Odbor finanční

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor finanční

Ing. Aleš Varmužkavedoucí odboru+420 541 422 323
+420 777 363 600
varmuzka@kurim.cz
Naďa Kolaříkováhlavní účetní+420 541 422 322
+420 777 363 615
kolarikova@kurim.cz
Soňa Axmannováúčetní+420 541 422 372
+420 727 894 244
axmannova@kurim.cz
Zdeňka Vašíčkováúčetní+420 541 422 388
+420 702 192 901
vasickova@kurim.cz
Dana Kratochvilováreferent - místní poplatky+420 541 422 324kratochvilova@kurim.cz
Ing. Martina Hamerníkováreferent - místní poplatky+420 541 422 321
+420 727 804 234
hamernikova@kurim.cz
Jana Kodejšovápokladní+420 541 422 307kodejsova@kurim.cz
Drahoslava Havlínovámzdová účetní+420 541 422 359
+420 736 765 416
havlinova@kurim.cz
Jitka Oplatkováreferent - příjmy+420 541 422 389oplatkova@kurim.cz

Odbor finanční plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti (samospráva města) 
 • zajišťuje komplexní účetní práce dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • na základě příkazů odpovědných osob provádí fakturaci,
 • zajišťuje výběr a výplatu finančních prostředků na pokladně města,
 • zabezpečuje přípravu a sestavování rozpočtu města na příslušný rok a následně kontrolu hospodaření,
 • zajišťuje mzdovou agendu,
 • provádí rozborovou činnost, především periodické rozbory hospodaření pro jednotlivé správce rozpočtových kapitol,
 • zajišťuje styk s finančními ústavy a veškeré operace s nimi související,
 • vede agendu pohledávek města a předává dlužníky odboru majetkoprávnímu k vymáhání,
 • vede finanční agendu Programu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti,
 • zajišťuje vedení agendy Sociálního fondu města Kuřimi,
 • zajišťuje komplexní účetní práce pro organizační složky Města Kuřimi podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění,
 • kontroluje a eviduje veřejné sbírky konané na území města,
 • zajišťuje přípravu materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi a plní příslušná usnesení těchto orgánů,
 • zajišťuje prodej reklamních a propagačních předmětů města,
 • provádí nákup, evidenci a výdej kancelářských potřeb a čistících prostředků,
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu,
 • účtuje o DPH, podává za město daňová přiznání,
 • prostřednictvím společnosti Wellness Kuřim s.r.o. provádí správu Sportovního areálu Kuřim,
 • podílí se na získávání dotací pro město Kuřim.

 V přenesené působnosti (výkon státní správy)
 • provádí správu místních poplatků, dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a obecně závazných vyhlášek na území města,
 • vede agendu výherních hracích přístrojů,
 • vede agendu tombol,
 • vykonává správu a vymáhání pokut vzniklých při činnosti odborů kromě odboru správního a vnitřních věcí.


Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a dodatků
7.8.2009 7:19:04 - aktualizováno 23.3.2017 8:56:49 | přečteno 8675x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load