Projekt Na správnou cestu

P1020474

Odbor sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim je zapojen do projektu "Na správnou cestu", jehož cílem je rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže u trestných činů, předcházet opakování trestné činnosti, usnadnit sociální integraci mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí. Projekt rozvíjí spolupráci Týmů pro mládež a členové Týmu pro mládež Brno-venkov se opět sešli v lednu tohoto roku. Zasedání se účastnila také pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Kuřim.


Činnosti Týmu pro mládež Brno-venkov a jeho priority pro další jednání v roce 2014

V úterý 14. 1. 2014 se již potřetí v rámci projektu „Na správnou cestu!“ sešli v prostorách Městského státního zastupitelství Brno členové Týmu pro mládež soudního okresu Brno-venkov.

Projekt „Na správnou cestu!“ je realizován Probační a mediační službou České republiky (dále PMS ČR) z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže u trestných činů, předcházet opakování trestné činnosti, usnadnit sociální integraci mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí.

Projekt rozvíjí multidisciplinární spolupráci Týmů pro mládež v soudních okresech Náchod, Brno-venkov, Plzeň-město a Opava. Členové Týmu pro mládež na svých pravidelných setkáních diskutují o problémech v soudním okrese, sdílejí nejen informace o ohrožené mládeži, ale také osvědčené postupy při práci s ní.

Na dosud posledním setkání Týmu pro mládež jednali zástupci PMS ČR, Policie ČR, soudu, státního zastupitelství, orgánů sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých obcí s rozšířenou působností a středisek výchovné péče o aktuálním stavu středisek výchovné péče, jejich starostech a koncepci dalšího rozvoje. Dále členové Týmu pro mládež vytvářeli modelový postup při předávání informací v řízení, ve kterém figuruje jako pachatel činu jinak trestného nezletilé dítě.

Prezentoval se zde nový resocializační program pro mladistvé pachatele násilných trestných činů, který se jmenuje „Proti násilí” a je realizován od února roku 2014.  V závěru jednání seznámil koordinátor Týmu všechny přítomné s výsledky analýzy kriminality mládeže a poté si členové Týmu pro mládež nastínili priority pro další období.

Z analýzy vyplynulo, že soudní okres Brno-venkov je demograficky nejprogresivnějším okresem v Jihomoravském kraji. Z toho je zřejmé, že se od roku 2010 soustavně zvyšuje i počet dětí ve věku do 14 let. V tomto okrese nejčastěji děti páchají trestné činy proti majetku (krádeže, poškozování cizí věci), proti zdraví (ublížení na zdraví), proti svobodě (porušování domovní svobody) a jiné rušení veřejného pořádku (výtržnictví). I přes narůstající počet dětí žijících v okrese a zvyšující se počet páchání trestných činů je v oblasti Brno-venkov pouze 7 % ze všech sociálních služeb Jihomoravského kraje. To má za následek problémy při poskytování vhodných programů a pobytů dětem, které je nejvíce potřebují. Analýza kriminality mládeže přinesla i další poznatky, které slouží k nastavení priorit činnosti Týmu pro mládež v roce 2014.

Nabízí se rozšíření spolupráce mezi organizacemi, které zastupují členové Týmu pro mládež a Městskou policií v Brně. Finanční náročnost spojenou s cestováním dětí a jejich rodin za sociálními službami mimo okres by mohlo částečně zlepšit jednání s Úřady práce ČR, které mohou i pro tuto příležitost poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc. V oblasti primární prevence se Tým pro mládež pokusí optimalizovat nabídku sociálních služeb. Členové Týmu pro mládež budou iniciovat vznik nových služeb a programů. Tým bude ve vhodných případech působit na místní samosprávu, kraj atp. za účelem zlepšení situace. Koordinátor Týmu pro mládež bude monitorovat dotační tituly, které by mohly napomoci vzniku potřebných nových služeb. V neposlední řadě je prioritou i zlepšení informovanosti zástupců škol o kriminalitě dětí její prevenci.

V únoru 2014

koordinátor Týmu pro mládež

Mgr. Ondřej Ipser

P1020467

P1020472

P10204749.3.2014 12:01:22 - aktualizováno 17.3.2014 9:26:49 | přečteno 1544x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load