Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Socha Sv. Floriána

Jedním z pamětníků starých časů je socha sv. Floriána na rynku - náměstí staré Kuřimi. Byla zbudována před obecní radnicí, dnes již zbořenou (1968).

florián, obrázek se otevře v novém okněNa bytelném mramorovém a zděném soklu je socha zmíněného svatého - patrona hasičů. Jako všude, kde byly stavěny, měl tento svatý dvě podstatné náležitosti: prapor a putýnku, tedy jak praví jedna slovenská písnička: „Floriánek na rynku dávno není svatý, v jedné ruce putýnku, v druhý prapor zlatý...“ Kuřimský Floriánek má však ruku s putýnkou uraženou, a tak mu zůstal jen prapor. Není pochyb, že pomník byl tomuto svatému zbudován z větších či menších sbírek kuřimských občanů. Stálé požáry jednotlivých domů i celých vesnic byly postrachem té doby Domy či domky přízemní, stavěné z kotovic, vepřovic a kryté slaměnými došky, v lepším případě šindelem - štípanými dřevěnými destičkami byly výbornou potravou hltavému živlu. Zpravidla se toho málo uhasilo, i když byla ku pomoci každá ruka a každá puténka vody neštěstí se málokdy zabránilo a pomoc se omezila zpravidla na rychlé vyklízení domů. Není tedy divu, že lid všeobecně, tedy i v Kuřimi, vzýval a uctíval sv. Floriána, neboť věřil v jeho pomoc. Později, kdy se ve všech větších vesnicích zakládaly podle vzorů hasičské spolky, stal se sv. Florián patronem hasičů.

Pomník sv. Floriána má vpředu vytesáno hořící město a vzadu pak vtesaný latinský nápis tohoto znění: SanCto FlorIono oppIDVM rVreInense obtVLIt et VoVit. Tedy: Svatý Floriáne, městečko kuřimské ochraňuj a zaslib. Některá písmena tohoto nápisu jsou vyšší než ostatní. Jedná se zřejmě o kryptogram - tajnopis, který se v těch dobách s oblibou vtesával do latinských nápisů. Sama latina - latinské písmo - dávala možnost uplatnění kryptogramů, zejména číselných. Vyjmeme-li ona vysoká písmena, vypadá jejich pořadí takto: SCFIIDVMVIVLIVV. Jaký je smysl těchto písmen? Víme, že téměř všechna tato písmena používá latina jako číslovky, a tak se naskýtá následující rozluštění: S-svatý, F-Florian, C-100, I-1, I-1, D-500, V-5, M-1000, V-5, O-1, V-5, L-50, I-1, V-5, V-5 Celkem 1679, a tento součet je nepochybně rokem postavení pomníku. Jinde (Kronika moravská) je uváděn rok založení 1680, ale i to je možné. Stavba se mohla protáhnout přes zimu na další rok. Jisté je, že tehdejší kameník vtesal tento šifrovaný letopočet do kamene v roce 1679.

Oldřich Šikula

22.7.2009 12:38:13 - aktualizováno 26.4.2017 15:21:29 | přečteno 9751x | Jiří
load