Rekonstrukce MŠ Zborovská

eu
CZ.06.2.67/0.0/15_013/0000667

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Projekt řešil navýšení kapacity MŠ Zborovská o jednu třídu - kompletním přebudováním dispozice 2.NP, bezbariérové užívání celého objektu (včetně plošiny TPO do úrovně 2.NP) a související dispoziční úpravy v provozním zázemí MŠ, včetně vybavení výdejny stravy. Dispoziční řešení pobytových místností 1.NP se neměnilo, nově bylo provedeno pouze decentralizované nucené větrání těchto prostorů v MŠ (kompaktní VZT jednotky s rekuperací). Bylo provedeno zateplení obvodových stěn objektu, včetně dokončení výměny původních výplní otvorů, stropu a podlahy v původním prostoru hlavní budovy. Upraveny byly rovněž i vstupy do jednotlivých tříd 1.NP a vyměněna stávající střešní krytiny na dvoupodlažní části objektu a stávající jídelní výtah. Oproti původnímu řešení bylo realizováno průjezdné parkoviště pro 10 osobních aut, včetně místa pro imobilní osoby a částečné rozšíření příjezdové komunikace. Součástí stavby byla i úprava zahrady mateřské školy a její vybavení novými herními prvky.

V červnu 2017 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, 30. 8. 2017 byla podepsána Smlouva o dílo se Stavební firmou MATYÁŠ, s.r.o. s cenou díla 18 621 489,- Kč. 4. 9. 2017 byla zahájena stavba, termín dokončení, včetně kolaudace byl 31. 8. 2018. Zahájení provozu MŠ Zborovská bylo 1. 9. 2018.

Celkové náklady byly ve výši 24,5 mil. vč. DPH včetně nákladů na projektovou činnost, realizaci stavby, inženýrské činnosti, administraci výběrového řízení a dotační management.

Na rekonstrukci objektu a rozšíření kapacit MŠ Zborovská byla poskytnuta dotace z Evropských fondů pro regionální rozvoj (IROP) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 20 870 483,27 Kč, 90% ze způsobilých nákladů projektu, město se podílelo částkou 2 318 942,59 Kč.


11.11.2020 14:59:03 | přečteno 644x | Jiří

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load