Zvýšení kvality procesního a finančního řízení

ikona souboruInformace o realizaci projektu


ESF Švédová

Informace o projektu

„Zvýšení kvality procesního a finančního řízení města Kuřim a implementace opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti MěÚ Kuřim“

č. CZ.1.04/4.1.01/89.00150

Projekt je podpořen z programu OperačníHO program lidské zdroje a zaměstnanost.

prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby

Účelem aktivit navržených v projektu, které tvoří předmět Veřejné zakázky, je zvýšení efektivnosti a transparentnosti ve fungování Městského úřadu Kuřim.

V nejbližší době po ukončení výběrového řízení proběhnou v Městě Kuřim tyto aktivity, které zefektivní chod úřadu:

Část aktivity:

1. Rozvoj strategického plánování a tvorba zásadních strategických koncepcí obce

Hlavním cílem této služby je zpracování Strategického plánu rozvoje města Kuřimi do roku 2020 a současně nastavení efektivního a funkčního systému strategického řízení a plánování s důrazem na posílení rozvojových činností města, úřadu i zřizovaných organizací.

2. Implementace aktuálních metod postupů v oblasti finančního řízení města Kuřim

Hlavním cílem této dílčí služby je zavedení nových prvků finančního řízení do praxe MěÚ Kuřim, díky čemuž dojde ke zvýšení transparentnosti, efektivity a hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků města Kuřim.

3Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadu

Hlavním cílem této služby je zavedení systémových nástrojů v oblasti řízení zaměstnanců Města Kuřim.

4. Implementace systémových opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu

Zavedení moderních nástrojů eGovernmentu

V rámci realizace dílčí aktivity budou zavedeny dva portály, přístupné z běžné internetové sítě, které budou sloužit občanům města k efektivnější kontrole hospodaření města Kuřim.

V rámci prvního z nich budou mít občané k dispozici jednoznačný přehled o stavu svého saldokonta v oblasti poplatků tak, aby věděli, kolik v daný okamžik dluží, jestli nemají nějaký poplatek po splatnosti, či naopak přeplatek. Účelem druhého portálu je, že občan bude mít z pohodlí domova možnost získat přehledný a stručný přehled o aktuálním rozpočtu města včetně jeho jednotlivých kapitol. Bude se tedy jednat o transparentní vhled do hospodaření města.

Předpokládaná hodnota části 1 – 3 veřejné zakázky je 1 214 876,00 bez DPH.

Předpokládaná hodnota části 4 veřejné zakázky je 242 975,30 Kč bez DPH.

30.4.2013 14:54:19 - aktualizováno 12.3.2015 9:20:25 | přečteno 2205x | m.svoboda

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load