Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kuřimské kulturní činy 2016

Laudatio KuKuČ 2016

Talent roku

Sofie Kryštofová

Sofii Kryštofové je 12 let a studuje obor hry na violoncello ve třídě MgA Dagmar Barašové v ZUŠ Kuřim. Vynikajícím způsobem reprezentovala školu i město na okresní i krajské úrovni Národní soutěže ZUŠ. V roce 2014 získala pprvní místo v okresním a 2. Místo v krajském kole této soutěže v oboru sólová hra na violoncello. Letos byla členkou violoncellového tria, které vyhrálo okresní kolo a z krajského si přineslo čestné uznání v soutěži Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2014 získala jako členka Folkového souboru starších žáků ZUŠ první místo v krajském a třetí v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ. Jako členka Folkového souboru mladších žáků pak získala v této soutěži druhé místo v krajském kole. Několik let je výraznou členkou Folkového souboru ZUŠ, svým přátelským chováním podporuje mladší členy souborů. Svým projevem dělá radost posluchačům a je dobrým příkladem ostatním hudebníkům.

Talent roku

Michael Svoboda

Michaelu Svobodovi je 14 let a studuje na ZUŠ Kuřim obor hra na klavír a skladba ve třídě MgA. Petera Kučery. Vynikajícím způsobem reprezentoval školu a město v Národní soutěži ZUŠ. V letošním roce obdržel za autorství skladeb Zemětřesení, Noty a tóny a Texas stříbrné pásmo. Jako klavírista dosahuje výborných výsledků, kromě účasti na školních koncertech má za sebou několik samostatných minirecitálů. Je spoluzakladatelem hudební skupiny Sušenka a podílí se autorsky na jejím repertoáru. Svým projevem dělá radost posluchačům a je dobrým příkladem ostatním hudebníkům.

Talent roku

Anna Marie Zdráhalová

Anně Marii Zdráhalové je dvacet let, ve školním roce 2015-146 byla žačkou oboru hry na kytaru ve třídě Naděždy Chocholáčové. V roce 2016 vykonala úspěšné přijímací zkoušky a byla přijata do třídy prof. Vladislava Bláhy na brněnské konzervatoři. V průběhu svých studií prvního a druhého stupně ZUŠ byla několikrát úspěšná v okresním i krajském kole Národní soutěže ZUŠ v oboru hra na kytaru a kytarové komorní hře. V roce 2011 si dokonce přivezla z celostátního kola čestné uznání.Koncem školního roku 2015-16 obdržela od ZUŠ Kuřim ocenění za vzornou přípravu na koncerty a za nádherný výkon při závěrečném absolventském koncertě. Svou pílí, cílevědomostí a vytrvalostí je příkladem ostatním mladším hudebníkům.

Umělecký výkon roku

Kuřimský dámský klub – KuDaK

Za babské hody. Kuřimský dámský klub obnovil po mnoha letech tradici Babských hodů a kromě organizačního úsilí spojeného s touto akcí pracuje každoročně na vylepšení vlastního vystoupení v průběhu této akce. To sic vychází z folklorních kořenů, ale přistupuje k nim moderně se schopností aktualizace a inovace. Kulturní výbor dospěl k závěru, že jeho kvalita už si zaslouží ocenění v kategorii umělecký výkon roku.

 
Umělecký výkon roku

Richard Suchý – Fotoklub Kuřim

Pan Richard Suchý je dlouholetým předsedou Fotoklubu Kuřim. Za posledních několik let uspořádali několik výstav, které se uskutečnily v městské knihovně, v kulturním domě a v sezóně 2015-16 dvě v Klubu Kotelna. Fotografie členů klubu (pravidelně obměňované) tvoří výzdobu chodeb radnice. Fotografie členů klubu nás reprezentovaly v této sezóně na výstavě v družebních polským Niepolomicích a naopak v Kotelně byla výstava fotografií, které členové klubu pořídili v Niepolomicích. Výstavu jeho fotografií, stejně jako jeho kolegů, můžete nají na webových stránkách fotoklubu a v současné době i na kuřimském zámku. Pan Suchý získává ocenění jako nejvýraznější reprezentant jediného výtvarného – fotografického sdružení v Kuřimi, které se s vzrůstající měrou prosazuje v kulturním životě města.

 
Mecenáš roku

TE Connectivity Kuřim

TE Connectivity Kuřim celoročně podporuje akce, které pořádá město Kuřim. A to nejen hmotnou formou, například dárků do soutěží zejména pro děti, ale i osobním přínosem jednotlivých zaměstnanců, kteří věnují na tyto akce svůj vlastní volný čas. Zvláštní zmínku zaslouží jejich účast na akci Ukliďme Kuřim, kde se společnost TE Connectivity podílela nejen zajištěním občerstvení a zázemí pro dobrovolníky, ale dodala i ceny pro děti, které přišly s rodiči a především akci podpořila účastí několika desítek svých zaměstnanců, kteří pomohli uklidit velkou část města a okolí. Dále na akci Den národnostních menšin, kde dobrovolníci - zaměstnanci společnosti TE Connectivity zrealizovali soutěže a kvízy pro děti s řadou cen a odměn a také připravili stánek s vlastními napečenými produkty a kávou, které rozdávali všem návštěvníkům akce. A do třetice Den dětí, kde společnost TE Connectivity věnovala všechny dárky pro děti na soutěžní stanoviště.

Umělecký výkon roku

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Kuřim pod vedením Mgr. Martiny Magni

Žáci prvního a druhého stupně výtvarného oboru ZUŠ realizovali dekorativní nástěnnou malbu na téma Podmořský svět v kuřimském rodinném a mateřském centru KuřiMaTa na ulici Farského. Vzniklo tak velmi zajímavé dílo, vhodně korespondující s prostředím i posláním KuřiMaT a rozvíjející dětskou fantazii. Výtvarné dílo dokončili v červnu letošního roku a můžete jej navštívit v době akcí KuřiMaT, případně si jej prohlédnout na facebooku. Pod pedagogickým vedením Mgr. Martiny Magni se na díle podíleli Štěpánka Badinová, Tobiáš Dvořák, Adéla Chytrá, Anna Justová, Veronika Košťálová, Kateřina Matulová, František Pavlík, Vojtěch Pavlík, Zuzana Rubešová, Daniel Šigut a Eliška Veselá.

 
Dramaturgie a koncepce

Římskokatolická farnost Kuřim a Otec Adam Malczynski

Za Den národnostních menšin. V květnu letošního roku se konal už třetí ročník akce Den národnostních menšin na nádvoří zámku v Kuřimi. Spolupořadateli akce jsou Město Kuřim a Římskokatolická farnost Kuřim. Myšlenkou akce je představit národnostní menšiny, jejichž příslušníci žijí a pracují v Kuřimi, jejich tradice, kulturu a národní kuchyně. Jedním z duchovních otců akce byl kuřimský farář v té době, Polák Otec Adam Malczynski. Už první ročník akce se vydařil a další dva ročníky měly vzrůstající úroveň, bohatou účast, kvalitní kulturní program a ideové poselství, které je zejména v době šířících se xenofobií zvlášť cenné. Kulturní výbor navrhl panu starostovi udělit za tuto akci dvě ocenění. Jedno osobně Otci Adamovi, který mezitím svou kuřimskou misi ukončil, a bude mu tedy předáno při nějaké vhodné příležitosti jeho návštěvy v Kuřimi. Druhé pak dostává Římskokatolická farnost v Kuřimi, která přislíbila v této tradici pokračovat i v příštích letech.

 
Kultura všedního dne

Odbor životního prostředí MěÚ Kuřim

Odbor životního prostředí získává ocenění v kategorii Vytváření kultury všedního dne za dva projekty, které sice patří do jeho náplně, kde ale formou a úrovní realizace výrazně přesáhl běžný standard. Na plochách při hlavní kuřimské tepně – Legionářská vysadili suchomilné rostliny. Pár let trvalo, než se tyto zajímavé, dekorativní a přitom pro existenci v tomto poměrně nehostinném prostředí vhodné rostliny rozrostly. Nyní vznikl ostrůvek přírody v centru města, který obyvatelé se zájmem pozorují, a skutečně je kulturou všedního dne. Při vytváření vycházkových tras za rybníkem Srpek se podařilo zaměstnancům odboru spojit ekologickou funkci této lokality, na kterou jsme dostali dotace, s funkcí rekreativní zabudováním vhodných prvků do tras. Vznikla tak nová, kvalitní možnost trávení volného času vycházkou do přírody obyvatelům i návštěvníkům města, kterou od otevření v letošním létě hojně využívají a pochvalně oceňují.

 
Umělecký výkon roku

Pěvecký sbor K Dur

Pěvecký sbor K Dur je jednak ve své kategorii velmi kvalitní umělecké seskupení, které reprezentuje město daleko za jeho hranicemi a zároveň také organizátor a spolutvůrce kuřimského kulturního života. Z jejich bohaté činnosti v uplynulé sezóně připomeňme cenu pro nejoriginálnější pěvecký sbor na festivalu v Jirkově na severozápadě Čech, řadu jejich vystoupení na různých místech republiky ale i ve Slovinsku. V myslích Kuřimanů asi za uplynulou sezónu nejhlouběji uvízl společný charitativní koncert s Bárou Basikovou v kuřimském kostele svaté Maří Magdalény.KuKuČ 2016

DSC 0051 (2) (1024x678)

DSC 0051 (2) (1024x678)

 
DSC 0060(2) (1024x678)

DSC 0060(2) (1024x678)

 
DSC 0055 (2) (1024x682)

DSC 0055 (2) (1024x682)

 
DSC 0061 (2) (1024x678)

DSC 0061 (2) (1024x678)

 
1 (1024x678)

1 (1024x678)

 
DSC 0049 (2) (1024x714)

DSC 0049 (2) (1024x714)

 
DSC 0043 (2) (1024x726)

DSC 0043 (2) (1024x726)

 
DSC 0070 (2) (1024x678)

DSC 0070 (2) (1024x678)

 
DSC 0066 (2) (1024x678)

DSC 0066 (2) (1024x678)

 
DSC 0073 (2) (1024x678)

DSC 0073 (2) (1024x678)

 
DSC 0083 (2) (1024x678)

DSC 0083 (2) (1024x678)

 
DSC 0084 (2) (1024x678)

DSC 0084 (2) (1024x678)

 
DSC 0080 (2) (1024x701)

DSC 0080 (2) (1024x701)

 
DSC 0087 (2) (1024x678)

DSC 0087 (2) (1024x678)

 
DSC 0092 (2) (1024x678)

DSC 0092 (2) (1024x678)

 
DSC 0103 (2) (1024x678)

DSC 0103 (2) (1024x678)

 
DSC 0107 (2) (1024x679)

DSC 0107 (2) (1024x679)

 
DSC 0097 (2) (1024x678)

DSC 0097 (2) (1024x678)

 
DSC 0122 (2) (1024x678)

DSC 0122 (2) (1024x678)

 
DSC 0100 (2) (1024x678)

DSC 0100 (2) (1024x678)

 
DSC 0115 (2) (1024x678)

DSC 0115 (2) (1024x678)

 
DSC 0134 (2) (1024x678)

DSC 0134 (2) (1024x678)

 
DSC 0153 (2) (1024x694)

DSC 0153 (2) (1024x694)

 
DSC 0145 (2) (1024x678)

DSC 0145 (2) (1024x678)

 
DSC 0132 (2) (1024x678)

DSC 0132 (2) (1024x678)

 
DSC 0137 (2) (1024x678)

DSC 0137 (2) (1024x678)

 
DSC 0142 (2) (1024x678)

DSC 0142 (2) (1024x678)

 
DSC 0152 (2) (1024x678)

DSC 0152 (2) (1024x678)

 
DSC 0154 (2) (1024x678)

DSC 0154 (2) (1024x678)

 
DSC 0160 (2) (1024x678)

DSC 0160 (2) (1024x678)

 
DSC 0163 (2) (1024x678)

DSC 0163 (2) (1024x678)

 
 
24.7.2017 21:40:10 | přečteno 836x | Bc. Soňa Šmahelová
load