Oprava kanalizace Bezručova čtvrť

DSCF9287

Město Kuřim informuje občany o chystané rekonstrukci kanalizace a kanalizačních přípojek a uličního prostoru ve vnitrobloku Bezručově čtvrti, a to v úseku od ulice Legionářská po průjezd mezi domy č.p. 838 a 839 včetně. Jde o společnou investici města Kuřim a společenství vlastníků jednotek domů č.p. 839 - 844 a 845 – 847. Rekonstrukce této kanalizace navazuje na rekonstrukci inženýrských sítí v ulici Legionářská.

Kdy bude rekonstrukce probíhat?

Zahájení stavebních prací je plánováno od pondělí 13. 9. 2021. Plánovaný nejzazší termín dokončení koordinovaných staveb kanalizace i přípojek je 5. 3. 2022.

Vzhledem k umístění stávající stoky, která vede pod bytovými domy, jejímu stáří, dále také k neuspokojivému stavu samotné účelové komunikace budou rekonstruovány nejprve kanalizační stoka a kanalizační přípojky, následně, jako samostatné navazující akce, také rekonstrukce vozovky, parkovacích míst včetně zvýšení jejich počtu a výsadba zeleně. Projektová dokumentace pro rekonstrukci vozovky a parkovacích stání je ve fázi zpracované studie a projednávání a bude s vámi prodiskutována. Rekonstrukce vozovky a parkovacích stání v příštím roce naváže na rekonstrukci kanalizace.

Jaký je rozsah stavby?

Realizace kanalizace v místní účelové komunikaci bude zahájena od ulice Legionářská, stavební práce budou postupovat směrem k průjezdu. Kanalizační přípojky budou zrealizovány také postupně od ulice Legionářská vždy po realizaci jednotlivých úseků stoky.

Předmětem stavby bude kompletní výměna kanalizačního potrubí v celé ulici a potrubí kanalizačních přípojek bytových domů č. p. 839/15 až 847/2. Kanalizace bude zrealizována v nové trase s hloubkou výkopu mezi 3,0 a 4,0 m pod povrchem stávajícího terénu.

Po položení potrubí bude rýha průběžně zasypávána a hutněna. Rekonstrukce uličního prostoru není součástí této stavby, komunikace bude provizorně zapravena. Výkopové práce v ulici vyžadují kompletní dopravní uzavírku. Pouze po dohodě se stavbou a na vlastní nebezpečí bude umožněno nezbytné zásobování. Jako náhradní parkování je možné využít nové parkoviště před sportovní halou v ul. Sportovní, parkoviště u OD Kaufland  či provizorně vybudované štěrkové parkoviště před objektem kulturního domu.

Kam směřovat vaše dotazy?

Prováděcí práce bude provádět společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. V případě dotazů týkajících se prací na rekonstrukci kanalizace se můžete obrátit na zástupce investora, kterým je za město Kuřim Pavla Kubová, tel. 777 072 934, nebo email kubova@kurim.cz. V případě dotazů týkajících se kanalizačních přípojek kontaktujte jednotlivé zástupce bytových družstev (p. Kleibla či p. Netrefu).

Děkujeme Vám předem za pochopení, trpělivost a spolupráci a omlouváme se za případné problémy v průběhu stavby, jejímž výsledkem bude zrekonstruovaná kanalizace včetně kanalizačních přípojek a následně celkově opravená ulice, ve které bydlíte.


12.9.2021 12:38:46 - aktualizováno 24.9.2021 10:43:34 | přečteno 238x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load