Havárie kanalizace na Legionářské

Voda havárie

Dnes došlo k havárii kanalizace na ulici Legionářská pod železničním mostem. Oprava probíhá ve dvou šachtách a doprava je v daném úseku řízena semafory. Podle aktuální informace je v místě propadená klenba kanálu i konstrukční části vozovky. Celou vozovku tak tvořila pouze asfaltová vrstva, riziko propadení (i s automobilem) tedy bylo velmi vysoké. Rozsah prací si tak vynutí uzavírku na nejméně 10 dnů.

Dopis z BVK, týkající se havárie na Legionářské, který jsme 5. 5. obdrželi jako reakci na to, že nás BVK informují o haváriích nedostatečně:

Vážení,
na základě vašeho požadavku o informovanosti Vám k opravě havárie vodovodu pro veřejnou potřebu na ulici Legionářská sdělujeme následující:
Na ulici Legionářská u železničního viaduktu došlo k havárii vodovodu DN 200 z roku 1963, kde docházelo k úniku vody v diletační spojce a ovládací armatuře. Při zjišťování příčiny bylo dále zj...ištěno, že armaturní šachty jsou v havarijním stavu a mohlo by zde dojít ke zborcení stropu a tím škodám na majetku a zdraví občanů, proto k těmto skutečnostem bylo přihlédnuto a ihned zahájena oprava.

Předpokládaný průbeh prací :

5.5.2016 - přípravné práce, avizování obyvatel z důvodu odstávky dodávek vody na 6.5.2016 od 8 - 14 hod pro výmenu armatur

6.5.2016 - výměna armatur, stavební práce, betonáž - nutná technologická přestávka do 9.5.2016

9.5.2016 - zásyp, hutnící práce, příprava konstrukčních vrstev vozovky

10.5.2016 - předpokládá se položení asfaltových vrstev - nutná technologická přestávka

11.5.2016 - zalití spár, vyklizení staveniště

Za nepříjemnosti se Vám a všem občanům omlouváme, ale věříme, že celá oprava přispěje k bezproblémovému zajištění sjízdosti a průjezdu při plánované uzavírce průtahu na Svitavy.

S pozdravem

Jaromír Veverka
vedoucí provozu vodovodní sítě

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16
657 33 Brno

3.5.2016 16:41:35 - aktualizováno 9.5.2016 9:56:57 | přečteno 919x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load