeba zaměřit se na podporu využívání sociálních služeb pro mládež, které jsou realizovány v Brně, což je pro mimobrněnské spojeno s nákladným dojížděním. Na toto téma bylo uspořádáno setkání s referentem sociálních dávek z krajské pobočky Úřadu práce ČR, který členy Týmu seznámil o možnostech finanční podpory cílové skupiny.

Dále z analýzy vyplynulo, že počet nezletilých dětí v okrese Brno-venkov narůstá, přičemž míra vzdělanosti oproti celému kraji mírně klesá. Proto se Tým pro mládež zaměřil na práci s nezletilými dětmi a podporu při dosahování vyššího vzdělání tj. i podporu při přechodu ze základních škol na učiliště a střední školy. K tématu byli pozváni zástupci Masarykovy univerzity, konkrétně programu „Domácí učitel“, dále pracovníci neziskové organizace Ratolest Brno, a koordinátorka programu „Literacy“ a ředitel pedagogicko-psychologické poradny. Nejen z těchto jednání vyplynula potřeba uspořádat seminář pro zástupce základních škol, kteří následně tohoto semináře mohli využít pro navázání užší spolupráce s odborníky z oblasti prevence kriminality. Z výsledků tohoto semináře vyplynuly i další možnosti, jak spolupráci prohloubit a zlepšit tak řešení určitých složitých situací na základních školách. V roce 2015 na seminář členové Týmu pro mládež navážou a budou jej dále prakticky rozvíjet.

Závěrem je potřeba vyjádřit poděkování nejen členům Týmu pro mládež, ale i hostům, kteří se účastnili jednání, či semináře. Společná diskuse umožňuje otevírat témata, která jsou mnohdy velice složitá a někdy i z těchto důvodů raději přehlížená. Jako koordinátor Týmu pro mládež soudního okresu Brno-venkov věřím, že v roce 2015 bude i další spolupráce ve znamení otevřenosti a dialogu.

Pro připomenutí je potřeba dodat, že Projekt „Na správnou cestu!“ je realizován Probační a mediační službou z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Tento projekt si jako jeden ze svých cílů vytýčil posílit odbornou spolupráci institucí, které řeší závadové chování a kriminalitu mládeže. koordinátor Týmu pro mládež

Mgr. Ondřej Ipser

Clipboard01

23.1.2015 15:21:08 | přečteno 533x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load