Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012

euroklič 340

Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let mohou získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let bude distribuováno 3 896 Euroklíčů a ve veřejně přístupných budovách bude osazeno 51  Eurozámků. Každé místo osazené Eurozámkem bude označeno pamětní deskou a databázi všech osazených míst naleznete na www.euroklic.cz.

Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.). Eurozámkem byly rovněž osazeny toalety v 1. a 2. patře budovy Městského úřadu Kuřim.

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).

Kdo může získat zdarma Euroklíč?

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZPT a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či. ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.

 

Distribučním místem Euroklíčů pro správní obvod Kuřim je Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34  Kuřim, kontaktní osoba: Renáta Malásková, DiS., odbor sociálních věcí a prevence, dveře č. 215,  tel.: 541 422 377,  e-mail: malaskova@radnice.kurim.cz.

 

Distribuci Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let zajišťuje Síť mateřských center, www.materska-centra.cz.

 
26.9.2012 18:43:48 | přečteno 1950x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load