Komplex LS-STOLLEN, Kuřim - Záruba

jmk

Průzkum komplexu podzemních objektů (štol) v kuřimském kopci Záruba, vybudovaných německou okupační správou v letech 1944 – 1945. Původním účelem štol bylo zřízení podzemní továrny Axinit (společné výrobní zázemí pro zbrojovku Waffenwerke V Gurein a Klöckner Flugmotorenbau). Záměr nebyl nikdy dokončen a vybudované části štol v celkové délce přes 1 kilometr byly využívány na konci II. světové války jako úkryt při bombardování Kuřimi. Součástí průzkumu bylo georadarové měření lokality, dočasné zpřístupnění předpokládaných vstupů do štol a případný vizuální průzkum přístupných částí štol po otevření některého ze vstupů. Výsledkem bylo stanovení skutečného rozsahu štol a jejich reálného stavu, doplnění a upřesnění mapových podkladů a také návrh dalšího postupu při zpřístupňování štol včetně kvalifikovaného odhadu potřebných finančních prostředků.

Byl vypracován znalecký posudek „Průzkum komplexu LS-STOLLEN, Kuřim – Záruba“ v celkové hodnotě 533 000,- Kč (cena je bez DPH), jehož součástí bylo provedení georadarového měření výskytu podzemních prostorů v lokalitě kopec Záruba, interpretace naměřených dat a srovnání s historickými daty, návrh variant technického řešení zpřístupnění prostorů, stanovení legislativních opatření pro sanaci podzemních prostorů, stanovení opatření k zajištění BOZP a BP pro ČPHZ a vypracování položkového rozpočtu navržených sanačních prací.

Projekt byl spolufinancován z finančních prostředků Jihomoravského kraje a byla čerpána částka
450 tis. Kč. Zbývající částku ve výši 83 tis. Kč financovalo Město Kuřim.


20.11.2020 10:38:38 | přečteno 522x | Jiří

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load