Oznámení o změně místa konání Zastupitelstva města Kuřimi dne 17. 3. 2020

Nove logo

Na základě svolaného jednání Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 13. 3. 2020 a Pokynu pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest:


I.

Oznamuji, že jednání Zastupitelstva města Kuřimi se koná v určený datum, tedy 17. 3. 2020, z důvodu nezbytnosti pro zachování akceschopnosti orgánů obce pro plnění úkolů krizového řízení.

II.

Měním čas začátku jednání Zastupitelstva města Kuřimi dne 17. 3. 2020 takto: nový čas začátku jednání stanovuji na 17:10 minut, z důvodu dostatku času na případný přesun veřejnosti z místa původně ohlášeného jednání do místa skutečného jednání.

III.

Měním místo jednání Zastupitelstva takto: nové místo jednání je venkovní hřiště v areálu ZŠ Jungmannova, zahrada ZŠ Jungmannova 813/5, Kuřim, z důvodu naplnění požadavků Pokynu pro obce ve věci přijetí organizačně-materiálových opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění způsobené koronavirem Covid-19.

V Kuřimi dne 17. 3. 2020

Mgr. Ing. Drago Sukalovský v.r.

Starosta města Kuřim


17.3.2020 15:30:04 | přečteno 296x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load