Pro ZŠ Jungmannova se staví nová budova

12032621 995411213848322 3798916053786664310 o

Na začátku září se začalo s bouráním a odstraněním bývalého objektu Střediska služby školám, který se nachází v areálu ZŠ Jungmannova. Tento objekt město Kuřim od Jihomoravského kraje v loňském roce odkoupilo a letos se zde chystá začít stavět novou budovu, která bude sloužit pro rozšíření výukové kapacity ZŠ Jungmannova. Z důvodu bezpečnosti dětí i rodičů, kteří se v areálu školy pohybují, byly upraveny některé trasy pro chodce tak, aby se pěší stavbě vyhnuli a nepřišli k úhoně. Prosíme proto všechny, aby využívali vyznačené cesty a nechodili ani nezajížděli autem do prostorů stavby. Upozorňujeme všechny, že vstup kolem školního sadu je veřejnosti z důvodu stavby zakázán, prostor je označen mnoha cedulemi, které informují o tom, že je tam staveniště. Prosíme všechny žáky i rodiče, kteří navštěvují ZŠ Jungmannova a Dům dětí a mládeže, aby používali vstup do DDM a školy zahrádkou, je tam upravená cesta, která bude v následujících dnech osvětlena.


S ohledem na špatný stavebně technický stav objektu a na nevyhovující dispoziční možnosti bylo rozhodnuto objekt odstranit a postavit zde zcela novou stavbu. Stát zde tak bude nová budova se šesti kmenovými učebnami s kapacitou 180 dětí, zázemím pro učitele a také nová tělocvična s hygienickým zázemím, kterou Jungmannka vzhledem ke své kapacitě dětí v současnosti velmi postrádá.

Před samotnou realizací novostavby je nutné provést demolici nevyhovujícího objektu a rekonstrukci kanalizace. Demolice začala hned začátkem září a dokončena by měla být během měsíce, bude následovat rekonstrukce kanalizace a hned potom se začne se stavbou nové budovy. Předpokládaný termín dokončení stavby je říjen roku 2016. Zhotovitel stavby ještě nebyl v době uzávěrky Zlobice vybrán, o dalším průběhu stavby vás budeme informovat v příštím vydání.

Co se týká financování stavby, město už koncem roku 2014 podalo žádost na Ministerstvo financí o dotaci v programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Spoluúčast města v tomto programu je minimálně 30%.  Z dotace lze hradit výdaje na dodávky stavebního a technologického vybavení, úpravy venkovních ploch a demoliční práce. V dubnu 2015 byl zaslán Registrační list akce s příslibem dotace ve výši 30 915 500 Kč, což činí zhruba 70% z celkových nákladů akce. Výběrové řízení na zhotovitele stavby je rozděleno na etapy (z důvodu rozdělení veřejné zakázky budou obě VŘ soutěžena v přísnějším režimu – podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení): 1. etapa - bourací práce a rekonstrukce kanalizace a 2. etapa – novostavba.

060


6.10.2015 15:16:14 - aktualizováno 21.10.2015 21:39:38 | přečteno 1141x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load