Cyklostezka Kuřim – Lipůvka

logo dotace cyklostezky

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0003955

cyklo 01 cyklo 02

cyklo 03

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení infrastruktury pro cyklisty a chodce sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami a současně také zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vybudování stezky pro cyklisty a chodce řeší zejména bezpečné odklonění převážně cyklistů využívajících nyní silnici I. třídy mezi Kuřimí a Lipůvkou. Cyklostezka umožňuje cyklistům i chodcům bezpečné spojení sídelních oblastí například s autobusovým i vlakovým nádražím, výrobními provozy v průmyslové zóně města, centry maloobchodu a služeb (škola, poliklinika) a dalšími klíčovými institucemi města.

Dílčími cíli jsou:

  • snížení nehodovosti v daném regionu
  • omezení automobilové dopravy
  • rozšíření stávající sítě cyklostezek v regionu a napojení na páteřní síť
  • rozšíření možností pro trávení volného času 

Cyklostezka Kuřim - Lipůvka vede částečně po stávajících místních komunikacích v Kuřimi, které byly pro tento účel upraveny, a je navazující cyklostezkou, která je vedena v krátkém úseku v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace. V převážné délce je samostatnou cyklostezkou.

Fotografie a studie

Přehledná situace

Zhotovitel projektové dokumentace Cyklostezka Kuřim-Lipůvka: 

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno

Zhotovitel stavby

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

Termín zahájení realizace stavby: 06/2018

Termín ukončení realizace stavby: 12/2018

Celkové náklady stavby: dle SoD 27.560.436,- Kč vč. DPH

Celková výše čerpané dotace: 23.616.078,98,- Kč vč. DPH

Podrobné informace

Cyklostezka je dvoupruhová obousměrná se šířkou zpevnění 2,5 – 3,75 m.

Na tento projekt město Kuřim a obec Lipůvka společně čerpali dotaci.

Dne 6.9.2019 byl udělen kolaudační souhlas k provozu cyklostezky.


7.3.2022 9:10:30 - aktualizováno 7.3.2022 15:54:33 | přečteno 632x | Jiří

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load