Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1225

ZST publicita
IROP CZ RO B C RGB[14108]
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008188
Stručný popis akce a cíle projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje infrastruktury, v návaznosti na podporu klíčových kompetencí. Výsledkem projektu budou modernizované a nově vybavené odborné učebny: jazyková učebna, přírodovědná učebna, učebna digitálních technologií, řemeslná dílna a učebna pracovních činností.

Projekt rovněž směřuje k zajištění bezbariérového přístupu k dotčeným prostorám, resp. bude zajištěn bezbariérový přístup v rámci celé budovy školy. Současně aktivity realizované v rámci projektu přispějí k zajištění vnitřní konektivity školy a posílení internetu.

Projekt jako celek se bude skládat dohromady ze čtyř výběrových řízení:

  • - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu
  • - dodávka konektivity a IT
  • - dodávka vnitřní vybavení (mobiliář)
  • - pomůcky

Zhotovitel projektové dokumentace stavebních úprav:

Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim


Zhotovitel stavebních úprav vnitřních prostor a přístavby výtahu:

Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno 


Termín zahájení realizace stavebních prací: 09/2019

Předpokládaný termín ukončení realizace stavebních prací: 01/2020

Celkové náklady stavebních prací: dle SoD 9 998 061,- Kč vč. DPH


Podrobné informace:

Dne 4. 4. 2018 nabylo právní moci stavební povolení s č. j. MK/3352/18/OSŽP.

Byla podána žádost o dotaci do programu ITI, na základě které byla obdržena registrace akce.

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě hodnocení získaných nabídek byla vybrána společnost Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno s nejvhodnější nabídkou.

Dne 18. 9. 2019 bylo zhotoviteli stavebních prací předáno staveniště.


Dodavatel vnitřního vybavení (mobiliáře):

KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška

Termín dodání dle Kupní smlouvy: 03/2020

Cena dodávaného zařízení: 948.555,30 Kč vč. DPHVybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim

ZST vytah

ZST vytah

 
ZST podhledy

ZST podhledy

 
ZST publicita

ZST publicita

 
ZS Tyrsova

ZS Tyrsova

 
 
6.10.2020 14:04:03 | přečteno 430x | Jiří

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load