Územní plánování obcí správního obvodu

Platná územně plánovací dokumentace  (územní plány, územní plány sídelních útvarů, územní plány obcí a regulační plány) správního obvodu  ORP Kuřim

Kuřim

Územní plán Kuřim vydaný Zastupitelstvem města Kuřimi dne 18.12.2014, nabytí účinnosti 5.1.2015:
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE ÚP Kuřim
je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v kompletní podobě (textové části Odůvodnění pořizovatele jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány).

Změna č.1  Územního plánu  Kuřim, vydaná  Zastupitelstvem města Kuřimi  dne 12.9.2017, datum nabytí účinnosti 2.10.2017.  ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE (textové části odůvodnění, kapitoly N, O  jsou  v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány)

Změna č.2 Územního plánu  Kuřim, vydaná  Zastupitelstvem města Kuřimi  dne 2.11.2021, datum nabytí účinnosti dne 10.12.2021. ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE Změny č.2 ÚP Kuřim

Změna č.3  Územního plánu  Kuřim, vydaná  Zastupitelstvem města Kuřimi  dne 11.12.2018, datum nabytí účinnosti  28.12.2018.  ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE  Změny č.3 ÚP Kuřim

ikona souboruÚplné znění dokumentace po vydaných  Změnách  č.1 , č.2 a č.3 ÚP  Kuřim

Regulační plán Kaskáda, vydaný Zastupitelstvem města Kuřimi dne 17.5.2016, nabytí účinnosti 8.6.2016:
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE RP KASKÁDA
je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup v kompletní podobě.

ikona souboruÚzemní studie Kuřim – Sportovní areál  (vložena do evidence územně plánovací činnosti  20.1.2017)

ikona souboruÚzemní studie US-04 Kuřim - U statku (vložena do evidence územně plánovací činnosti 23.3.2022 jako podklad pro změnu ÚP)

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Veverská Bítýška

Územní plán Veverská Bítýška  vydaný Zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška  dne 19.9.2013, nabytí účinnosti  24.10.2013:
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE (textové části odůvodnění, kapitol II.11 a II.12 jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány)

Změna č.1  Územního plánu  Veverská Bítýška, vydaná  Zastupitelstvem městyse  Veverská Bítýška dne 3.10.2016, datum nabytí účinnosti 21.10.2016
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE (textové části odůvodnění , kapitoly II.13 jsou  v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány)

Změna č.2  Územního plánu  Veverská Bítýška, vydaná  Zastupitelstvem města Veverská Bítýška dne 13.12.2021, datum nabytí účinnosti 19.01.2022

Regulační plán  Veverská Bítýška II. Lokalita U Slešťůvky,  vydaný Zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška  dne 5.11.2015, nabytí účinnosti  11.12.2015:

ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE ( grafické  +  textové části odůvodnění , které jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány)

Regulační plán  Veverská Bítýška I. Lokalita „Hvozdecká“,  vydaný  Zastupitelstvem města  Veverská Bítýška  dne 11.12.2018, nabytí účinnosti  1.2.2019:

ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE (grafické  +  textové části odůvodnění, které jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů anonymizovány)


Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- Úřadu města Veverská Bítýška
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Čebín

ikona souboruÚzemní plán Čebín (vydaný Zastupitelstvem obce Čebín dne 27.1.2022, datum nabytí účinnosti 15.2.2022)

(schválena možnost využití a vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 3.2.2020)

(schválena možnost využití a vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 5.2.2020)


Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Čebín
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Lelekovice

Územní plán Lelekovice (vydaný dne 24.4.2017 Zastupitelstvem obce Lelekovice, který nabyl účinnosti dne 11.5.2017 je zveřejněn  v elektronické podobě)
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE

ÚP Lelekovice je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup v kompletní podobě, textové části Odůvodnění - Přílohy  č.1 jsou  v souladu s požadavky  zákona o ochraně osobních údajů anonymizovány.

ikona souboruZměna č. 1 ÚP Lelekovice (datum nabytí účinnosti 8.6.2020)

ikona souboruZměna č. 2 ÚP Lelekovice (datum nabytí účinnosti 8.6.2020)

ikona souboruZměna č. 3 ÚP Lelekovice  (datum nabytí  účinnosti  27.12.2019) ikona souboruÚplné znění po vydaných Změnách č.1 - č.3 ÚP Lelekovice 


ikona souboruÚzemní studie Lelekovice, lokalita „Nad Sklepem“
(vložena do evidence územně plánovací činnosti  17.10.2017),
ikona souboruÚzemní studie Lelekovice, lokalita „Na Dlouhých“
(vložena do evidence územně plánovací činnosti 17.10.2017),
ikona souboruÚzemní  studie  Lelekovice, lokalita „Paseky 2“
(vložena do evidence územně plánovací činnosti 16.1.2019),
ikona souboruÚzemní studie Lelekovice, lokality Z 35 „Hlavní 1“ a Z 36 „Hlavní 2“, k.ú. Lelekovice
(vložena do evidence územně plánovací činnosti 11.5.2020)
ikona souboruÚzemní studie, zastavitelná plocha Z22, k.ú. Lelekovice
(vložena do evidence územně plánovací činnosti 22.6.2020)
ikona souboruÚzemní studie Lelekovice, k.ú. Lelekovice lokalita „Na Makovci“ Z 14
(vložena do evidence územně plánovací činnosti 20.11.2020, schválena jako podklad pro změnu ÚP)

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Lelekovice
- odboru stavebním a životního prostředí , MěÚ Kuřim
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Moravské Knínice

Územní plán Moravské Knínice (vydaný dne 28.03.2022, datum nabytí účinnosti 14.04.2022)
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE

ikona souboruÚzemní studie Lokalita Mezihoří, k.ú. Moravské Knínice  (vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 27.4.2018)

ikona souboruÚzemní studie Moravské Knínice - Za humny, k.ú. Moravské Knínice (vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 9.1.2020)

ikona souboruÚzemní studie Moravské Knínice - Pod hřbitovem, k.ú. Moravské Knínice (vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 20.1.2020)

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Moravské Knínice
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Chudčice

Územní plán obce Chudčice (ze dne 2.2.2000, změna č.I, II, schválená dne 29.3.2006 a III nabytí účinnosti 19.2.2010 jsou součástí právního stavu po změně č.V)

Změna č.IV ÚPO Chudčice, vydaná usnesením Zastupitelstva obce Chudčice č.7/15/ZO1 ze dne 28.01.2015, která nabyla účinnosti dne 23.02.2015:
ikona souboruKompletní dokumentace změny č.IV ÚPO Chudčice, včetně právního stavu po změně

Změna č. V ÚPO Chudčice, vydaná usnesením Zastupitelstva obce Chudčice č.71/17/ZO5 ze dne 13.12.2017, která nabyla účinnosti dne 4.1.2018:
ikona souboruDokumentace  změny  č.V ÚPO Chudčice

ikona souboruPrávní stav dokumentace po změně č. V ÚPO Chudčice

ikona souboruÚzemní studie Chudčice - lokalita V1, k.ú. Chudčice (vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 17.12.2020)

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Chudčice
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Česká

Územní plán Česká, vydaný dne 29.9.2014 Zastupitelstvem obce Česká, který nabyl účinnosti dne 17.10.2014 je zveřejněn  v elektronické podobě: 
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE

ÚP Česká je  zveřejněn dálkovým přístupem  v kompletní podobě, textové části   přílohy  č.1b Odůvodnění ( kapitoly O a P)  jsou  v souladu s požadavky  zákona o ochraně osobních údajů anonymizovány.

Krajský soud v Brně rozhodl ikona souboruRozsudkem 67 A1/2015 -58 ze dne 27.4.2015 o zrušení částí Opatření obecné povahy - Územního plánu Česká.

Zastupitelstvo obce Česká schválilo opatření obecné povahy č.1/2015, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, viz územní a strategický plán obce Česká.

Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem ikona souboru5As 94/2015-79 ze dne 20.12.2016 o zrušení rozsudku krajského soudu 67 A1/2015 -58 ze dne 27.4.2015 a vrácení věci k dalšímu řízení.

ikona souboruÚzemní studie Česká „Lokality Z4 – Pod horou a Z5 – Pod ostrou“ byla dne 12.6.2018 vložena do evidence územně plánovací činnosti a schválena možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu pro pořízení změny  ÚP Česká.

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Česká 
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Jinačovice

Územní plán obce Jinačovice (schválený 29.11.2006, změna č. I, nabytí účinnosti 16.9.2011, změna č.II, nabytí účinnosti 29.6.2016)

Změna č.I ÚPO Jinačovice vydaná usnesením  Zastupitelstva obce Jinačovice  č.42/2011 ze dne 29.8.2011, která nabyla účinnosti dne 16.9.2011.
Změna č.II ÚPO Jinačovice  vydaná usnesením Zastupitelstva obce Jinačovice  č.39/2016 ze dne 9.6.2016, která nabyla účinnosti dne 29.6.2016.
ikona souboruPrávní stav dokumentace po vydané změně č.II ÚPO  Jinačovice

ikona souboruÚzemní studie Lokalita Člupky, k.ú. Jinačovice (vložena do evidence územně plánovací činnosti  dne 27.4.2018)

ikona souboruÚzemní studie Lokalita Skalky, k.u. Jinačovice (vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 12.11.2020)

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Jinačovice
- stavebním úřadu v Kuřimi
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Rozdrojovice

Územní plán Rozdrojovice (vydaný dne 27.11.2017 Zastupitelstvem obce Rozdrojovice, který nabyl účinnosti dne 19.12.2017, Změna č.1 ÚP Rozdrojovice datum nabytí účinnosti 1.11.2018, je zveřejněn  v elektronické podobě)
ikona souboruKOMPLETNÍ DOKUMENTACE
ÚP Rozdrojovice je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup v kompletní podobě, textová část C.  - Příloha  odůvodnění  je  v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů anonymizována.

ikona souboruZměna č.1 ÚP Rozdrojovice
ikona souboruÚplné znění po změně č.1 ÚP Rozdrojovice (datum nabytí účinnosti 1.11.2018)

ikona souboruÚzemní studie Rozdrojovice, Lokalita U kříže ( vložena do evidence územně plánovací činnosti 31.3.2016)
ikona souboruÚzemní studie Rozdrojovice, Lokalita Na Rovinách (vložená do evidence územně plánovací činnosti 2.12.2021)

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Rozdrojovice, Na Dědině 7, Rozdrojovice
- odboru stavebním a životního prostředí, MěÚ Kuřim
- odboru investičním, MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK.

Hvozdec

Územní plán sídelního útvaru  Hvozdec (vydaný dne 3. 10. 1999)

Změna č. I a změna č. Ia ÚPN SU Hvozdec (schváleno dne 22. 11. 2005)

Do kompletních dokumentací v tištěné podobě je možné nahlížet na:
- OÚ Hvozdec
- stavebním úřadu ve Veverské Bítýšce
- odboru investičním MěÚ Kuřim
- odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad JMK

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load