Vzdělávání v eGon Centru Kuřim

P141010 11 05[01]

esf eu oplzz final

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00034
Příjemce dotace: Město Kuřim
Celkové způsobilé náklady projektu: 2.014 300,80 Kč
Doba realizace projektu: od 1.8.2010 do 31.7.2013

Přihlášení na kurzy

ikona souboruNapsali o nás... (místní periodikum Zlobice)

Popis projektu:

Projekt „Vzdělávání v eGon Centru Kuřim“ zajistí postupné a systematické vzdělávání úředníků v souvislosti s implementací eGovernmentu do praxe.
Pro účely prezenční formy vzdělávání byla s přispěním dotace v budově Městského úřadu Kuřim vybavena školící místnost, ve které 1x týdně probíhá výuka. Obsahem školení jsou kurzy eGovernmentových dovedností zpracované Institutem pro místní správu Praha: Úvod do e-learningu pro studující, Základní legislativa v oblasti eGovernmentu, problematika CzechPOINT, Informační systém datových schránek, PowerPoint pro začátečníky, Word pro začátečníky, Excel pro začátečníky, Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS (noví zaměstnanci, ostatní dle zájmu), Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání, Administrativní bezpečnost a certifikační politika, Zaručený elektronický podpis, Vidimace a legalizace, Obecné základy práce s portálem Czech POINT, Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů, Czech POINT - Agendy pro ISDS I., Czech POINT - Služby ISDS II, Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Czech POINT - Obchodní rejstřík, Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu, Czech POINT - Rejstřík trestů, Czech POINT - Insolvenční rejstřík, Czech POINT - Katastr nemovitostí, Czech POINT - Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH, Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče, Czech POINT - Evidence obyvatel, Obecné základy Czech POINT - aktualizační kurz 2010, Czech POINT - Nové agendy dle harmonogramu projektu Czech POINT. Lektoři zastávají také role tutorů. Se studenty komunikují prostřednictvím e-mailu a diskusních fór, odpovídají na dotazy při e-learningovém studiu. Tutorování je prováděno po celou dobu trvání projektu vždy v PO, ÚT, ST, PÁ hodinu denně v odpoledních hodinách. Průběžně je zajištěna povinná publicita projektu.

Cíle projektu:

Cílem projektu Vzdělávání v eGon Centru Kuřim je využít pro město Kuřim jedinečnou příležitost zvýšit svým zaměstnancům kvalifikaci s podporou prostředků z evropských fondů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na vzdělávání úředníků. Realizací postupného a systematického vzdělávání úředníků v souvislosti s modernizací veřejné správy s využitím nových informačních a komunikačních technologií bude zajištěna dostatečná informovanost cílových skupin a kvalitní metodická podpora. Po dobu 3 let obec s rozšířenou působností Kuřim zajistí školení prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha. Realizací projektu naplníme cíl zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadů územních samosprávných celků, zlepšíme kvalitu odborné přípravy a rozvoje úředníků i politiků.

Cílové skupiny:

Vzdělávací centrum ORP Kuřim zajistí školení pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva města Kuřimi a zaměstnance organizací založených a zřízených městem, tj. celkem 8, kteří budou plnit úkoly spojené s implementací eGovernmentu do praxe. Dále město Kuřim zajistí v rámci svého správního obvodu školení pro úředníky obcí základního typu, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, tj. celkem 9 obcí a 12 příspěvkových organizací, kteří budou školeni bezplatně v rámci eGon centra Kuřim.

Průběh projektu:

Nejprve proběhla v měsíci srpnu příprava zázemí pro školení. Školící místnost byla po realizaci výběrového řízení na dodavatele didaktické a prezentační techniky do eGon centra Kuřim vybavena projektorem, projekčním plátnem, prezentérem, 7xPC sestavou s příslušenstvím, z toho 1 x pro lektora a barevné multifunkční zařízení A4. Samotná realizace prezenční a distanční formy školení byla oproti harmonogramu jednotlivých aktivit , který je přílohou číslo 3 k rozhodnutí o poskytnutí dotace, o měsíc posunuta. První školení prezenční formou proběhlo 2.září. S ohledem na potřeby cílové skupiny kurzy probíhají v pracovním týdnu výhradně v neúřední dny, většinou ve čtvrtek. V měsíci srpnu byl manažerem vzdělávání ve spolupráci s projektovým manažerem a lektory vypracován rozvrh školících dnů. Tento bude průběžně aktualizován. Ve druhé polovině srpna manažer vzdělávání začal s oslovováním, distribucí pozvánek a potřebných informací potencionálním zájemcům o školení. Kombinace prezenční a e-learningové formy školení bude pro většinu účastníků nová. Pozvánky a přihlášky do jednotlivých kurzů probíhají elektronicky. Lektorský tým zabezpečuje lektorskou a tutorskou činnost vzdělávacích kurzů.

Výsledky projektu:

V současné době jsme ve fázi realizace, kdy máme vybavenou školící místnost a probíhají jednotlivé vzdělávací kurzy. Kapacita prezenčního školení je max. 6 účastníků. V průběhu trvání projektu bude podpořeno minimálně 152 osob ze 30 subjektů (70 zaměstnanců města Kuřimi včetně 3 uvolněných funkcionářů, 15 zaměstnanců zařazených do organizačních složek, 24 zaměstnanců obcí, 18 zaměstnanců z příspěvkových organizací města, 25 zaměstnanců z příspěvkových organizací obcí). Počet úspěšných absolventů kurzů bude minimálně 1250.

Další zdroje informací:

Další informace o projektu můžete najít také na webových stránkách Evropského sociálního fondu ČR http://www.esfcr.cz/ nebo obecněji na portálu odboru strukturálních fondů MV ČŘ http://www.osf-mvcr.cz/ , případně také na portálu http://www.egoncentrum.cz/

logo

eGon - fotografie

P141010 11 05[01]

P141010 11 05[01]

 
P041110 11 23

P041110 11 23

 
IMG 1357

IMG 1357

 
 
19.11.2010 12:48:08 - aktualizováno 5.10.2012 16:44:18 | přečteno 10478x | Jiří

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load