ČSÚ dělá výběrové šetření v domácnostech

csu logo 145

Od 23. února do 12. května 2013 budou pracovníci Českého statistického úřadu provádět výběrové šetření v domácnostech s názvem Životní podmínky 2013. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k šetření Životní podmínky 2013, a které jim vydá Krajská správa ČSÚ nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemí. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 127 domácnostech, z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Ve všech fázích zpracování je zajištěna anonymita zjištěných údajů získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu paragrafu 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Případné dotazy zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ, paní Martina Nováková, tel.: 542 528 233.

10.3.2013 15:03:30 - aktualizováno 10.3.2013 15:07:13 | přečteno 1456x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load