Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kuřimské kulturní činy 2015

Pěkné a ne moc typické prosincové počasí přivítalo návštěvníky prosincového Mikulášského jarmarku. Poprvé se akce konala jinde, než u kulturního domu, který je před rekonstrukcí uzavřen. Mikulášský jarmark tak měl vůbec poprvé premiéru na školním hřišti u Základní školy na ulici Komenského. Slunné počasí a teplota nad nulou přilákaly tentokrát opravdu hodně návštěvníků. Stánky obsadily zejména školy a spolky s prodejem svých vlastnoručních výrobků, dobrot a vánočních dekorací. Trošku nám zde letos scházeli prodejci s nějakým rychlým nesladkým občerstvením, čímž apelujeme na zájemce s nabídkou tohoto typu občerstvení pro příští ročník. Ale i mezi cukrovím a perníky se našly poklady typu chleba se sádlem a škvarky jako na stánku ZŠ Jungmannova. Program se už tradičně skládal z vystoupení základních škol, mateřské školy a vystoupení Domu dětí a mládeže Kuřim 

Talenty máme

Nejvíce cen bylo uděleno v kategorii talent roku. V této věkové kategorii (žáci ZŠ a středních škol) se díky kvalitní práci ZUŠ Kuřim můžeme pyšnit opravdu velkým množstvím talentů. Protože se každý rok pořádají soutěže pro žáky ZUŠ, můžeme konstatovat, že k ocenění titulem Talent roku bylo i letos potřeba přinejmenším vyhrát krajské kolo této soutěže. V pořadí od nejstarší k nejmladšímu cenu dostali:

Tereza Homolová - je žákyní ZUŠ Kuřim, studuje obor housle a zpívá. V hodnocené sezóně 2014-15 získala 2. místo v kategorii Junior v soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje vyhlášené brněnskou konzervatoří. Byla členkou folkového souboru ZUŠ Kuřim se kterým vyhrála krajské kolo soutěže ZUŠ a obsadila třetí místo v republikovém finále. S pěveckým sborem Cantando ZUŠ Kuřim získala 2. místo na krajské soutěži sborů, se sborem Slunečnice pak místo 3. S gymnazijním pěveckým sborem Cantate Brno pak získala první místo v regionálním kole soutěže Gymnasia Cantat v Orlové.  Se skupinou Motýlí )d(efekt pak v průběhu sezóny obsadili první místo na celostátní soutěži kapel ZUŠ v Třebechovicéích pod Orebem, vyhráli krajské kolo soutěže Sedmikvítek, byli druzí na celostátním finále dětské Porty v Praze a letos mezi dospělými získali 3. místo na krajské Portě.

Patnáctiletá Tereza Sýsová studuje obor sólový zpěv ve třídě MgA. Hany Škarkové na ZUŠ Kuřim a je vynikající reprezentantkou školy a města Kuřim. Získala první místo v okresním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu a v okresním kole navíc i 1. místo v komorním pěveckém triu a 2. místo v komorním kvartetu. Je členkou pěveckého sboru Cantando, přátelským chováním podporuje mladší zpěváky, svým tvůrčím nasazením pomáhá k úspěchům sboru. řadu let byla výraznou členkou Folkového souboru, jako klavíristka doprovází instrumentalisty ZUŠ. V minulém roce aktivně pracovala v pěveckém oddělení ZUŠ, byla spolutvůrkyní několika tematických večerů např. Vánoční pásmo, Poklad lidových písní, Večer v opeře, Cimbal Classic a žáci ZUŠ. Svou náklonnost a empatii ke kamarádům a dětem projevuje nejen v rodině (doprovází na klavír své sourozence a každoročně vystupuje na koncertě rodinných týmů), ale také např. při vítání občánků Města Kuřim. Svým projevem dělá radost všem posluchačům a je dobrým příkladem ostatním mladým hudebníkům.

Dvanáctiletý Václav Sýs studuje na ZUŠ Kuřim obor hra na trubku ve třídě MgA. Pavla Pálenského. Je vynikající reprezentant školy a města Kuřim, v  Národní soutěži ZUŠ ve hře na trubku vyhrál okresní i krajské kolo. Je členem Dechového souboru ZUŠ, často vystupuje na koncertech školy a reprezentuje školu a Kuřim.

Devítiletý Bohuslav Jelen studuje obor hra na zobcovou flétnu ve třídě Pavlíny Kratochvílové. Je vynikající reprezentant školy a města Kuřim, v  Národní soutěži ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu vyhrál okresní i krajské kolo, když pod vedením paní učitelky Kratochvílové nastudoval skladby, které svou technickou a hudební náročností převyšují jeho věk.

Netradiční dospělí

Zatímco pro mládež máme kategorii Talent roku, dospělí dostávají cenu za umělecký výkon. Ty letos byly uděleny dvě, a obě v dost překvapivých disciplínách. Byli jsme zvyklí, že si je odnášejí především muzikanti. Letos ale byla jedna z nich udělena Kuřimskému dámskému klubu KuDaK za Kuřimský masopust. Kuřimský dámský klub v této sezóně obnovil tradici masopustu v Kuřimi. Členky KuDaK nastudovaly folklorní prameny, sehnaly a dílem vyrobily kostýmy, secvičily vystoupení, zorganizovaly masopustní průvod městem, vystoupení na městské akci Kuřimský masopust a taneční zábavu. Inspirovány folklorními obřady u příležitosti tohoto zvykoslovného obličeje jeho obsah aktualizovaly a získaly hned při prvním ročníku akce nadšený ohlas publika. Vzhledem k tomu, že výrazný podíl na celém masopustu měla jejich tvůrčí činnost- performance, dostávají cenu v kategorii umělecký výkon roku.

Druhá z cen za umělecký výkon byla udělena Pavlíně Zámečníkové. Paní Pavlína Zámečníková je ředitelkou ZUŠ Kuřim. Cenu dostala ale jako sbormistryně jak dětských pěveckých sborů, tak dospělého Pěveckého sboru Pavlíny Zámečníkové. Kulturní výbor považuje za rozhodující pro dobré výsledky těchto sborů její umělecký výkon sbormistryně, který je inspirací pro členy těchto těles. Funkce sbormistra je vedle funkce dirigenta či režiséra uměleckou profesí, jejíž význam je v tom pomoci k mimořádnému uměleckému výkonu uměleckému souboru. Pavlína Zámečníková tento ideál splňuje velmi dobře.

 

Další kategorie

Asi nebylo překvapením, že v kategorii koncepce a dramaturgie si pro cenu přišli zástupci SK Kuřim, oddíl házené. Dostali ji za uspořádání akce Handec fest 2015. Festival Handec Fest 2015 byl v letošním roce v Kuřimi jedinečnou akcí, která nabídla pestrou kombinaci dětského a hudebního programu se sedmi živými kapelami v čele s Mňága a Žďorp. Na své si tak přišli děti i dospělí. Festival přilákal na zámecké nádvoří 1400 návštěvníků, organizátoři prokázali schopnost získat finanční prostředky na takovouto akci a dobře se zhostili i pořadatelské role. Festival se stal už pravidelnou součástí kulturního života města.

V kategorii propagace kultury cenu převzala Soňa Šmahelová. Ta pracuje pro město Kuřim v oblasti propagace a komunikace neboli vnějších vztahů. Poskytuje médiím informace o dění v Kuřimi, spravuje i městské facebookové stránky. Iniciativně a naprosto nad obvyklou míru sbírá informace o připravovaných akcích v kultuře, zveřejňuje a aktualizuje je a provádí jejich fotodokumentaci. Svou iniciativou se snaží o jejich propagaci v místních, regionálních i celostátních mediích, je ochotná a schopná pomoci pořadatelům v propagaci dobrou radou.

Dvě ceny byly uděleny v kategorii vytváření kultury všedního dne. Ta je určena těm, kteří sice nevytvářejí umělecká díla, ale svou činností přispívají k tomu, že Kuřim má kulturní prostředí na úřadech, institucích, prodejnách či veřejném prostoru. Jednu z těchto cen si odnesla paní Simona Prokešová, vedoucí dětského oddělení Městské knihovny v Kuřimi. Snaží se podnítit v dětech lásku ke knize, pořádá besedy pro školky i školy, zve dětská divadla, apod. Snaží se, aby prostředí pro děti bylo příjemné (např. nový koberec na podlaze, možnost zapůjčení společenských her). Zapojila knihovnu do soutěže "Lovci perel".

Druhá cena za vytváření kultury všedního dne pak putovala do Cukrárny & Kavárny Ajka. Ta je vyhlášena vysokou kvalitou svých výrobků, příjemným moderním interiérem, vlídnou obsluhou, která je ochotna přizpůsobit i otevírací dobu zákazníkovi a spoustou drobných nápadů, kterými ozvláštňuje a obohacuje svůj provoz. Například cvičení Pilates nebo Jogy, jarní den krásy a podobně. Kavárnu a cukrárnu vede paní Andrea Pěluchová.

 

Mimořádné a dlouhodobé

Cena může být udělena za cokoliv, i mimo klasické kategorie. Letos si takovouto cenu odnesla paní Ing. Jindřiška Honců za mimořádný přínos při vytvoření Klubu Kotelna. Dostala ji za zcela nadstandardní přístup a péči, kterou věnovala konečné verzi dostavby nového kulturního zařízení v Kuřimi – Klubu Kotelna. Během realizace architektonického záměru nebylo vždy jednoduché najít kompromis mezi požadavky architekta – potřebami uživatele a finančními prostředky. Ing. Honců, v té době zaměstnankyně městského úřadu Kuřim,  s trpělivostí a tvrdohlavostí  procházela všemi problémy této neobvyklé přeměny bývalé kotelny v kulturní klubové zařízení. Výsledek je možné posoudit při návštěvě kulturních akcí, pořádaných v těchto prostorách. Zbývá jenom dodat, že doufám, že se dožiji i toho, jak si někdo odnese takovouto cenu za rekonstrukci Kulturního domu.

Za asi nejprestižnější ocenění mezi všemi je pak považováno to za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře. K dosavadním nositelům této pocty (Jiří Vichta, Věra Štěpánová, Naďa Chocholáčová, Ivana Zejdová) se letos přiřadila ředitelka kuřimské střední školy, paní Ing. Hana Novotná. V devadesátých letech se jako členka zastupitelstva i rady podílela na formulaci koncepce kuřimské kultury, která je rozvíjena dosud. Jako ředitelka Střední školy a středního odborného učiliště Kuřim má zásadní podíl na tom, že se nádvoří kuřimského zámku stává přes léto nejdůležitější kulturní scénou v Kuřimi. V době rekonstrukce KD tento význam ještě vzroste. Přitom nejen poskytuje servis všem pořadatelům za velmi nízkou cenu, ale neváhá se zapojit osobně do fyzické práce na přípravě a úklidu areálu. Její zásluhou vzniklo a je udržováno kultivované klubové prostředí v Clubu Escape ve sklepeních kuřimského zámku. Ve sklepích našli své zkušebny mladí muzikanti, v podkroví scé ateliéry výtvarníci. A v neposlední řadě se soukromá škola, kterou vede, stalo v roce 2002 vydavatelem kuřimských novin Zlobice, které zdarma poskytují organizátorům kulturních akcí prostor pro kulturní servis.

KuKuČe za sezónu 2014-15 byly rozdány. A kdo sleduje kulturní dení v Kuřimi, asi se nebojí, že za rok by nebylo komu cenu udělit.

Jiří Brabec


KuKuČ 2015

1 (1024x678)

1 (1024x678)

 
2 (678x1024)

2 (678x1024)

 
3 (1024x689)

3 (1024x689)

 
4 (1024x720)

4 (1024x720)

 
5 (721x1024)

5 (721x1024)

 
5a (1024x710)

5a (1024x710)

 
6 (1024x674)

6 (1024x674)

 
7 (1024x764)

7 (1024x764)

 
8 (1024x678)

8 (1024x678)

 
9 (1024x677)

9 (1024x677)

 
10 (634x1024)

10 (634x1024)

 
11 (1024x629)

11 (1024x629)

 
12 (1024x719)

12 (1024x719)

 
14 (1024x678)

14 (1024x678)

 
15 (1024x762)

15 (1024x762)

 
16 (1024x710)

16 (1024x710)

 
17 (1024x678)

17 (1024x678)

 
18 (1024x687)

18 (1024x687)

 
19 (1024x764)

19 (1024x764)

 
20 (1024x712)

20 (1024x712)

 
21 (1024x674)

21 (1024x674)

 
22 (1024x725)

22 (1024x725)

 
22a (1024x678)

22a (1024x678)

 
23 (1024x725)

23 (1024x725)

 
24 (1024x727)

24 (1024x727)

 
25 (1024x670)

25 (1024x670)

 
26 (1024x756)

26 (1024x756)

 
 
10.1.2016 19:47:58 - aktualizováno 10.1.2016 22:56:59 | přečteno 1335x | Bc. Soňa Šmahelová
load