MPSV varuje před podvodníky

MPSV

Ministerstvo práce  sociálních věcí ČR varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb. Ve snaze ochránit starší občany před podvodníky vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. 

Potřebujete-li péči pro sebe nebo svého blízkého v seniorském věku, pak:

 1. Nechoďte do zařízení, které není registrovanou sociální službou. Může to ohrozit kvalitu péče o vás či vašeho blízkého a navíc můžete platit více, než musíte, a ani nebudete vědět za co.
 2. Potřebujete-li sociální službu pro sebe nebo svého blízkého, obraťte se na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.
 3. Vyhledáte-li si sám sociální službu, ověřte si ve veřejném registru poskytovatelů (elektronickém systému na adrese http://iregistr.mpsv.cz) či v systému vašeho kraje, zda jde o registrovaného poskytovatele (má oprávnění takové služby poskytovat), případně se se žádostí o tuto informaci obraťte opět na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.
 4. Zjistěte si, kam jdete nebo kam posíláte svého blízkého. Nejlépe si službu prohlédněte či si zkuste zjistit reference ve svém okolí. Nespoléhejte se pouze na informace na letácích či webových stránkách. U registrovaného poskytovatele se vždy o klienty musí starat kvalifikovaný personál.
 5. U registrovaného poskytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu, kde je vždy minimálně uvedeno, kolik služba stojí, kde je poskytována, včetně možností ukončení smlouvy.
 6. Smlouvu si řádně prostudujte, případně se poraďte se svými blízkými nebo sociálním pracovníkem na obecních úřadech s rozšířenou působností. U registrovaného poskytovatele můžete platit maximálně částky uvedené v tabulce.
  UbytováníStravaPéče
  210 Kč za den170 Kč za celodenní stravu v rozsahu tří hlavních jídelPodle přiznaného stupně příspěvku na péči – tedy:
  I. 800 Kč,
  II. 4 000 Kč,
  III. 8 000 Kč,
  IV. 12 000 Kč.
 7. Z vašich příjmů nebo příjmů vašeho blízkého, který chce službu využít, je registrovaný poskytovatel povinen vám ponechat 15 procent pro vaše další potřeby, a je tedy povinen úhradu poměrně snížit. Poskytovatel se může s vašimi blízkými dohodnout na spoluúčasti, ovšem vždy maximálně do výše stanovené v tabulce.
 8. Poskytovatel vám může nabídnout další služby navíc nebo tyto služby zprostředkovat (například kadeřníka, pedikéra). Služby můžete nebo nemusíte využít a budou vám vždy zvlášť řádně vyúčtovány.
 9. Poskytovatel vás nemůže nutit odevzdat majetek či zpřístupnit bankovní účet váš nebo vašich blízkých k jeho volnému nakládání.
 10. U registrovaného poskytovatele máte možnost se vždy obrátit se stížností na kvalitu poskytované služby a touto stížností se musí vždy poskytovatel zabývat a v písemné podobě vás informovat o řešení dané stížnosti. Pokud nejste se službou spokojeni, můžete ji podle smlouvy vypovědět a odejít.

Kontroly a sankce

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR také zintenzivní spolupráci s krajskými úřady – registrujícími orgány – při udělování sankcí neregistrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Bude apelovat na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, aby v situaci, kdy není občanovi poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jeho život nebo zdraví, zajistily poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu (povinnost upravená v § 92 zákona o sociálních službách). Už nyní pracovníci Úřadu práce ČR, když při kontrolní činnosti zjistí, že se v takovém zařízení nacházejí osoby s ustanoveným opatrovníkem, informují opatrovníka o skutečnosti, že jde o neregistrovanou službu, a zprostředkovávají spolupráci s obecním úřadem obce s rozšířenou působností za účelem zajištění sociální služby ve smyslu § 92 písm. a) zákona o sociálních službách.

Krajské úřady jako správní orgány budou instruovány, aby v rámci své kontrolní činnosti informovaly další odpovědné instituce, např. živnostenské úřady, Policii ČR, krajské hygienické stanice, inspektoráty práce a stavební úřady.

Zdroj: MPSV

http://www.mpsv.cz/cs/19372


16.12.2014 9:13:44 - aktualizováno 3.1.2015 17:38:32 | přečteno 809x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load