Informace z odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim

MUKurim

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním změnám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Jedná se o navýšení příspěvku na péči těžce postiženým dětem, souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a od 1. 1. 2013 jsou změny i v sociálně-právní ochraně dětí.

Navýšení příspěvku na péči těžce postiženým dětem

Dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), se automaticky (bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči o 2000,- Kč. I nadále náleží zvýšení výše příspěvku na péči o 2000,- Kč nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, který má nárok na příspěvek na péči, a také rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky jejího životního minima.

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči

Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou kromě příspěvku na péči nově pobírat i rodičovský příspěvek, tedy obě dávky současně. Dosud platilo, že děti se zdravotním postižením po dovršení 1 roku pobíraly vždy jeden typ dávky – buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči. Rodičovský příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, respektive do vyčerpání celkové sumy 220 000 Kč.

Příspěvek na mobilitu

Na příspěvek na mobilitu mají od 1.12.2012 rovněž nárok také osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby (v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). Poskytnutí příspěvku na mobilitu v tomto případě není nárokové, krajské pobočky Úřady práce České republiky budou žádosti hodnotit individuálně, a to na základě skutečných cest osoby se zdravotním postižením.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který byl určen pro stropní zvedací systémy, schodolezy a schodišťové plošiny, se ruší. Úřady práce budou na pořízení těchto pomůcek poskytovat příspěvky, a to od 1.12.2012. Nově se příspěvek poskytuje také na pomůcku „schodišťová sedačka“. Smlouvy o výpůjčce uzavřené do 1. prosince 2012, práva a povinnosti, které z těchto smluv vyplývají, zůstávají v platnosti i po tomto dni.

Sociálně-právní ochrana dětí – změny od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jde o změny významné, týkající se zejména:

§  nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách,

§  stanovení závazných postupů OSPOD a dalších účastníků,

§  rozvoj NRP – změna přípravy pěstounů, změny ve výši a podmínkách odměn pěstounů,

§  zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty.

Bc. Taťána Sojková, vedoucí OSVP

1.1.2013 19:01:36 | přečteno 2298x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load