Technologické centrum

TC 22

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim

Pokračování rozvoje služeb technologického centra vzniknuvšího v roce 2011 prostřednictvím dotací z Evropské unie

Projekt č.: CZ.1.06/2.1.00/22.09555

Město Kuřim úspěšně požádalo o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim“ v rámci výzvy č.22. Celkové způsobilé náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na 3 830 860 Kč, přičemž 85% prostředků bude hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, z Integrovaného operačního programu. Zbývajících 15% uhradí město ze svých vlastních zdrojů. Tento projekt navazuje na úspěšnou realizaci projektu z roku 2011 uvedenou níže v rámci výzvy č.6.

Účelem projektu je inovace a konsolidace HW, SW TC ORP včetně virtualizace, posílení bezpečnosti dat obcí skrze TC ORP a elektronizace dalších procesů a dat ORP za účelem naplnění vize eGovernmentu. Realizovány v projektu byly tři oblasti: konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace, zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP a elektronizace procesů a digitalizace dat. V první oblasti došlo ke sjednocení systémové platformy virtualizace a zlepšilo se zálohování a zrychlila se obnova dat, zároveň došlo k automatizaci procesů údržby IT prostřednictvím programového vybavení pro vzdálenou správu klientů. Také byla zavedena efektivní evidence HW a SW prostředků a zřízen nad nimi Helpdesk, který nebude využíván pouze pro účely správy informačních technologií, ale také ke správě procesů probíhajících v rámci úřadu. V rámci konsolidace HW a SW úřadu bylo rozšířeno diskové pole a zrychlen chod a komunikace mezi jednotlivými servery. V rámci elektronizace procesů a digitalizace dat byla zakoupena skenovací linka pro podatelnu a multifunkční zařízení pro potřeby digitalizace dokumentů. Byla zajištěna lepší správa uložených digitálních dokumentů, rozšířen komplexní informační systém úřadu o tzv. fulltextové vyhledávání a o možnost provádět autorizované konverze přímo v tomto informačním systému. Došlo také k elektronizaci procesů v rámci rozšíření funkčnosti informačního systému základních registrů. Pro lepší komunikaci s občany byl zřízen procesní formulářový server, který bude umožňovat snadné elektronické podání žádostí na náš úřad. V neposlední řadě budou moci občané v novém roce využívat možnosti rezervací přes chytré mobilní telefony v rámci rezervačního systému objednávání občanů na jednotlivé služby poskytované úřadem (např. v rámci registrace vozidel, agendy řidičských průkazů, cestovní dokladů apod.)

Toto je pouze stručný výčet některých oblastí, které byly v rámci tohoto dotačního programu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu řešeny. O dalších novinkách budete průběžně informováni a nebo se můžete v případě zájmu o prohlídku našeho rozšířeného technologického centra domluvit na mobilním čísle 777 307 294.

TCIOPMVČR

Na kuřimské radnici vzniklo k 31.08.2011 Technologické centrum

Cesta k modernizaci úřadu vede přes evropské dotace

Projekt č.: CZ.1.06/2.1.00/06.06730

Digitalizace úřadů, která dnes probíhá na centrální úrovni v podobě tzv. datových schránek nebo kontaktních míst Czech POINT, vyžaduje provázání s informačními technologiemi v regionech.

Město Kuřim požádalo o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“. Celkové způsobilé náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na 5 984 000 Kč, přičemž 85% prostředků bude hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, z Integrovaného operačního programu. Zbývajících 15% uhradí město ze svých vlastních zdrojů.

Cílem projektu je zajištění přenosu, uchování a bezpečného zpracování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky, zprostředkovaně pro občany. Elektronizace veřejné správy pomáhá úředníkům efektivně pracovat s množstvím informací. V rámci projektu byly pořízeny technologie, které umožní bezpečný přenos a ukládání velkého množství dat z centrálních datových úložišť veřejné správy a to nejen pro město Kuřim, ale i pro ostatní obce správního obvodu.

Občané, podnikatelé a orgány veřejné moci tak získají jednodušší přístup k datům a informacím například z datových schránek nebo základních registrů veřejné správy.

20.10.2011 16:18:57 - aktualizováno 16.12.2015 8:55:25 | přečteno 4329x | m.svoboda

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load