Dopravní terminál Kuřim

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813

IROP CZ RO B C RGB[14108]

Projekt dopravního terminálu ve městě Kuřim je navržen v rámci systému integrované dopravy a řeší dopravní obslužnost v Brněnské metropolitní oblasti.

Cílem projektu je celková rekonstrukce a modernizace stávajícího autobusového nádraží v Kuřimi, především zvýšení kapacity, funkčnosti a estetické sjednocení prostoru. Opatření podporuje další rozvoj systému veřejné dopravy v Brněnské metropolitní oblasti prostřednictvím modernizace významného jihomoravského přestupního uzlu IDS, který zajišťuje vazby mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy a mezi veřejnou, individuální automobilovou dopravou a cyklodopravou.

Projekt dopravního terminálu řeší vybudování systému zastřešení stanovišť autobusové dopravy. Terminál bude vybaven digitálními informačními panely, připojením na WIFI a nabíjecími stanicemi na mobilní telefony. Dojde k rekonstrukci přístupových tras pro vozidla, pěší a cyklisty. Součástí projektu je vybudování parkovacího systému, parkovacích míst v režimu K+R a parkovacích míst pro kola včetně zázemí pro cyklisty.

Celkové předpokládané náklady jsou 81,67 mil Kč bez DPH. Na rekonstrukci a modernizaci dopravního terminálu byla schválena dotace z evropských fondů pro regionální rozvoj (IROP) a ministerstva pro místní rozvoj ČR, v maximální výši 73 504 332,66 Kč bez DPH, tedy 90 % ze způsobilých nákladů vyplývajících z předpokládané ceny realizace. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je 06/2022.

Projekt je plně v souladu s podporovanými aktivitami IROP, specifickým cílem 1.2. Současně je v souladu s Globálním cílem ISR BMO ITI, tématem „Smart mobilita“, kterým je mimo jiné rozvoj a prohloubení integrace veřejné dopravy v BMO.


16.7.2021 12:50:32 - aktualizováno 16.7.2021 12:52:44 | přečteno 517x | Jiří

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load