Odbor obecní živnostenský úřad

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor obecní živnostenský úřad

Ing. Lenka Blechtovávedoucí odboru+420 541 422 348
+420 777 363 604
blechtova@kurim.cz
Helena Koskováreferent - registrace živností+420 541 422 348koskova@kurim.cz
Bc. Pavla Rousováreferent - kontrolor+420 541 422 339
+420 775 072 932
rousova@kurim.cz
Mgr. Martin Šafářreferent - právník, kontrolor+420 541 422 315
+420 727 942 321
safar@kurim.cz

Odbor - obecní živnostenský úřad plní tyto hlavní úkoly:

V přenesené působnosti (výkon státní správy) 
 • vykonává činnosti obecního živnostenského úřadu v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,
 • vydává, mění, přerušuje, pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění,
 • provádí evidenci provozoven (zřizování, rušení),
 • vydává rozhodnutí ve správním řízení,
 • poskytuje informace v oblasti živnostenského podnikání,
 • spolupracuje s institucemi státní správy při zajišťování živnostenské agendy,
 • vede živnostenský rejstřík a vydává z něho výpisy,
 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
 • zabezpečuje dozorovou činnost nad dodržováním zákona o spotřebních daních a nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele,
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy,
 • zajišťuje agendu spojenou s Evidencí zemědělského podnikatele dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,
 • provádí cenovou kontrolu dle zák. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění a zák. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a prováděcí vyhlášky k zákonu o cenách.

Živnostenská oblast - hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění 
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
7.8.2009 7:21:50 - aktualizováno 13.9.2018 8:23:03 | přečteno 12192x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load