Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1900 -


kroj, obrázek se otevře v novém okně1900

Sčítání v Kuřimi.- 1610 obyvatel žilo v 253 domech. České národnosti bylo 1523.

1902

Byla zahájena stavba silnice z Kuřimi do Jinačovic.

1904

Byla založena sociálně-demokratická strana v Kuřimi.

1907

telefon, obrázek se otevře v novém okněDo Kuřimi byl zaveden telefon. Nejprve do zámku, do dvora, na lesní úřad a také na četnickou stanici.

1910

Založena Čs. strana lidová. Sčítání v Kuřimi - městečko mělo 301 domů a 1874 obyvatel.

1911

Zahájen provoz na železniční trati Kuřim-Veverská Bítýška.

1912

Částečná mobilizace. Z Kuřimi narukovalo 12 mužů.

1914

První světová válka. Z Kuřimi narukovalo 298 mužů. Dokončena stavba silnice Kuřim-Lipůvka.

1918

lev, obrázek se otevře v novém okněKonec první světové války Ve válce padlo i 50 kuřimských mužů. Ke vzniku Československé republiky se 30. října konal v Kuřimi na počest vyhlášení samostatnosti tábor lidu.

1920

Byla zřízena měšťanská škola (do roku 1929 sídlila v obecní škole).

1921

Byla založena Církev československá husitská, vznikla Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) a založena byla i místní organizace KSČ.

1922

dělnický dům, obrázek se otevře v novém okněV Kuřimi byl zaveden elektrický proud. Dne 20. září byl slavnostně otevřen původní Dělnický dům. V témže roce založena strana Národních socialistů a Živnostenská strana.

1923

První veřejné promítání sokolského kina. Hrál se film Cikáni ( podle předlohy K. H. Máchy).

1927

Zámek začíná sloužit jako útulek pro matky s kojenci, později pro přestárlé občany města Brna.

1928

masaryk, obrázek se otevře v novém okněPrezident T G. Masaryk navštívil Kuřim. V témže roce byl položen základní kámen sokolovny.

1929

Byla slavnostně otevřena kuřimská sokolovna a také měšťanská škola (dnes ZŠ Komenského).

1933

ČSSD převzala od KSČ Dělnický dům a o rok později jej přestavěla do dnešní podoby.

1935

Byla postavena hasičská zbrojnice a založen Orel a také rolnické mlékařské družstvo v Kuřimi, jako svépomoc pro zajišťování výkupu, zpracování a odbytu ošetřeného mléka a mlékárenských výrobků.

1938

Vybudována kanalizace pro povrchové vody, splašková kanalizace byla budována teprve ve válečných letech 1941-1943. Zahájena výstavba nové dlážděné silnice Kuřim-Česká.

1941

Z rozhodnutí říšského protektora byla zastavena činnost Sokola a Orla.

1944

25. srpna byl bombardován závod TOS Kuřim americkými letadly.

1945

rumunští vojáci, obrázek se otevře v novém okně25. a 26. dubna byla Kuřim bombardována ruskými letadly. Mnoho domů bylo pobořeno, některé vyhořely, 7 lidí při náletu zahynulo. V noci z 8. na 9. květen, když Němci ustupovali z města, vyhodili do povětří most u hřbitova a u pivovaru, zapálili benzín, oleje a naftu. Zničili munici a děla. 9. května v 17,30 bylo městečko osvobozeno rumunskými a sovětskými vojáky. Ihned po osvobození započali obyvatelé s obnovou zničeného města.

1946

Byl pořízen místní rozhlas. Na měšťance byl 15. 9. odhalen pomník Ottovi Jebáčkovi. Bojoval v anglické armádě u 311. letecké perutě. Zahynul 15. 9. 1942 v bojích nad Biskajským zálivem.

1947

Začalo se stavět osm třípodlažních bloků se 145 byty (Bezručova čtvrť).

1948

Únorové události znamenaly nástup komunistů k moci, vznik Národní fronty. V létě zahájena výstavba silnice Kuřim-Čebín. Dokončena byla v roce 1950.

1949

průvod, obrázek se otevře v novém okněByla zřízena Hudební škola (pozdější LŠU, dnes ZUŠ). Byl rozpuštěn Junák a vznikl Svaz Čs. mládeže a Pionýr. Do požární zbrojnice byl zaveden vodovod a telefon. V celém městě byly nově pojmenovány všechny ulice.

1950

V květnu začala výstavba čistící stanice pod Horou. Bourat se začala prostřední část pivovaru. V letech 1948-50 přestavěla továrna TOS Kuřim domy, které začala budovat v roce 1943 firma Klöckner. Vytvořeny byly čtyři řady domů se 118 byty, v nichž žilo 355 obyvatel. Tato část obce byla pojmenována Podlesí a stala se součástí Kuřimi. Založen Čs. červený kříž. Vzniklo JZD a Státní statek.

1951

V květnu bylo provedeno nové očíslování domů, a to orientačními čísly v každé ulici počínaje číslem jedna. V červenci se začalo s přípravou výstavby národní školy v trati za Humnicí. Stavba začala 1. září téhož roku. Na zámku byl zřízen učňovský domov

1952

30. dubna byla z náměstí odstraněna trafikantská budka a obecní váha. V bývalé orátorově cihelně byla v květnu zřízena slepičí farma. V srpnu začalo asfaltování silnice Kuřim-Lipůvka. Továrna TOS Kuřim začala se stavbou rodinných domů v Kuřimi i na Podlesí. V listopadu byla opravena kostelní věž. Místo dřívějšího šindele byla pobita plechem.

1953

tunel jungmannova, obrázek se otevře v novém okně15. 6. byla předána do užívání nová škola (na Jungmannově ulici). 30. 8. byla nová škola slavnostně otevřena. Měla 11 tříd pro 411 žáků. Byla zahájena stavba tří dvouposchoďových domů o 72 bytech Na Královkách. V říjnu začala stavba silničního mostu u pivovaru, zničeného za války Němci. V listopadu byl na Podlesí umístěn rozhlas. 20. 12. projel Kuřimí první vlak na nové trati Brno-Havličkův Brod.

1954

V červnu byla ukončena úprava náměstí 1. května. V témže měsíci začala výstavba nové kanalizace. Byla ukončena v říjnu. 25. 10. zahájila provoz čistička pod Horou. V tomto roce vzrostla také výstavba rodinných domků, na něž poskytoval stát půjčku 35 000 Kč.

1955

Na jaře začala výstavba tří bloků dvouposchoďových domů. Na podzim byly tyto domy obydleny. Od května probíhala úprava a asfaltování silnice z Kuřimi do Moravských Knínic.

1956

Tělovýchovná jednota Spartak začala s výstavbou stadionu. Ještě téhož roku byla dokončena hrací plocha hřiště a 200 m opěrné zdi. Byly postaveny 4 nové domy a k 31. 12. měla Kuřim 837 domů. V srpnu se začalo s výstavbou obchodního domu v sídlišti TOS Kuřim a 56 bytových jednotek. Zmodernizovalo se také nádraží, byly vybudovány podchody a upravena nástupiště.

1957

Pro pracující TOS Kuřim bylo v plánu postavit 499 bytových jednotek. V srpnu byla dokončena první část obchodního domu a občanům bylo přiděleno 18 bytů. S výstavbou tohoto sídliště (nám. Osvobození) se dále pokračovalo. Začala výstavba 96 bytů, školky a jeslí. Pokračovala výstavba stadionu, upravila se hrací plocha, závodní dráha, vybudovala se kanalizace. 8. 12. byl do kostela instalován nový zvon (zvon sv. Antonína vážící 405 kg), který byl pořízen z dobrovolné sbírky farníků.

1958

V květnu byly dokončeny práce na základech panelových domů u nové školy (Školní ulice). Začalo se s regulací potoka Kuřimky. Horní tok byl vyčistěn, u školy na Komenského ulici byl postaven most. Téhož roku byla dokončena výstavba 3 panelových domů na Školní ulici a 96 bytů bylo předáno občanům. V podniku TOS Kuřim započala výstavba nové správní budovy. K 31. 12. 1958 měla Kuřim 856 domovních čísel.

1959

kulturní dům, obrázek se otevře v novém okně1. 4. byla otevřena nová mateřská školka na Jungmannově ulici. V tomto roce bylo nalezeno místo pro výstavbu přírodního koupaliště (rybník Srpek). Projekt vypracovali ing. Krčál a ing. Jaskulka. Na stadioně pokračovala výstavba kabin, úprava hlediště a oplocení. Občanům bylo předáno 108 nových bytových jednotek. Byla povolena výstavba Domu kultury a jeslí na Zborovské ulici. V objektu TOS byla dokončena správní budova. Zaměstnancům státního statku bylo předáno 10 bytů. Na nám. 1. května byly vydlážděny chodníky. Skončila regulace potoka Kuřimky. Vznikly nové ulice: náměstí Osvobození, Na zahrádkách, Zborovská ulice, Školní ulice, Jungmannova ulice a Bezručova čtvrť.

1960

11. prosince byl slavnostně otevřen kulturní dům. Nesl oficiální název Závodní klub ROH TOS Kuřim. 1. 9. byly otevřeny jesle TOS Kuřim pro 55 dětí na Zborovské ulici. 9. 5. ku příležitosti 25. výročí osvobození byl slavnostně otevřen nový stadion. 15. 10. byla dokončena přístavba školy na Komenského ulici. Trvala 6 měsíců, dokončeny byly 2 třídy a šatny. Koncem roku byla dokončena hrubá stavba kulturního domu. V tomto roce bylo postaveno 9 domů s 99 byty na sídlišti TOS a 5 rodinných domků. Z Brna do Kuřimi se začal budovat březovský vodovod.

kostel8, obrázek se otevře v novém okně1961

10. 5. byl dán do provozu březovský vodovod. 17. 5. se započalo s plynofikací města.

1962

Na nám. 1. května byly zbourány staré domy. 1. 9. byla při základní škole na Jungmannově ulici otevřena nová tělocvična a jídelna s kuchyní. 23. 9. byl otevřen Dům kultury. Jeho součástí byl divadelní a taneční sál, přednášková a výstavní síň a restaurace.

1963

Počátkem tohoto roku byl v Kuřimi proveden soupis uměleckých historických památek:

  • Zámek - renesanční budova ze 2. pol. 16. století.
  • Kostel - postaven na zbytcích románského kostela z 2. pol. 13. století, v baroku byl přestavěn do současné podoby.
  • Poklona sv. Jana Nepomuckého - kaplička nad vodním pramenem - pocházející z doby kolem r. 1730.
  • Socha sv. Floriána - pochází z roku 1680 - nejstarší socha patrona hasičů v okrese Brno-venkov.
  • Boží muka sv: Anny - pochází z počátku 19. století.
1964

boží muka, obrázek se otevře v novém okně1. 7. se Kuřim stala městem. Do této doby byla pouze městysem (od r. 1785). V tomto roce provedl ONV Brno-venkov soupis archeologických nalezišť na území okresu. V Kuřimi to byla tato místa:

  • V místech, kde dnes stojí Dům kultury nalezl v roce 1908 Dr. Červinka kamennou sekyru (tzv: kopytovitou).
  • Vohlus, Šiberná - zde byly roku 1938 nalezeny kultovní jámy z neolitu (3000 př. n.1.) a v nich zbytky volutové keramiky.
1966

Byla dokončena elektrifikace tratě Brno-Havlíčkův Brod. Ve městě byly postaveny 2 rodinné domky. Byla dokončena hrubá stavba požární zbrojnice. Kino v Dělnickém domě bylo zmodernizováno, byl vymalován sál, zakoupena nová opona a přistavila se promítací kabina.

1967

Ve městě bylo dokončeno 6 domů se 70 byty. Byl postaven první výškový dům se 48 byty - Na Královkách. Na ulici Sv. Čecha byl postaven dům pro 18 rodin a budova pro oddělení VB. Byly dokončeny 3 rodinné domy. Pokračovala stavba požární zbrojnice a garáží. Na ulici Legionářské a nám. Osvobození bylo instalováno výbojkové osvětlení, pokračovala úprava komunikací a výstavba kanalizace. Nejvýznamnější stavbou tohoto roku bylo vybudování koupaliště s vyzděnými boky a dnem. Nazývalo se rybník Srpek a jeho rozloha byla 21 000 m2. Na sídlišti Na Královkách byly postaveny 3 výškové domy o devíti podlažích se 144 byty. Na nám. Osvobození byla zřízena autobusová zastávka a bylo vybudováno autobusové nádraží u závodu TOS Kuřim. Byla zahájena výstavba polikliniky a mateřské školy na Otevřené ulici. Začala rekonstrukce státní silnice Kuřim-Česká.

1968

7. července byl slavnostně otevřen nový sbor Dr. Karla Farskeho cirkve československé husitské

21. srpna - okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.

1969

Byly postaveny nové domy s 68 byty a 6 rodinných domků. Na Jungmannově ulici byla dostavěna mateřská školka. Pokračuje plynofikace města. Na Kuřimské hoře byl zbudován televizní převaděč.

1970

Počátek tzv. období normalizace. Na Červeném vrchu za Kuřimí byla postavena obalovna na štěrk 1. 4. byl v Kuřimi umístěn první semafor (na křižovatce před budovou MěNV).

1972

26. 5. byla otevřena poliklinika s těmito odděleními: zubní, rentgenové, chirurgické a ortopedické, neurologické, psychiatrické, ušní, oční, kožní, krční, rehabilitační a biochemická a zubní laboratoř. Byly zde také ordinace čtyř závodních lékařů. Začalo se s výstavbou panelového sídliště na Legionářské ulici (dnes Popkova). Pokračovala generální oprava silnice Tišnov-Brno.

1973

Na staveništi panelového sídliště (Popkova) byla nalezena mina z 2. světové války Byla na místě zneškodněna. V tomto roce bylo postaveno 7 rodinných domků. Byl proveden soupis movitých umělecko-historických památek v kostele sv. Maří Magdaleny. V září byly zahájeny za účasti veřejnosti práce na výstavbě kryté plavecké haly

1974

bazén rozestavěný, obrázek se otevře v novém okně3. 5. byl otevřen Klub mládeže v Husově ulici. Vznikl brigádnickou činností mladých občanů Kuřimi. V kulturním programu vystoupila skupina Tuláci, Petr a Hana Ulrychovi, Bob Frídl, Franta Kocourek a Bolek Polívka. V tomto roce byla dokončena prodejna zeleniny na Legionářské ulici, pokračovalo budování městské kanalizace, byla zahájena výstavba benzínového čerpadla. Sídliště na Legionářské ulici bylo přejmenováno na Gottwaldovu čtvrť, předáno zde bylo 162 bytů a zahájena výstavba mateřské školky a obchodu potravin.

1975

V dubnu začala výstavba vodojemu o kapacitě 2500 m3 vody v Zárubě. Byla otevřena prodejna zeleniny na Stalingradské ulici. V prosinci bylo dokončeno sídliště Gottwaldova čtvrť, 5. 12. zde otevřeli samoobsluhu Pramen a 8. 12. městskou lidovou knihovnu. Při opravě silnice v Tišnovské ulici byly v hloubce 1,2-1,5 m nalezeny „hatě“, dubové kmeny z původního vyztužení silnice.

1976

jánská, obrázek se otevře v novém okněÚzemí Zlobice bylo zabráno jako vojenský prostor. Původní chov ovcí v těchto místech byl zrušen. Byla zahájena generální oprava místního rozhlasu, pokračovala výstavba krytého bazénu. Postaveno bylo 9 rodinných domků. K 31. 12 mělo město 1058 popisných čísel.

1977

Na náměstí 1. května byla dokončena hrubá stavba nákupního střediska. Pokračovala výstavba kryté plovárny, byla dokončena hrubá stavba, vybetonovány oba bazény, provedena montáž technologie. Členové Svazarmu vybudovali za městem sportovní střelnici.

1978

Ve městě bylo postaveno 11 rodinných domků. Byla zahájena výstavba panelového osmipodlažního domu s 32 byty na ulici Úvoz (Legionářská ulice). 25. 7. byla při stavebních pracech v Prefě nalezena letecká puma z II. světové války (1 m dlouhá, 30 kg). Pokračovala výstavba nákupního střediska na nám. 1. května a kryté plovárny, v říjnu byla zahájena oprava sokolovny

1979

V tomto roce bylo postaveno 7 rodinných domků, bylo dokončeno nákupní středisko na nám. 1. května (potraviny a obuv), pokračovala výstavba kryté plovárny. 4. 6. se poštovní úřad přestěhoval do budovy na Legionářské ulici. Zahájena byla výstavba sídliště Kuřim-jih, otevřeného koupaliště, benzinového čerpadla a Domu pionýrů na Jungmannově ulici. K 31. 12 měla Kuřim 1129 popisných čísel.

1980

Pokračuje výstavba sídliště Kuřim-jih. Podmínky zde byly velmi náročné, protože 1 m pod povrchem se objevila spodní voda a těžká jílovitá půda. Bylo postaveno 8 rodinných domků. 1. 7. byla Na Královkách otevřena optika. Nejstarší ovocný strom v Kuřimi - hruška stará asi 200 let - byl skácen před domem 717 (Tyrolák, dnešní ul. Na vyhlidce).

1981

V tomto roce zahájil činnost Ústav nápravné výchovy. Ve městě byly postaveny 2 rodinné domky, byla dokončena výstavba výškového domu na Stalingradské ulici (Legionářská ul.). Pokračovala výstavba sídliště Kuřim jih.

1982

1. máj, obrázek se otevře v novém okně30. 4. byla otevřena krytá plovárna. Výstavba otevřeného bazénu pokračuje. V listopadu bylo na sídlišti Kuřim jih předáno 64 bytů, toto sídliště bylo pojmenováno Na Loučkách. Bylo dokončeno 7 rodinných domků. V Moravských Knínicích byla vybudována požární zbrojnice.

1983

V sídlišti Na Loučkách bylo předáno dalších 224 bytových jednotek. Ve městě se postavilo 9 rodinných domků. Byl dokončen Dům pionýrů na Jungmannově ulici.

1984

V tomto roce bylo dokončeno sídliště Kuřim jih. Pokračovala výstavba rodinných domků a otevřeného bazénu. Do zkušebního provozu byla uvedena vodoléčba. V areálu stadionu bylo vybudováno nové osvětlení. Na Podlesí byla dokončena výstavba kulturního střediska. V únoru zahájila provoz čerpací stanice v Malé České. K 31. 12. měla Kuřim (včetně Podlesí) 1215 a Moravské Knínice 237 popisných čísel. Při upevnění statiky kuřimského zámku byly učiněny některé archeologické objevy. Pod základovými oblouky byly nalezeny kostry dvou lidí.

1985

I v tomto roce pokračuje výstavba rodinných domků a otevřeného koupaliště. Na Podlesí pokračuje výstavba plynofikace.

1986

viadukt, obrázek se otevře v novém okně1. 6. začala výstavba nové šestnáctitřídní základní školy Připravuje se výstavba prodejny potravin, nákupního střediska domácích potřeb a drogerie. Výstavba otevřeného koupaliště se chýlí ke konci. Pokračuje plynofikace Podlesí.

1987

V tomto roce bylo dokončeno 13 rodinných domků, bylo vydáno stavební povolení na stavbu bytových jednotek na ulici Brněnská a Zahradní a započato s demolicí starých domů pro potřebu výstavby nové školy a prodejny potravin. Pokračuje výstavba základní školy, byla dokončena hrubá stavba učebního, tělocvičného a stravovacího traktu.

1988

1. 6. byl zrušen zkušební provoz otevřeného bazénu a 8. 8. začal jeho normální provoz. Stavba nové školy neplnila plán, chyběli kvalifikovaní pracovníci, především betonáři, omítkáři. Na Brněnské ulici pokračovala stavba 120 bytových jednotek, byla postavena kotelna. V Zahradní ulici pokračovala montáž panelových bloků. Bylo dokončeno 8 rodinných domků. V červnu byla Jm VaK Brno uvedena do provozu soustava vodojemů zásobování města vodou z březovského vodovodu.

1989

tobogán, obrázek se otevře v novém okněV červenci bylo veřejnosti předáno otevřené koupaliště. Dne 4. září byla uvedena do provozu nová 16-ti třídní Základní škola na ulici Tyršova, vybudovaná v rámci KBV pro 640 dětí. V témže roce byla zahájena investorem s.p. TOS Kuřim stavba MŠ pro 90 dětí na ulici Zahradní. Z technických důvodů byl v tomto roce ukončen provoz kina v Dělnickém domě. Na podzim byla zahájena výstavba kalovodu Kuřim-Brno. V listopadu bylo založeno OF v Kuřimi, generální stávka proběhla 29. 11.

1990

V tomto roce proběhly demokratické volby do dvacetisedmičlenného městského zastupitelstva. 12 mandátů v nich získal Moravsko-slezský demokratický blok, 10 mandátů připadlo kandidátům Občanského fóra, 3 mandáty získali komunisté, po jednom lidovci a nezávislý kandidát Jaromír Němec. Starostou města byl pak zastupitelstvem zvolen ing. arch. Vladislav Růžička, jeho zástupcem ing. Jaromír Němec. Začíná obnova pluralitního politického systému. V Kuřimi vznikají místní organizace politických stran.

1991

nádražní, obrázek se otevře v novém okněZahájena výstavba objektu penzionu s byty pro důchodce na Zahradní ulici (výstavba ukončena v r. 1993). Zahájena rekonstrukce Základní školy Komenského. V průběhu let 1991-96 byla opravena střecha, sociální zařízení, provedena výměna oken včetně nové fasády, úpravy vnitřních prostorů a rekonstrukce ústředního topení.

1992

Ve volbách do Sněmovny lidu, Sněmovny národů i do České národní rady získala nejvíce hlasů od kuřimských voličů Občanská demokratická strana. Na druhém místě ve volbách do České národní rady skončilo v Kuřimi Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko před Levým blokem. Ten ovšem získal od kuřimských voličů více hlasů ve volbách do Sněmovny lidu i Sněmovny národů. V ulici Pod Zárubou byl vybudován vodovod a komunikace. Činnost městského úřadu přeložena z objektu č.p. 23 na nám.1. května v Kuřimi do objektu na ulici Jungmannova 968, který město získalo bezúplatným převodem od TOS Kuřim a.s. Kuřimští fotbalisté FC Boček postoupili do divize.

1993

Zahájena byla rekultivace skládky cihelna (ukončena následujícího roku), plynofikace ulice Křižkovského. Zprovozněna byla stavba přečerpávací stanice odpadních vod, která nahradila čistírnu odpadních vod z roku 1949. Budova staré čistírny byla v roce 1995 prohlášena technickou památkou.

1994

V lednu začaly vycházet první soukromé noviny pro Kuřim - Zlobice. V listopadu proběhly volby do sedmnáctičlenného městského zastupitelstva. Zvítězila v nich ODS (4 mandáty) před KSČM (4 mandáty), Sdružením nezávislých kandidátů (3 mandáty), ČSSD (3 mandáty), Moravským demokratickým blokem (2 mandáty) a KDU-ČSL (1 mandát). Zastupitelstvo zvolilo starostou města ing. arch. Vladislava Růžičku (ČSSD), místostarostou RNDr. Igora Poledňáka (ODS). Zahájena byla výstavba digitální telefonní ústředny, s budováním kabelové televize jsou zaváděny telefony do všech domácností.

1995

Zahájena vestavba bytů v sedlových střechách v Bezručově čtvrti. Město zřídilo Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi. Byla založena Kuřimská liga malé kopané. Na staveništi kolem potoka Kuřimky se objevily již v hloubce půl metru pozůstatky dávného osídlení. Dům dětí a mládeže se zabydlel v Dělnickém domě. Byla uvedena do provozu nová telefonní digitální ústředna. 6. května poprvé pokusně vysílal INFO-kanál kuřimského televizního kabelového rozvodu. 16.září proběhlo znovuodhalení pomníku Otty Jebáčka v parku u základní školy na Komenského ulici.

1996

starosta, obrázek se otevře v novém okněUplynulo 770 let od první zmínky o Kuřimi. V parlamentních volbách v tomto roce zvítězila ODS, v Kuřimi však více hlasů získala ČSSD (27 %). Druhá skončila ODS (25,4 %), třetí KSČM (12,5 %) před SPR-RSČ (10,5 %), ODA (8,3 %) a KDU-ČSL (6,8 %). Obnoven byl provoz na rekonstruovaném autobusovém nádraží u nádraží ČD, zrušena stará hasičská zbrojnice na Zahradní ulici a zahájena přístavba garáže pro vysokozdvižnou plošinu k objektu Sboru dobrovolných hasičů. Byla zprovozněna soukromá lékárna na ulici Tišnovské, v bývalém objektu Služeb města Kuřimi. Kuřimští fotbalisté sestoupili z divize. Fotbalový klub FC Boček se přejmenoval na FC Kuřim. Začalo pravidelné vysílání místního obrazového zpravodajství na info-kanálu kabelové televize. Dne 29.května byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě elektromontážního závodu AMP v lokalitě Záhoří do klínů.

25.ledna na zasedání podvýboru pro heraldiku poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl projednán návrh praporu Města Kuřimi. Za platný je považován znak "Ve stříbrném štítě černé křídlo se stříbrnou jetelovou pružinou", jak se uvádí v publikaci Městské znaky v českých zemích. Vzhledem k tomu, že navržený prapor by byl vlastně historickým praporcem jedné z větví pánů z Lomnice, doporučil podvýbor následující úpravy : "Bílý list, v horním žerďovém rohu černé křídlo s bílou jetelovou pružinou z městského znaku". Poměr šířky k délce je 2:3. Městské zastupitelstvo vyslovilo souhlas s těmito úpravami.

Kronika města

1997

O víkendu 5. a 6.července začala největší povodeň v tomto století na našem území. Naše město nebylo postiženo přímo, podílelo se však na zmírnění škod tím, že zorganizovalo materiální a finanční pomoc postiženým. 20.srpna byl slavnostně zahájen provoz v nově vybudovaném závodu AMP Czech, spol. s r.o. 16.září došlo k úplnému zatmění Měsíce. V září přišla do prodeje kniha pod názvem Kuřim 1226 - 1996 od historie k současnosti, na jejíž tvorbě se podílelo 55 občanů města včetně historiků.

1998

Uskutečnila se výměna kostelní věže. Šlo o unikátní akci, kdy stará kopule byla snesena jeřábem a nahrazena novou. 4.července byla z vrcholu věže odstraněna sudovitá báň umístěná pod Cyrilometodějským křížem. Při poslední opravě věže v roce 1927 byly do kovové kazety uloženy memorábilie.

Poprvé v novodobé historii jsme přistoupili třikrát k volebním urnám. V červnu jsme volili své zástupce do Parlamentu ČR, v listopadu proběhly komunální volby a ve stejný den jsme volili do Senátu ČR.

Komunálních voleb se zúčastnilo 47,59% voličů. Zvítězila koalice ODS a ODA, druhá byla Kuřimská občanská liga, třetí KSČM, čtvrtá ČSSD, pátá KDU-ČSL, na šestém místě Za veřejný zájem, na sedném Volba pro město, na osmém Kuřim 1998-2002 a na devátém místě Důchodci za životní jistoty.

1999

Přežili jsme částečné zatmění Slunce, úplné zatmění nás minulo pouze několika desítkami kilometrů. V České republice se zatmění pohybovalo v rozmezí mezi 93% na severu a 99% na jihu území. Poslední úplné zatmění Slunce bylo na našem území v roce 1415, další bude 7.10.2135.

2000

V roce 2000 žilo v Kuřimi 8814 obyvatel, z toho 4324 mužů a 4490 žen. Zemřelo 77 občanů a 76 se narodilo.

12.listopadu se uskutečnily první volby do krajských zastupitelstev. V Brněnském kraji zvítězili kandidáti Čtyřkoalice s 31,64 % hlasů. V Kuřimi zvítězila ODS s 28,4 %, druhá byla KSČM s 23,6 %, třetí Čtyřkoalice s 19,6 %. Starosta města RNDr. Igor Poledňák byl zvolen členem Krajského zastupitelstva, posléze členem Rady kraje.

Místní obyvatelé i návštěvníci Kuřimi se od letošního roku lépe orientují v našem městě. Přispěl k tomu nový městský orientační systém, který přehledně označuje ulice a významné instituce.

V květnu byl zahájen projekt Kuřimské zámecké kulturní léto 2000.

10.ledna vypukly nepokoje ve dvou třetinách českých věznic. Připojila se i kuřimská věznice.

PhDr. Miloš Vitula a kolektiv

22.7.2009 11:27:32 - aktualizováno 26.4.2017 15:09:44 | přečteno 12826x | Jiří
load