Dotace na jízdné i letos, seniortaxi pokračuje

133973394 4859739694067324 7938244043169467209 o

Město Kuřim i nadále přispívá na mobilitu svých seniorů. K dispozici je i nadále seniortaxi a i v letošním roce je možné získat příspěvek na roční jízdné v systému IDS v zóně 310.


Doplatek na jízdné i letos

I v letošním roce poskytuje město seniorům ve věku 70 let a starším příspěvek na celoroční úsekové a doplatkové zónové jízdné. Výše doplatku je 300 Kč za jednu roční jízdenku (její cena je 625 Kč), Celoroční jízdenka tak bude stát pro kupujícího pouze 325 Kč.

Příspěvek bude možno získat stejně jako v loňském roce. Stačí, pokud žadatel přijde na kuřimskou radnici a vezme s sebou průkazku IDS včetně kuponu a doklad totožnosti. Pracovnice podatelny zkontrolují průkaz IDS a kupon, ověří totožnost žadatele a vystaví příkaz k proplacení příspěvku. S tím pak lze okamžitě navštívit pokladnu a nechat si příspěvek proplatit. Žadatel může vyzvednutím příspěvku pověřit jinou osobu, musí ji ovšem vybavit plnou mocí. Podpis na této plné moci nemusí být úředně ověřen.

Seniortaxi pokračuje za stejných podmínek

S koncem loňského roku končila platnost smlouvy, díky které město Kuřim dotovalo službu seniortaxi, kterou v Kuřimi provozuje privátní subjekt. Dotace města znamenala, že poplatek za jednu jízdu pro kuřimské seniory je pouhých 15 korun. Město a provozovatel seniortaxi se však dohodli na prodloužení smlouvy o Další dva roky za stejných podmínek pro uživatele. I v letošním roce tedy budou mít kuřimští senioři ve věku 70 let a více a držitelé karet ZTP možnost jezdit po městě za 15 Kč.

Co je seniortaxi

Služba Senior taxi Kuřim je určena všem seniorům s trvalým bydlištěm v Kuřimi, ve věku 70 let a vyšším, případně držitelům průkazů ZTP a ZTP/P bez omezení věku. Poskytována je na celém katastrálním území města Kuřimi včetně Podlesí. Naopak není možno službu využít pro dopravu do nebo z míst, která leží mimo katastr města.

Cena za jednu jízdu (od nástupu do vozidla do výstupu z vozidla) je 15 Kč. Cestu tam a zpět tedy stojí 30 Kč. Částku zaplatí cestující při nástupu do vozidla přímo řidiči, se kterým je takové povinen při první jízdě uzavřít jednoduchou smlouvu o přepravě. Pracovní doba Senior taxi Kuřim je v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin. O víkendu je možné služby využít pouze po dohodě s provozovatelem (řidičem) služby. Službu je nutno objednat telefonicky na čísle 603 456 043 nejpozději den předem. V den poskytnutí služby je možno ji objednat pouze ve výjimečných případech, umožňuje-li to vytížení vozidla.
Služba seniortaxi je poskytována minibusem v provedení 8+1. Na obdobné trase ve stejný čas tedy může vozidlem cestovat více pasažérů. Řidič poskytuje např. zapůjčení invalidního vozíku, doprovod z a do vozidla, odnos nákupu nebo doprovod do ordinace apod. (do max. 10 minut potřebného času) a další služby. Jedna osoba může využít maximálně 10 jízd za cenu 15 korun za měsíc, přičemž za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava, obousměrná přeprava se považuje za dvě jízdy. Při nástupu do vozidla ukážete řidiči svůj průkaz Senior taxi Kuřim. Řidič je povinen zaevidovat číslo průkazu, čas a trasu, odkud kam držitel jede.

Pro využívání seniortaxi je nutno si vyřídit průkaz Senior taxi Kuřim. Je možné tak učinit na podatelně Městského úřadu Kuřim (Jungmannova 968/75). K vyřízení je nutno mít s sebou občanský průkaz. Po vyplnění krátkého formuláře získáte průkaz Senior taxi Kuřim obratem. Pokud nemůžete na radnici přijít, pak lze pověřit někoho vyřízením žádosti. Pověření nemusí být úředně ověřeno. Je nutno, aby pověřená osoba předložila občanský průkaz žadatele. Je také možno požádat pracovnice podatelny o osobní návštěvu v místě bydliště, pokud není možno se ze ZDRAVOTNÍCH důvodů dostavit na radnici a současně není možno ani někoho vyřízením průkazu pověřit. Průkaz Senior taxi Kuřim je zdarma. Provozovatelem služby je Jan Melichar, Zborovská 820, Kuřim. IČ: 027596201.

Drago Sukalovský


26.1.2021 13:12:20 | přečteno 747x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load