Druhá etapa rekonstrukce železničních tratí začíná

IMG 0695

Rekonstrukce železniční stanice Kuřim se blíží ke konci první poloviny. Od 9. ledna 2017, kdy bylo investorem, Správou železniční dopravní cesty, předáno staveniště sdružení stavebních firem SUBTERRA a OHL ŽS, se ve stanici pohybují dělníci a mechanizace. Celá modernizace stanice je rozdělena na dvě části, na tzv. „lichou“ a „sudou“, aby byl zajištěn provoz ve stanici. Překlopení výluk a s nimi spojených stavebních prací proběhne 4. 8. 2017. Ukončení hlavní stavební části je pak plánováno na 30. 11. 2017.


Cílem stavby je odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního svršku a spodku, ostrovních nástupišť, trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V rámci stavby budou vybudovány i protihlukové stěny pro snížení hladin hluku z železniční dopravy. Modernizací stanice se docílí zvýšení komfortu pro cestující, kvality jízdní dráhy a zvýšení rychlosti s možností průjezdu vlakových souprav s naklápěcími vozy.

V současné době probíhají práce na „liché“ skupině. Doposud byla realizována výměna kolejí a kolejového podloží od brněnského směru stanice až po most nad ulicí Legionářská. Společně s výměnou kolejí a kolejového podloží byla provedena výstavba nového trakčního vedení, sanace mostů, rekonstrukce opěrné zdi na ulici Farského, výstavba protihlukové stěny, provádí se i nové kabelové rozvody a montáž nové řídící technologie ve stanici a modernizací prochází i první ostrovní nástupiště společně s podchodem. V současnosti je podchod otevřen z obou stran, jak ze strany výpravní budovy, tak ze strany ulice Dr. Vališe, pro přístup cestujících na druhé ostrovní nástupiště. Přístup podchodem od výpravní budovy byl pro cestující umožněn už 10. června avšak jen provizorně s ohledem na rekonstrukci kolejí v místě provizorního dřevěného přechodu. Podchod ze strany výpravní budovy bude opět uzavřen 1. 7. a přístup na nástupiště pro cestující bude opět veden přes provizorní dřevěný přechod. Podchod z ulice Dr. Vališe bude otevřen až do 4. 8. 2017. Modernizací nástupiště dojde k výstavbě nového zastřešení a instalací moderního mobiliáře, který tak zvýší komfort pro cestující. Od 1. července se hlavní práce přesunou za most nad ulicí Legionářská směrem na Tišnov, kde bude probíhat výměna kolejí a kolejového podloží a především bude realizována výstavba protihlukové stěny a s blížícím se koncem července se stanice bude přepínat na novou řídící technologii.

S překlopením do druhé poloviny výstavby, tedy rekonstrukcí „sudé“ skupiny bude provoz přemístěn na již zrekonstruovanou část železniční stanice a cestující tak budou moci využívat nové moderní zázemí.

Zdroj: Subterra, a.s.

 

28.6.2017 0:09:34 - aktualizováno 21.8.2017 8:27:06 | přečteno 2212x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load