Kontakty MěÚ

Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, fakturační údaje zde...

Vyhledávání v seznamu
Název odboru:
JménoFunkceKontaktE-mail

Starosta, místostarosta, tajemník

Mgr. Ing. Drago Sukalovskýstarosta+420 541 422 301
+420 775 978 326
Fax: +420 541 230 633
sukalovsky@kurim.cz
Ing. Petr Ondrášek1. místostarosta+420 541 422 305
+420 775 712 716
ondrasek@kurim.cz
Ing. Jan Vlček, MSc.místostarosta+420 541 422 344
+420 732 183 512
vlcek@kurim.cz
Ing. Karel Torn, CSc.tajemník úřadu+420 541 422 303
+420 727 882 112
torn@kurim.cz

Městská policie

Ing. Petr Hubvedoucí strážník MP Kuřim+420 722 722 156hub@mpkurim.cz
Jan Ambrozekstrážník MP Kuřim+420 722 722 156ambrozek@mpkurim.cz
Petra Řepíkovástrážník MP Kuřim+420 722 722 156repikova@mpkurim.cz
Bc. Luděk Špačekstrážník MP Kuřim+420 722 722 156spacek@mpkurim.cz

Interní audit

Ing. Silvie Ondráškováinterní auditor, referent správy osobních údajů+420 541 422 347
+420 607 037 298
ondraskova@kurim.cz

Odbor kancelář úřadu

Petra Glosovávedoucí sekretariátu, personalista, asistent starosty+420 541 422 338
+420 777 363 601
glosova@kurim.cz
Ing. Pavla Halouzkováasistent kanceláře úřadu+420 541 422 302
+420 607 007 451
halouzkova@kurim.cz
Hana Koláčkováasistent kanceláře úřadu+420 541 422 304
+420 777 363 602
kolackovah@kurim.cz
Mgr. Hana Němcováreferent - školství+420 541 422 341
+420 723 364 152
nemcovah@kurim.cz
Vlastislav Šubrtinspektor veřejného pořádku+420 541 422 350
+420 601 116 146
subrt@kurim.cz
Bc. Radek Jízdnývedoucí oddělení informačních technologií+420 541 422 328
+420 777 254 338
jizdny@kurim.cz
Marek Svobodainformatik, referent správy osobních údajů+420 541 422 327
+420 777 307 294
svoboda@kurim.cz
Tomáš Stejskalinformatik+420 541 422 365
+420 777 337 795
stejskal@kurim.cz
Bc. Marian Folvarčíkvedoucí oddělení přestupků a agendy autoškol+420 541 422 337folvarcik@kurim.cz
Dana Jedličkováasistent+420 541 422 390jedlickova@kurim.cz
Bc. Marek Wágnerreferent - dopravní přestupky - radary+420 541 422 360wagner@kurim.cz
Ing. Jana Klašková, Ph.D.referent - dopravní přestupky+420 541 422 386klaskova@kurim.cz
Mgr. Jiří Enžlreferent - dopravní přestupky+420 541 422 356enzl@kurim.cz
Mgr. Hana Bučkováreferent - přestupky+420 541 422 366
+420 722 991 975
buckova@kurim.cz
Ing. Milan Proseckýreferent - přestupky+420 541 422 368
+420 601 082 762
prosecky@kurim.cz
Mgr. Jan Ireinzkušební komisař řidičů+420 607 098 971irein@kurim.cz
Mgr. Pavel Matějíčekzkušební komisař řidičů+420 777 363 616matejicek@kurim.cz

Odbor finanční

Ing. Aleš Varmužkavedoucí odboru+420 541 422 323
+420 777 363 600
varmuzka@kurim.cz
Naďa Kolaříkováhlavní účetní+420 541 422 322
+420 777 363 615
kolarikova@kurim.cz
Soňa Axmannováúčetní+420 541 422 372
+420 727 894 244
axmannova@kurim.cz
Zdeňka Vašíčkováúčetní+420 541 422 388
+420 702 192 901
vasickova@kurim.cz
Dana Kratochvilováreferent - místní poplatky+420 541 422 324kratochvilova@kurim.cz
Ing. Martina Hamerníkováreferent - místní poplatky+420 541 422 321
+420 727 804 234
hamernikova@kurim.cz
Jana Kodejšovápokladní+420 541 422 307kodejsova@kurim.cz
Drahoslava Havlínovámzdová účetní+420 541 422 359
+420 702 239 562
havlinova@kurim.cz
Jitka Oplatkováreferent - příjmy+420 541 422 389oplatkova@kurim.cz

Odbor majetkoprávní

Mgr. Jana Viktorinovávedoucí odboru+420 541 422 374
+420 777 363 608
viktorinova@kurim.cz
Ing. Vladimíra Fidrmucováreferent - pozemky+420 541 422 317
+420 607 037 299
fidrmucova@kurim.cz
Alena Janouškováreferent - byty, nebytové prostory+420 541 422 345
+420 777 363 605
janouskova@kurim.cz
Bc. Jitka Chaloupková, DiS.referent - správa majetku+420 541 422 306
+420 777 363 605
chaloupkova@kurim.cz
Ester Veselovská, DiS.referent - správa majetku+420 541 422 369
+420 601 156 736
veselovska@kurim.cz
Vladimír Dvořáčekúdržbář+420 541 422 319
+420 727 937 628
dvoracek@kurim.cz
Eva Lošťákováuklízečka

Odbor sociálních věcí a prevence

Bc. Taťána Sojkovávedoucí odboru+420 541 422 376
+420 775 716 082
sojkova@kurim.cz
Mgr. Aneta Štěpánkováreferent - sociální práce+420 541 422 377
+420 773 771 736
stepankova@kurim.cz
Olga Foitová, DiS.referent - sociální práce, kurátor pro dospělé+420 541 422 354
+420 777 363 603
foitova@kurim.cz
Mgr. Pavla Cikánkováreferent - SPOD, kurátor pro děti a mládež+420 541 422 378
+420 774 004 652
cikankova@kurim.cz
Mgr. Olga Jirovskáreferent - SPOD 1+420 541 422 346
+420 607 037 300
jirovska@kurim.cz
Mgr. Monika Vaškováreferent - SPOD 2+420 541 422 379
+420 775 716 083
vaskova@kurim.cz
Mgr. Terezie Cebákováreferent - SPOD 3+420 541 422 367
+420 777 363 611
cebakova@kurim.cz
Mgr. Martina Houdek Čermákováreferent - SPOD 4+420 541 422 353
+420 775 716 084
houdekcermakova@kurim.cz
Monika Svobodová, DiS.referent - SPOD 5+420 541 422 351
+420 725 504 578
svobodovam@kurim.cz
Mgr. Radim Novák, DiS.referent - krizové řízení+420 541 422 329
+420 725 111 395
novak@kurim.cz

Odbor investiční

Stanislav Bartošvedoucí odboru+420 541 422 373
+420 606 705 879
bartos@kurim.cz
Michaela Juránková Hrbkováadministrativní pracovník+420 541 422 371
+420 727 930 148
jurankovahrbkova@kurim.cz
Ing. Jaroslav Hamříkreferent samosprávy - životní prostředí+420 541 422 318
+420 608 819 451
hamrik@kurim.cz
Ing. Moris Rémanvedoucí oddělení investičního+420 541 422 316
+420 725 952 121
reman@kurim.cz
Ing. Jana Markelovareferent - městský inženýr+420 541 422 358
+420 601 132 166
markelova@kurim.cz
Ing. Olga Hanákováreferent - investice+420 541 422 364
+420 601 082 761
hanakova@kurim.cz
Ing. Renata Havlováreferent - investice+420 541 422 357
+420 777 363 614
havlova@kurim.cz
Ing. Pavla Kubováreferent - investice, vodohospodářské stavby+420 541 422 375
+420 777 072 934
kubova@kurim.cz
Mgr. Dagmar Montagovávedoucí oddělení územního plánování a technické infrastruktury+420 541 422 330
+420 777 494 467
montagova@kurim.cz
Ing. Vlasta Indrováreferent - územní plánování+420 541 422 310
+420 774 072 934
indrova@kurim.cz
Bc. David Ševčíkreferent - územní plánování+420 541 422 325
+420 725 952 127
sevcik@kurim.cz
Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.projektový manažer+420 541 422 352
+420 731 189 694
kiesslingova@kurim.cz

Odbor stavební a životního prostředí

Ing. František Macekvedoucí odboru+420 541 422 313
+420 775 577 826
macek@kurim.cz
Radka Svobodováadministrativní pracovník+420 541 422 312
+420 777 494 468
svobodovar@kurim.cz
Ing. Jana Lekešovávedoucí oddělení stavebního+420 541 422 355
+420 775 072 933
lekesova@kurim.cz
Silvie Peřinováreferent - stavební úřad+420 541 422 380
+420 727 815 133
perinova@kurim.cz
Ing. Zuzana Svobodováreferent - stavební úřad+420 541 422 314
+420 777 363 607
svobodovaz@kurim.cz
Ing. Martina Gibalovávedoucí oddělení životního prostředí+420 541 422 320
+420 604 359 188
gibalova@kurim.cz
Mgr. Šárka Střítežskáreferent - životní prostředí 1+420 541 422 343
+420 777 363 613
stritezska@kurim.cz
Michaela Filková, DiS.referent - životní prostředí 2+420 541 422 343
+420 702 131 128
filkova@kurim.cz
Ing. Josef Chylíkreferent - životní prostředí 3+420 541 422 342
+420 608 819 455
chylik@kurim.cz
Ing. Linda Hladík Frankováreferent - životní prostředí 4+420 541 422 343
+420 721 983 077
hladikfrankova@kurim.cz

Odbor správní a vnitřních věcí

Mgr. Lenka Krejčovávedoucí odboru+420 541 422 309
+420 777 363 606
krejcova@kurim.cz
Zina Hlouchováreferent - evidence obyvatel, matrika+420 541 422 308
+420 607 053 464
hlouchova@kurim.cz
Ivana Novotnáreferent - občanské průkazy+420 541 422 326
+420 774 072 931
novotna@kurim.cz
Kateřina Vanková, DiS.referent - cestovní doklady+420 541 422 361
+420 607 080 710
vankova@kurim.cz
Jana Mrkosováreferent - podatelna úřadu+420 541 422 340mrkosova@kurim.cz
Zita Vorlováreferent - podatelna úřadu+420 541 422 311
Fax: +420 541 230 633
vorlova@kurim.cz

Odbor obecní živnostenský úřad

Ing. Lenka Blechtovávedoucí odboru+420 541 422 348
+420 777 363 604
blechtova@kurim.cz
Helena Koskováreferent - registrace živností+420 541 422 348koskova@kurim.cz
Bc. Pavla Rousováreferent - kontrolor+420 541 422 339
+420 775 072 932
rousova@kurim.cz
Mgr. Martin Šafářreferent - právník, kontrolor+420 541 422 315
+420 727 942 321
safar@kurim.cz

Odbor dopravy

Ing. Vojtěch Vrabecvedoucí odboru+420 541 422 335
+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz
Bc. Miloslav Kučkareferent - speciální stavební úřad v silničním hospodářství+420 541 422 387
+420 702 242 163
kucka@kurim.cz
Jitka Jonášováreferent - technik, evidence vozidel+420 541 422 333
+420 777 722 194
jonasova@kurim.cz
Miroslav Režnýreferent - technik, evidence vozidel+420 541 422 336
+420 777 722 194
rezny@kurim.cz
Helena Šinkorováreferent - technik, evidence vozidel+420 541 422 363
+420 777 722 194
sinkorova@kurim.cz
Dana Babincováreferent - řidičské průkazy+420 541 422 334
+420 777 307 292
babincova@kurim.cz
Iveta Váňováreferent - řidičské průkazy+420 541 422 332
+420 777 307 292
vanova@kurim.cz

Aktuality na webu a propagace města

Bc. Soňa Šmahelovávnější vztahy, propagace města, aktuality na webu, facebook+420 602 955 050smahelova@kurim.cz
5.1.2010 1:45:19 - aktualizováno 11.7.2019 10:52:07 | přečteno 226982x | ernest

Městský úřad

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load