Oprava a uzavírka Legionářské ulice

kurim uzavirky 0820191 def upr pdf 000002 orez

Upozornění: 2. etapa uzavírky ulice Legionářské se posouvá o dva dny, tedy od 18. 9. 2019. Důvodem jsou nepředvídatelné technické problémy. Aktuální informace budeme zveřejňovat hned, jak je obdržíme. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ve spolupráci s městem Kuřim začne od 2. září 2019 opravovat ulici Legionářskou. Ta dostane nový protihlukový povrch vozovky a také nové veřejné osvětlení, nová parkovací místa, opravené chodníky či zeleň. Ještě před tím však musí být v délce asi 450 metrů rekonstruován hlavní kanalizační řad a vodovod, které jsou ve špatném technickém stavu, a to v úseku od křižovatky s ulicí Havlíčkova až nad křižovatku s ulicí Sv. Čecha. 

Práce na ulici budou rozděleny do tří etap. První z nich začne v pondělí 2. září. Během prací bude ulice Legionářská uzavřena pro běžnou dopravu. Uzavírky a dopravní režim v nich budou v jednotlivých etapách prací odlišné a budou se v každé etapě měnit.

Etapa 1

Etapa začne v pondělí 2. září v 10 hodin a měla by skončit 15. září (závisí to na skutečném rozsahu prací, který lze určit až po odfrézování vrchní části staré vozovky). V této etapě dojde k výměně povrchu, položení tzv. tichého asfaltu a dalším pracím na vozovce v ulici Legionářské od světelné křižovatky za křižovatku s ulicí Otevřenou. Tento úsek bude pro běžnou dopravu uzavřený s výjimkou pro linkové autobusy.

Výměna povrchu vozovky za tzv. tichý asfalt se provádí na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Brně, neboť hlučnost stávajícího provozu z dopravy po ulici převyšuje hladinu povolenou normou. Dodavatelem je společnost Eurovia.

 

Dopravní opatření v etapě 1

V etapě 1 bude uzavřena ulice Legionářská v úseku od semaforu na náměstí 1. května za křižovatku s ulicí Otevřenou, a to pro veškerou dopravu s výjimkou linkových autobusů a vozidel s povolením stavby. Uzavírka začne v pondělí 2. září od 10:00 hodin tak, aby byl umožněn příjezd a odjezd na a ze zahájení školního roku na ZŠ Jungmannova i ZŠ Tyršova (na škole Komenského ul.) Objížďka je vedena po trase od nám. 1. května po silnici II/385 a následně po silnici III/6401 do České, odsud směr Lelekovice a hned za mostem na silnici I/43 (čtyřpruh) směrem na Lipůvku. Ze silnice I/43 se do Kuřimi odbočí na křižovatce se silnicí II/386 u Prefy.

Vjezd do ulice Hybešova z ulice Tyršovy je povolen pouze pro dopravní obsluhu.

Semafor na náměstí 1. května bude po dobu prací vypnut. Provoz včetně vjezdu do uzavřené části ulice Legionářské bude po dobu prací (6:00 – 19:00) řízen proškolenými osobami stavby, v ostatní dobu (19:00 – 6:00) pak dočasnými přenosnými semafory. Semafory mohou být v činnosti i v době prací, záleží na konkrétní činnosti a rozhodnutí stavbyvedoucího.

Výjimky ke vjezdu do uzavřené oblasti pro obyvatele s trvalým bydlištěm nebo sídlem provozovny v místě uzavírky (uzavřená část ulice Legionářské, Úvoz, Husova) bude možný na základě povolení firmy Eurovia. Vjezd je také možný ulicí Úvoz od ulice Luční po dohodě se stavební firmou (Skanska).

Vjezd do oblasti ulic Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová, Jelínkových

Vzhledem k trvající uzavírce na ulici Otevřené bude vjezd do oblasti ulic Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová, Jelínkových možný po ulici Smetanova, případně po ulici Sv. Čecha kolem železniční vlečky do ulice Jelínkových. Ulice Smetanova bude dočasně zobousměrněna. Vzhledem k parametrům vozovky prosíme o zvýšenou ohleduplnost při projíždění a míjení vozidel. Děkujeme.


Leták s informace o uzavírce včetně map s dopravním značením obdrží všichni obyvatelé Kuřimi do svých schránek.

 

Etapa 2

Etapa 2 by měla začít 16. září. Trvání etapy je závislé na skutečném rozsahu prací. V této etapě dojde k výměně kanalizace na Legionářské ulici v úseku od křižovatky s ulicí Havlíčkovou po křižovatku s ulicí Sv. Čecha a následným úpravám uličního prostoru včetně nového povrchu vozovky, rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, zeleně atd.


Etapa 3

Etapa 3 bude rozšířením etapy 2. Uzavřená část se posune od křižovatky Legionářské s ulicí Sv. Čecha na křižovatku s ulicí Zborovskou. Uzavřen bude celý úsek od ulice Havlíčkovy. Rozsah prací v nově uzavřeném úseku bude obdobný, jako v předchozí etapě. Předpokládaný termín dokončení je ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.

 

Dopravní omezení v etapách 2 a 3

Dopravní opatření v těchto etapách ještě nejsou definitivně stanoveny. O jejich podobě budou všichni obyvatelé Kuřimi informováni letáky do schránek a také na webu a Facebooku města. Město Kuřim, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a společnost Eurovia se omlouvají za komplikace způsobené stavbou. Bohužel, výměnu povrchu vozovky a všechny potřebné rekonstrukce včetně kanalizace a vodovodu není možno provést bez dopravních omezení. Město Kuřim Vám již předem děkuje za zvýšenou toleranci a ohleduplnost.

kurim uzavirky 0820191 def upr pdf 000002 orez, obrázek se otevře v novém okně


kurim uzavirky 0820191 def upr pdf 000001 detaily, obrázek se otevře v novém okně
27.8.2019 12:49:04 - aktualizováno 9.9.2019 16:43:55 | přečteno 10299x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load