Standardy sociálně právní ochrany dětí

MUKurim

Standardy Sociálně právní ochrany dětí (SPOD), jsou závazná pravidla, požadavky a měřítka chování lidí v procesech a postupech týkajících se sociálně právní ochrany dětí. Představují společnou dohodu o průběhu procesů či chování lidí s cílem sladění či zaručení jejich určitých stejných vlastností, stejného chování či stejného způsobu řízení a jednání

Standardy sociálně právní ochrany dětí

ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V KUŘIMI Standardy SPOD, jsou závazná pravidla, požadavky a měřítka chování lidí v procesech a postupech týkajících se sociálně právní ochrany dětí. Představují společnou dohodu o průběhu procesů či chování lidí s cílem sladění či zaručení jejich určitých stejných vlastností, stejného chování či stejného způsobu řízení a jednání.

Standardy SPOD, jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií.

Prostřednictvím standardů je tedy definována úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.

Standardy SPOD, jsou zakotveny v právní úpravě, zejména ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a její příloze č. 1.standardy. Byly zpracovány v rámci projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00012 k 1.1.2015 a budou nadále ověřovány a rozvíjeny v souladu s potřebami praxe péče o ohrožené děti a rodiny. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Při koncepci standardů zpracovatelský tým vycházel z praxe výkonu OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) Městského úřadu Kuřim, metodické podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborných konzultaci specialistů v oblasti sociální péče, konzultací s dalšími subjekty spádové oblasti ORP Kuřim zapojenými do systému péče o ohrožené děti a rodiny k prohloubení spolupráce a komunikace. 

Co je principem standardizace:

  • Nastavení minimální kvality v oblasti OSPOD
  • Sjednotit postupy v práci u OSPOD
  • Zaručit klientům jednotný přístup při poskytování SPOD – v rámci všech OSPOD v ČR, ale i v rámci všech zaměstnanců jednoho OSPOD
  • Nastavení procesu řízení kvality a dobré praxe

Standardizace je proces

Proces naplňování standardů není konečný. Praxe se mění, postupy se mění, nastávají nové situace a výzvy, proto se i postupy a písemné metodické materiály budou v čase měnit.

Kontrola standardů

Dodržování standardů kvality bude v případě orgánů sociálně-právní ochrany kontrolováno nadřízeným orgánem v režimu kontroly výkonu přenesené působnosti.

To znamená, že ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností budou standardy kvality monitorovány nadřízeným krajským úřadem.

Obecné dělení standardů

  • Procedurální – cíle a způsoby poskytování + ochrana práv + jednání + smlouva + individuální plánování + dokumentace + stížnosti + návaznost
  • Personální – personál + profesní rozvoj
  • Provozní – místní a časová dostupnost + informovanost + prostředí a podmínky + nouzové a havarijní situace + zvyšování kvality

esf
Více informací najdete v odkazu:

https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/standardy-socialne-pravni-ochrany-deti/


26.1.2015 21:14:54 - aktualizováno 17.2.2015 21:43:02 | přečteno 858x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load